ข่าวประกาศจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มช. ปีการศึกษา 2561 ที่รายงานตัวในรอบ TCAS 4 และ TCAS 5 (รวมถึงนักศึกษาต่างชาติบางส่วน) สามารถมารับบัตรนักศึกษา(Smart Card) ได้ที่ บริเวณ อาคารพลศึกษา(โรงยิมเนเซี่ยมติดสนามฟุตบอล ) ในวันที่ 20-21 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนและแจกบัตรนักศึกษา จึงขอรบกวนให้นักศึกษาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันเวลาที่ระบุดังกล่าว ซึ่งสามารถเช็ครายชื่อได้โดย Click ที่นี่!!

Invalid Ical URL [events

Calendar
จันทร์,20 ส.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/61
\n...
9 weeks, 5 days
ศุกร์,28 ก.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 1/61
\n...
1 day
จันทร์,1 ต.ค.
 all day
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) 1/61
\n...
1 week
จันทร์,29 ต.ค.
 all day
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/61
\n...
5 days
เสาร์,3 พ.ย.
 all day
วันทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา 1/61
\n...
2 days
ศุกร์,9 พ.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/61
\n...
1 day
เสาร์,10 พ.ย.
 all day
วันทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา 1/61
\n...
2 days
จันทร์,12 พ.ย.
 all day
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/61
\n...
1 week
จันทร์,19 พ.ย.
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ของนักศึกษาทางระบบ Internet 2/61
\n...
1 week
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com