ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Registration Office Chiang Mai Universityเอกสารที่สามารถขอได้ผ่านระบบ ประกอบด้วย

  1. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย (สำหรับ นักศึกษา ป.ตรี ตั้งแต่ปี 50 ขึ้นไป เท่านั้น)
  3. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทย
  5. ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
  6. ใบแทนปริญญาบัตร

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-948934, 053-948933
โทรสาร : 053-948950
อีเมล์ :
lumduan@reg.cmu.ac.th,
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th,
tassanee@reg.cmu.ac.th,
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th

ลงชื่อเข้าใช้งาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

ที่ต้องการขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ให้ติดต่อขอที่สำนักทะเบียนเท่านั้น

 

ประกาศ?การให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ไปยังประเทศปลายทาง

?

? ? ?ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยขานรับนโยบายคลายล็อกดาวน์ของหลายประเทศ เปิดให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังปลายทางต่างๆได้มากขึ้น

? ? ?ประเทศที่งดการให้บริการได้แก่ แคนาดา ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และนอร์เวย์

? ? ?บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) ส่งได้แล้ว 29 ปลายทาง โดยมีปลายทางที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มเติม อาทิ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

? ? ?บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศงดให้บริการกับประเทศฮ่องกง ฮังการี ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

? ? ?กรุณาตรวจสอบประเทศปลายทางก่อนทำรายการขอเอกสาร คลิกเพื่อเปิดรายชื่อประเทศปลายทาง

? ? ?

?


ประกาศเมื่อ. 2020-08-05 09:35:19