ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
ศุกร์,26 เม.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการศึกษา 2/61
\n...
1 day
จันทร์,29 เม.ย.
 all day
วันสอบไล่ 2/61
\n...
5 days
อังคาร,7 พ.ค.
 all day
วันสอบไล่ 2/61
...
1 week , 2 days
จันทร์,13 พ.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W S/61
\n...
2 weeks, 5 days
 all day
วันลงทะเบียนเรียน S/61
\n...
5 days
พฤหัส,16 พ.ค.
 all day
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 2/61
\n...
1 week
 all day
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา 2/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53... 2/61
\n...
1 day
เสาร์,18 พ.ค.
 all day
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite) S/61
\n...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com