ระบบงานทะเบียนการศึกษา สำหรับผู้ปกครอง


 1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วย QR CODE, Credit Cards เท่านั้น)

  เฉพาะลงทะเบียนแบบรายเทอมทุกระดับ ไม่รวมลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา

  นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR CODE, Credit Cards ได้ระหว่าง
  วันที่ 22 เม.ย. 2567 , 09:00:00 ถึง 26 เม.ย. 2567 , 23:00:00 เท่านั้น

 2. ดูผลการลงทะเบียน และผลการเรียนของนักศึกษา

  • ติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี โทร. 66-5394-8923-28
  • ติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา โทร. 66-5394-8929-32
English Version
สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ
รหัสนักศึกษา
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200