ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Registration Office Chiang Mai Universityเอกสารที่สามารถขอได้ผ่านระบบ ประกอบด้วย

  1. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย (สำหรับ นักศึกษา ป.ตรี ตั้งแต่ปี 50 ขึ้นไป เท่านั้น)
  3. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทย
  5. ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
  6. ใบแทนปริญญาบัตร

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-948933, โทรสาร : 053-948950
อีเมล์ :
lumduan@reg.cmu.ac.th,
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th,
tassanee@reg.cmu.ac.th,
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th

ลงชื่อเข้าใช้งาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว 

และประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home)

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2564

ในการนี้ ผู้รับบริการอาจไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอเอกสารทางการศึกษา โดยสำนักทะเบียนฯ ขอปรับรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1. งดให้บริการรับเอกสารที่สำนักทะเบียนฯ โดยให้บริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
และจัดส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เฉพาะประเทศที่จัดส่งได้ตามประกาศของไปรษณีย์ไทย

2. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและจัดส่งไปรษณีย์ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการหลังจากการชำระค่าธรรมเนียม
(ยกเว้นเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เช่น หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา และ ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับภาษาไทย นักศึกษารหัส 50-57 อาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ)

4. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

5. ผู้รับบริการที่ขอเอกสารผ่านเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนนักศึกษา (RCS) และผ่านระบบขอเอกสารออนไลน์ ที่เคยเลือกมารับเองที่สำนักทะเบียนฯ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์ เพื่อแจ้งช่องทางในการรับเอกสาร

 

ประกาศ การให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังประเทศปลายทาง

ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยขานรับนโยบายคลายล็อกดาวน์ของหลายประเทศ เปิดให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังปลายทางต่างๆ ได้มากขึ้น

1. ประเทศที่งดการให้บริการส่งไปรษณีย์ทุกรูปแบบ ได้แก่ ประเทศที่ไม่ระบุในตารางแนบ

2. ประเทศที่งดการให้บริการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) ได้แก่ ไอร์แลนด์ และเม็กซิโก 

 

 

ช่องทางการชำระเงิน - Ladydesignตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการส่งพัสดุแบบต่างๆของไปรษณีย์ไทย - jojomild โมเดล ฟิกเกอร์ ตุ๊กตา :  Inspired by LnwShop.com

https://www3.reg.cmu.ac.th/graduatesearchpost.php


ประกาศเมื่อ. 2021-04-09 00:33:46