ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Registration Office Chiang Mai Universityเอกสารที่สามารถขอได้ผ่านระบบ ประกอบด้วย

  1. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย (สำหรับ นักศึกษา ป.ตรี ตั้งแต่ปี 50 ขึ้นไป เท่านั้น)
  3. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทย
  5. ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
  6. ใบแทนปริญญาบัตร

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-948934, 053-948933
โทรสาร : 053-948950
อีเมล์ :
lumduan@reg.cmu.ac.th,
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th,
tassanee@reg.cmu.ac.th,
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th

ลงชื่อเข้าใช้งาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ ระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ไปยังประเทศปลายทางจำนวนมาก

 

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ที่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ทั่วโลกนั้น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังประเทศปลายทางจำนวนมากและงดให้บริการส่งเพิ่มขึ้น ในหลายช่องทาง

     สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงของดให้บริการจัดส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

     Owing to the spread of the global COVID-19 pandemic all over the world, Thailand Post Co.Ltd. (THP) is, therefore, necessary to suspend its international postal services to many destination countries with immediate effect and until further notice.
    Therefore, Registration Office needs to suspend international postal services from now on, until further notice. 

 

 


ประกาศเมื่อ. 2020-04-08 11:57:55
 

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 -

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประกาศให้ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home)

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 

ในการนี้ ผู้รับบริการอาจไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอเอกสารทางการศึกษา โดยสำนักทะเบียนฯ ขอปรับรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1. งดให้บริการรับเอกสารที่สำนักทะเบียนฯ และจัดส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
โดยให้บริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น

2. งดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ QR Code เท่านั้น

3. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและจัดส่งไปรษณีย์ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการหลังจากการชำระค่าธรรมเนียม
(ยกเว้นเอกสารที่ใช้เวลาดำเนินการ เช่น หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา และ ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับภาษาไทย นักศึกษารหัส 50-57 อาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ)

4. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

5. ผู้รับบริการที่ขอเอกสารผ่านเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนนักศึกษา (RCS) และผ่านระบบขอเอกสารออนไลน์ ที่เคยเลือกมารับเองที่สำนักทะเบียนฯ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์ เพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม