ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
ศุกร์,6 ธ.ค.
 all day
วันสอบไล่ 1/62 (6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 62)
...
4 days
จันทร์,9 ธ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสก่อน 53.. 1/62
...
1 day
พุธ,11 ธ.ค.
 all day
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา 1/62
...
1 day
 all day
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 1/62 (11 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 62)
...
1 week
พฤหัส,12 ธ.ค.
 all day
วันลงทะเบียนกระวนวิชา นักศึกษาใหม่ รหัส 62.. 2/62 (12-13 ธ.ค. 62)
...
2 days
ศุกร์,13 ธ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 2/62
...
1 day
เสาร์,14 ธ.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W 2/62 (14-27 ธ.ค. 62)
...
2 weeks
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2/62 (14-27 ธ.ค. 62)
...
2 weeks
 all day
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ 2/62 (14-22 ธ.ค. 62)
...
1 week , 2 days
จันทร์,16 ธ.ค.
 all day
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 2/62
...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com