ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารที่สามารถขอได้ผ่านระบบ ประกอบด้วย

 1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย
 3. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เท่านั้น)
 5. ใบแทนหนังสือรับรองคุณวุฒิ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 6. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 7. ใบแทนปริญญาบัตร (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 8. ปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 9. หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา ฉบับภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 10. หนังสือรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 11. หนังสือรับรองตัวสะกดชื่อสกุล ฉบับภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
 12. หนังสือนำส่งใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
 13. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับ)
 14. หนังสือรับรองการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-eGrad) (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับ)
 15. เข็มวิทยฐานะ
 16. ปกปริญญาบัตร
 17. ขอส่งคืนเอกสารตีกลับ
 18. ขอจัดส่งปริญญาบัตร หลังพิธีพระราชทานฯ
 19. ผนึกหลังซองเอกสาร

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : (053) 948933-6
อีเมล์ :

 • thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
 • tassanee@reg.cmu.ac.th
 • thanadda@reg.cmu.ac.th
 • yardna_t@reg.cmu.ac.th
 • mongkol@reg.cmu.ac.th