ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : (053) 948933-6
อีเมล์ :

  • thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
  • tassanee@reg.cmu.ac.th
  • thanadda@reg.cmu.ac.th
  • yardna_t@reg.cmu.ac.th
  • mongkol@reg.cmu.ac.th
  • aimboon@reg.cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรงานทะเบียนการศึกษา ประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางอีเมลเท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กำหนดการสำเร็จการศึกษาและการจัดส่งเอกสาร ป.ตรี ภาค 2/2565


Post date. 2023-04-28 11:30:21
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย

 

การให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังประเทศปลายทาง

          ตรวจสอบรายชื่อปลายทาง และบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

*** กรุณาคลิกเพื่อตรวจสอบประเทศปลายทางก่อนทำรายการขอเอกสาร***


Post date.
 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสาร

การส่งพัสดุแบบต่างๆของไปรษณีย์ไทย - jojomild โมเดล ฟิกเกอร์ ตุ๊กตา :  Inspired by LnwShop.com

Post date. 2022-11-18 13:40:07