เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่ จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน คลิกที่นี่
           To conform to Thai Personal Data Protection Act , B.E. 2562. , course/service enrollment information is a private data and cannot be accessed publicly. To access this information, please login into Registration System click here

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2562

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 80 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL ENGLISH 1 801 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
0 0 0
001102 - FUNDAMENTAL ENGLISH 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 2 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
BAB1331
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
38 35 0
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE 801 000 3 0
TBA
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
9 0 0
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ORAL EXPRESSION 1 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
BAB1331
คณาจารย์
22 FEB 2020
25 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
24 0 0
001223 - ENGL FOR HUMAN & MASSCOM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR HUMAN & MASSCOM 801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB7305
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
38 23 0
001224 - ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7501
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
36 34 0
001225 - ENGL IN SCIENCE & TECH CONT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL IN SCIENCE & TECH CONT 801 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG212
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
38 32 0
001228 - ENGL FOR BUSINESS & ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR BUSINESS & ECON 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
BAB1311
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
42 39 0
001292 - ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7305
คณาจารย์
20 FEB 2020
26 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
24 20 0
001391 - ENGL SUR PRES IN TOUR IND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL SUR PRES IN TOUR IND 801 000 3 0
MTh
1800-1930
-
HB7607/1
คณาจารย์
25 19 0
001798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
คณาจารย์
15 0 0
001799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition THESIS 000 801 0 12
TBA
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
10 0 0
002191 - FRENCH FOR BEGINNERS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition FRENCH FOR BEGINNERS I 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สิริธร สุนทรธรรม
23 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
0 0 0
003191 - GERMAN FOR BEGINNERS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GERMAN FOR BEGINNERS I 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
คณาจารย์
25 APR 2020
12:00-15:00
1 0 0
006203 - MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 801 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB6240
ปรีชา วงศ์ทิพย์
0 0 0
008202 - SERVICE QUALITY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SERVICE QUALITY 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7304
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
66 0 0
008214 - ECOTOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ECOTOURISM 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7607
สมยศ โอ่งเคลือบ
28 30 0
008215 - POP-CULTURE TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition POP-CULTURE TOURISM 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7506
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
28 22 0
008216 - CREATIVE TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CREATIVE TOURISM 801 000 3 0
Su
0930-1230
-
HB
สุประภา สมนักพงษ์
1 1 0
008218 - COMMUNITY-BASED TOUR MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COMMUNITY-BASED TOUR MGMT 801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7304
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
55 60 0
008230 - RE & THAI LOC WISDOM FOR TOUR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition RE & THAI LOC WISDOM FOR TOUR 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7304
ศรันภัทร โชติมนกุล
50 53 0
008311 - PRINCIPLES OF TOUR GUIDE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRINCIPLES OF TOUR GUIDE 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7306
สุประภา สมนักพงษ์
61 58 0
008312 - TOURISM AND HOTEL MARKETING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TOURISM AND HOTEL MARKETING 801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7306
สุประภา สมนักพงษ์
50 0 0
008314 - PERSON MGMT HOTEL INDUST ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PERSON MGMT HOTEL INDUST 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7306
สมยศ โอ่งเคลือบ
55 60 0
008317 - TOUR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TOUR MANAGEMENT 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
HB
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
1 0 0
008318 - MICE BUSINESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MICE BUSINESS 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
55 41 0
008324 - HOUSEKEEPING MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HOUSEKEEPING MANAGEMENT 801 000 2 1
Fr
1630-1930
-
HB
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
55 0 0
008325 - FOOD AND BEVERAGE SERVICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FOOD AND BEVERAGE SERVICE 801 000 2 1
Fr
1630-1930
-
HB 7304
อนัญญา รัตนประเสริฐ
20 20 0
008326 - BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT 801 000 2 1
Fr
1630-1930
-
HB 7502
มานิศา ผิวจันทร์
25 24 0
008402 - INFO TECH FOR TOUR & HOTEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INFO TECH FOR TOUR & HOTEL 801 000 3 0
MTh
1630-1800
-
HB 7301
ชัยวัฒน์ นันทศรี
42 41 0
008443 - TOURISM AND HOTEL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TOURISM AND HOTEL RESEARCH 801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7501
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
55 42 0
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INFO LITERACY & INFO PRESENT 801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
ENG312
พรชนิตว์ ลีนาราช
22 FEB 2020
25 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
45 42 0
011100 - MAN AND PHILOSOPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MAN AND PHILOSOPHY 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
HB
วรรณวิสาข์ ไชยโย
20 FEB 2020
27 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
0 0 0
011257 - ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ETHICS 801 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG311
ปรุตม์ บุญศรีตัน
23 FEB 2020
30 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
40 28 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7607
คณาจารย์
23 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
28 28 0
013203 - SOCIAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOCIAL PSYCHOLOGY 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7501
ภาสกร เตวิชพงศ์
19 FEB 2020
28 APR 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
1 1 0
013216 - SERV PSYCHO & CROSS-CUL COM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SERV PSYCHO & CROSS-CUL COM 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB1340
เสรี ใหม่จันทร์
60 60 0
013705 - MET OF PSY RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MET OF PSY RES 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
HB7704
ณัฐวุฒิ อรินทร์
Co-Instruc
อารยา ผลธัญญา
18 18 0
013725 - ADVANCED GROUP COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ADVANCED GROUP COUNSELING 801 000 2 1
Su
0900-1200
-
HB7704
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
18 18 0
013727 - SEMINAR IN COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEMINAR IN COUNSELING 801 000 2 0
Sa
1300-1600
-
HB7704
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
18 18 0
013731 - PERSONAL GROWTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition PERSONAL GROWTH 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
15 0 0
013732 - PRACTICUM IN COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PRACTICUM IN COUNSELING 000 801 0 3
Su
1300-1600
-
TBA
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
3 2 0
013735 - FAMILY THERAPY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FAMILY THERAPY 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7704
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
18 18 0
013738 - HEALTH PSY APP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition HEALTH PSY APP 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7702
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
19 14 0
013798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
TBA-TBA
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
Co-Instruc
คณาจารย์
9 0 0
013799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition MASTER' S THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
Co-Instruc
คณาจารย์
10 0 0
018114 - BASIC JAPANESE IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC JAPANESE IV 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วลัยพร กาญจนการุณ
26 APR 2020
08:00-11:00
1 1 0
019101 - BEGINNING CHINESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition BEGINNING CHINESE I 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
กรวรรณ พรหมแย้ม
20 FEB 2020
26 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
35 0 0
019104 - CHINESE II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE II 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7503
มาริสา แซ่เฉิง
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 27 0
019106 - CHINESE IN DAILY LIFE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition CHINESE IN DAILY LIFE 2 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7
กรวรรณ พรหมแย้ม
19 FEB 2020
26 APR 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
20 0 0
019109 - FUND CN LAB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUND CN LAB 2 000 801 0 1
Th
1630-1930
-
HB7507
คณาจารย์
28 26 0
019112 - CN LISTEN - SPEAK II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CN LISTEN - SPEAK II 801 000 3 0
Sa
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
20 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
30 27 0
019204 - CHINESE IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IV 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7504
จาง เพ่ย เพ่ย
25 22 0
019205 - CHINESE IN DAILY LIFE 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 3 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7609
อรชพร พวงทอง
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
20 16 0
019209 - INTERMEDIATE CN LAB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTERMEDIATE CN LAB 2 000 801 0 1
Sa
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
25 21 0
019212 - CN LISTEN - SPEAK IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CN LISTEN - SPEAK IV 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7407/2
จาง เพ่ย เพ่ย
25 21 0
019222 - CHINESE READING II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE READING II 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
25 21 0
019332 - CHINESE WRITING II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE WRITING II 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7305
คณาจารย์
23 FEB 2020
23 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
20 19 0
019351 - CHINESE GRAMMAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE GRAMMAR 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7401
KHUN NGHIA
20 18 0
019362 - INTRO TO CN LITERATURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRO TO CN LITERATURE 801 000 3 0
Sa
1630-1930
-
HB
คณาจารย์
22 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
20 18 0
019363 - CHINESE CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE CULTURE 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
2 2 0
019391 - RES METH FOR CN STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition RES METH FOR CN STUDIES 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7504
เจริญ เพ็ชรรัตน์
20 18 0
019441 - CHINESE TRANSLATION I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE TRANSLATION I 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7406
เจริญ เพ็ชรรัตน์
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
20 19 0
023702 - MANAGE INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MANAGE INFO ORG 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ห้อง HB5340
ชัยวัฒน์ นันทศรี
Co-Instruc
ธนพรรณ กุลจันทร์
วรรษพร อารยะพันธ์
10 7 0
023709 - RES METHOD INFO STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METHOD INFO STU 801 000 3 0
Sa
900-1200
-
ห้อง HB5340
วรรษพร อารยะพันธ์
Co-Instruc
พรชนิตว์ ลีนาราช
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 7 0
023717 - INTELLECTUAL PROPERTY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTELLECTUAL PROPERTY 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ห้อง HB5340
วรรษพร อารยะพันธ์
Co-Instruc
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 7 0
023718 - MARKET INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MARKET INFO ORG 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
AD12
อังสนา ธงไชย
10 0 0
023737 - DIGITAL LIBRARIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DIGITAL LIBRARIES 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ห้อง HB5340
กิตติ ภูริทัต
Co-Instruc
วรรษพร อารยะพันธ์
พิเชษฎ์ จุลรอด
10 7 0
023789 - SELECTED TOPICS IN INFORMATION S ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECTED TOPICS IN INFORMATION S 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
ธนพรรณ กุลจันทร์
10 0 0
023798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
5431
พรชนิตว์ ลีนาราช
Co-Instruc
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 5 0
023799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
5431
พรชนิตว์ ลีนาราช
Co-Instruc
ชัยวัฒน์ นันทศรี
ธนพรรณ กุลจันทร์
วรรษพร อารยะพันธ์
20 0 0
028798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0900-1200
-
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณาจารย์
3 0 0
028799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS 000 801 0 12
TBA
0900-1200
-
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณาจารย์
3 0 0
033702 - RES METHOD IN IOPS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition RES METHOD IN IOPS 801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB7707
อิสระ บุญญะฤทธิ์
16 16 0
033752 - PSYCHOLOGY OF WORK MOTIVATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PSYCHOLOGY OF WORK MOTIVATION 801 000 3 0
Su
0900-1600
-
HB7707
พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
16 16 0
033756 - PERSON SELECT & PERF MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PERSON SELECT & PERF MANAGE 801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB7707
ชูชัย สมิทธิไกร
16 16 0
033764 - WORKPLACE HEALTH AND WELL-BEING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition WORKPLACE HEALTH AND WELL-BEING 801 000 3 0
Su
0900-1600
-
HB7707
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
16 16 0
033789 - SEL TOPICS IN IO PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SEL TOPICS IN IO PSY 801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
HB7707
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
Co-Instruc
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
ภาสกร เตวิชพงศ์
20 0 0
033798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ภาสกร เตวิชพงศ์
4 4 0
050112 - READING & LITERARY WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition READING & LITERARY WORLD 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สุพรรณ ทองคล้อย
18 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
6 0 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 000 801 0 2
Sa
08.3-12.0
-
7804
ระพี แสงสาคร
50 42 0
052721 - DEVEL TEACH THAI LANG ELEM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVEL TEACH THAI LANG ELEM LEV 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
15 0 0
052724 - DEVEL TEACH MATHS ELEM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVEL TEACH MATHS ELEM LEV 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
วีณา วโรตมะวิชญ
25 0 0
052725 - DEVEL TEACH SCI ELEM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEVEL TEACH SCI ELEM LEV 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB0000
อุไรวรรณ หาญวงค์
1 1 0
052794 - SPEC PROB ELEM ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC PROB ELEM ED 801 000 1 0
Su
0900-1200
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
15 0 0
054821 - PUBL POLI ED IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PUBL POLI ED IN SEA 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB4201
นงเยาว์ เนาวรัตน์
6 0 0
054822 - LIFE ED AND ALTERNAT ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LIFE ED AND ALTERNAT ED 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
EB4308
นงเยาว์ เนาวรัตน์
6 0 0
055702 - QUAN DATA ANA ED RES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O QUAN DATA ANA ED RES 2 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB3315
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
Co-Instruc
มานัดถุ์ คำกอง
25 17 0
055703 - RES METHOD IN ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METHOD IN ED 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3303
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
25 17 0
055711 - THEO OF TEST AND MEAS IN ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THEO OF TEST AND MEAS IN ED 801 000 3 0
Sa
1300-1500
-
3304
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
25 9 0
055739 - INSTITUTIONAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INSTITUTIONAL RESEARCH 801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
ห้องประชุม 1
เกียรติสุดา ศรีสุข
25 8 0
055798 - SEM IN EVA AND RES ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM IN EVA AND RES ED 801 000 1 0
Sa
1600-1700
-
3315
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
Co-Instruc
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
เกียรติสุดา ศรีสุข
ณัฐพล แจ้งอักษร
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
สุนีย์ เงินยวง
มานัดถุ์ คำกอง
25 18 0
055799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุนีย์ เงินยวง
5 0 0
055832 - QUAL RES FOR DEV ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUAL RES FOR DEV ED 801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
EB3302
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
15 0 0
057127 - BADMIN FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BADMIN FOR LIFE & EXERC 801 000 1 0
We
1100-1200
-
GYM
ประกรณ์ ตุ้ยศรี
23 APR 2020
12:00-15:00
35 30 0
057136 - SPORT HEALTH FITNESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SPORT HEALTH FITNESS 801 000 3 0
We
0900-1200
-
EB9201
กรัณย์ ปัญโญ
40 0 0
057139 - SPORT AND ADVENTURE TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SPORT AND ADVENTURE TOURISM 801 000 3 0
We
0600-0900
-
EB9206
กรัณย์ ปัญโญ
35 40 0
061201 - PRIN OF DRAW FOR ART EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRIN OF DRAW FOR ART EDU 801 000 1 1
Sa
0900-1200
-
EB0000
เดือนวิสาข์ ชลศิริ
10 8 0
062720 - THAI WAYS & EC ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THAI WAYS & EC ED 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB5203
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
0 0 0
063712 - THEOR PRAC CURR INSTRUC DESIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THEOR PRAC CURR INSTRUC DESIGN 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB3218
สุนทรี คนเที่ยง
25 0 0
063730 - CURRICULUM ADMINISTRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CURRICULUM ADMINISTRATION 801 000 2 0
Su
1000-1200
-
EB3218
สมเกียรติ อินทสิงห์
25 0 0
063732 - EVAL IMPR CURR INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EVAL IMPR CURR INSTRUC 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3218
ศักดา สวาทะนันทน์
25 0 0
063848 - SEM CURR INSTR RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM CURR INSTR RES 801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
EB3302
สุนีย์ เงินยวง
15 0 0
064423 - LOCAL WISDOM RELATE SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LOCAL WISDOM RELATE SCI 801 000 2 1
MTh
1600-1730
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
10 0 0
064424 - ASTRO INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ASTRO INSTRUC 801 000 2 1
Sa
0900-1200
-
ฎฺ4210
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
1 1 0
064711 - PHILOSOPHY OF SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PHILOSOPHY OF SCIENCE 801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
TBA
สุทธิดา จำรัส
20 0 0
064714 - EVALU SCI INSTR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EVALU SCI INSTR 801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
15 0 0
064715 - SCI CURRI DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SCI CURRI DEV 801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
15 0 0
064725 - LOCAL WISD RELA SCI GLOB SOCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LOCAL WISD RELA SCI GLOB SOCI 801 000 2 0
Sa
0800-1000
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
20 0 0
064726 - SPECIAL ISSUE SCI ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPECIAL ISSUE SCI ED 801 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
บุษรี เพ่งเล็งดี
15 0 0
064770 - RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION 802 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
30 0 0
064787 - PREP SCI TEACH PRO PRAC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PREP SCI TEACH PRO PRAC 000 801 0 1
Sa
1000-1200
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
20 0 0
066753 - INTEGR ENG READ WRITE SKILLS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTEGR ENG READ WRITE SKILLS 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
20 0 0
066755 - LEARNER DEV ACT ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNER DEV ACT ENG 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
15 0 0
066794 - SPEC PROB IN TEACH ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC PROB IN TEACH ENG 801 000 1 0
Sa
1500-1600
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
20 0 0
066799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
30 0 0
067798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
000-000
-
คณาจารย์
35 0 0
069713 - ADV ED PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV ED PSY 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB5107
สามารถ ศรีจำนงค์
35 0 0
069721 - SCH GUID SER II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SCH GUID SER II 801 000 1 2
Su
0900-1200
-
EB5107
อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์
40 0 0
069731 - ANAL INFORM INST & GUID ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ANAL INFORM INST & GUID 801 000 1 2
TBA
0000-0000
-
EB5107
อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์
1 0 0
069770 - RES METH EDPG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METH EDPG 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
EB5107
สามารถ ศรีจำนงค์
1 0 0
069791 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR 000 801 0 1
TBA
0000-0000
-
EB5107
ศิวรักษ์ ศิวารมย์
1 0 0
069798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 4
TBA
0000-0000
-
EB5107
คณาจารย์
30 0 0
070711 - POLICI PRAC SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C POLICI PRAC SPE EDU 801 000 2 0
Su
0900-1100
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
0 0 0
070723 - LEARN CONTEXT SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARN CONTEXT SPE EDU 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB1204
รัชนีกร ทองสุขดี
0 0 0
070725 - TEACH STU MULTI DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TEACH STU MULTI DIS 801 000 2 0
Sa
1300-1600
-
0000
สร้อยสุดา วิทยากร
0 0 0
070726 - COMM STUD MUL DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMM STUD MUL DIS 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB1204
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
20 0 0
070727 - INDE LIV MULT DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDE LIV MULT DIS 801 000 3 0
Su
9000-1200
-
EB1203
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
25 7 0
070731 - COMM PARTICIPA SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMM PARTICIPA SPE EDU 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB1203
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
25 7 0
070737 - ASSIST TECHNO SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ASSIST TECHNO SPE EDU 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
EB1204
พิกุล เลียวสิริพงศ์
Co-Instruc
สร้อยสุดา วิทยากร
30 0 0
070740 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1 801 000 1 0
Su
1100-1200
-
EB 1203
รัชนีกร ทองสุขดี
0 0 0
070741 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2 801 000 2 0
Su
1300-1600
-
EB 1203
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
30 13 0
070792 - QUALI RESEARCH SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUALI RESEARCH SPE EDU 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB1204
ศิวรักษ์ ศิวารมย์
20 0 0
070799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
20 5 0
071425 - MTD TEA CH SOC STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MTD TEA CH SOC STUD 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
พนิดา สินสุวรรณ
15 0 0
071713 - SOC STU CURRI DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOC STU CURRI DEV 801 000 2 0
Su
1500-1700
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
10 0 0
071714 - SOC STU ENVI DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOC STU ENVI DEV 801 000 2 0
Su
0800-1000
-
TBA
ธนียา เจติยานุกรกุล
35 0 0
071720 - INFORM TEACH SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INFORM TEACH SOC STU 801 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
15 0 0
071723 - DEV ETHI SOC CONSCIOU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEV ETHI SOC CONSCIOU 801 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
พนิดา สินสุวรรณ
35 0 0
071724 - FUT STU SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUT STU SOC STU 801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
EB4202
ชรินทร์ มั่งคั่ง
45 4 0
071726 - SPEC PROB SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC PROB SOC STU 801 000 2 0
Su
1300-1500
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
40 0 0
071770 - RESEARCH IN SOCIAL STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH IN SOCIAL STUDIES 801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
EB4202
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0 0
072701 - MAN ENVI MANAG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAN ENVI MANAG 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB4202
ชรินทร์ มั่งคั่ง
15 0 0
072712 - ENVI IMPACT ASSET ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVI IMPACT ASSET 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ธนียา เจติยานุกรกุล
8 0 0
072721 - ENVI POLL MAGNET IN COM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVI POLL MAGNET IN COM 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ธนียา เจติยานุกรกุล
15 0 0
074101 - PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE 801 000 3 0
MTh
0930-1100
-
EB8105
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
27 APR 2020
12:00-15:00
40 43 0
074201 - HEALTH & NUTRITION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition HEALTH & NUTRITION 801 000 2 0
We
0700-0900
-
EB8201A
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
35 0 0
079444 - SPEC LECT IN INDUS ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC LECT IN INDUS ED 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB8105
มานูนณย์ สุตีคา
Co-Instruc
สุระเดช ศรีวิชัย
40 0 0
088700 - FOUND CURR INSTRUC DEVEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FOUND CURR INSTRUC DEVEL 802 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB2202
นิธิดา อดิภัทรนันท์
10 0 0
088708 - CONTEMP LEARN TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONTEMP LEARN TECH 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB0000
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
1 1 0
088791 - SEM RES CURR TEACH LEARN TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM RES CURR TEACH LEARN TECH 801 000 2 0
Sa
1600-1800
-
EB2310
อุไรวรรณ หาญวงค์
30 0 0
088798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
25 0 0
088799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
10 6 0
088830 - INNO LEARN TECH CURR INSTR DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INNO LEARN TECH CURR INSTR DEV 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB3302
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
15 0 0
088899 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
5 2 0
090899 - Ph.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Ph.D. THESIS 000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
-
เกียรติสุดา ศรีสุข
30 0 0
091798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 804 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
10 0 0
091799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS 000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
18 0 0
091891 - SEMI ED RES ISSUE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMI ED RES ISSUE 801 000 1 0
TBA
0000-0000
-
0000
ชรินทร์ มั่งคั่ง
5 4 0
091899 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION 000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ลิวา ผาดไธสง
Co-Instruc
จารุณี มณีกุล
ชรินทร์ มั่งคั่ง
5 0 0
103262 - VOCAL AND CHORUS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O VOCAL AND CHORUS 000 801 0 3
TuF
1400-1530
-
FA1307
คณิเทพ ปิตุภูมินาค
22 APR 2020
08:00-11:00
30 40 0
103271 - MUSIC APPRECIATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MUSIC APPRECIATION 801 000 3 0
We
1700-2000
-
FB1303
คณิเทพ ปิตุภูมินาค
70 11 0
104711 - ART CUL ENVI SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ART CUL ENVI SEA 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
FB1303
สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
10 0 0
115714 - - ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition - 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
FB1308
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
20 4 0
115717 - ART AND CULTURAL PRESENTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ART AND CULTURAL PRESENTATION 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
FB1308
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
20 4 0
115719 - MUSEUM & ART GALLERY MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MUSEUM & ART GALLERY MANAGE 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ห้องประชุม FA2
สุรพล ดำริห์กุล
20 4 0
115721 - ARTS AND CULTURAL TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ARTS AND CULTURAL TOURISM 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
FB1308
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
20 0 0
115722 - CULTURAL STUDY AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CULTURAL STUDY AND DEVELOPMENT 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
FB1308
สุรพล ดำริห์กุล
20 4 0
115798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
สุกรี เกษรเกศรา
1 1 0
115799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 801 0 12
TBA
0900-1600
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
3 3 0
118812 - IND STUDY IN ART & DESIGN 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C IND STUDY IN ART & DESIGN 2 000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
ห้องเรียน ป.เอก
กรกฏ ใจรักษ์
1 0 0
118813 - IND STUDY IN ART & DESIGN 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C IND STUDY IN ART & DESIGN 3 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
1 0 0
118831 - SEMINAR IN ARTS AND DESIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMINAR IN ARTS AND DESIGN 801 000 2 1
TBA
0000-0000
-
FA2
พงศ์เดช ไชยคุตร
1 0 0
118846 - ARTS AND DESIGN INNOVATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ARTS AND DESIGN INNOVATION 801 000 2 1
TBA
0000-0000
-
FA2
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
5 0 0
118898 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
ห้องเรียน ป.เอก
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
6 0 0
127101 - INTRO TO POL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition INTRO TO POL SCIENCE 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
PSB 1302
ชนินทร เพ็ญสูตร
23 FEB 2020
01 MAY 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
10 0 0
127716 - CON AND THEO OF COMP LOC GOV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CON AND THEO OF COMP LOC GOV 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB 1205
จันทนา สุทธิจารี
23 20 0
127720 - COMPARATIVE CONSTITUTION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMPARATIVE CONSTITUTION 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB 1205
มาลินี คุ้มสุภา
Co-Instruc
อโณทัย วัฒนาพร
สุพิชฌาย์ ปัญญา
ชนินทร เพ็ญสูตร
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
23 20 0
127721 - THE PEO CIVIL SOC AND POL MOV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THE PEO CIVIL SOC AND POL MOV 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB 1205
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
23 21 0
127726 - POLITICAL INNOVATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C POLITICAL INNOVATIONS 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB 1205
ชนินทร เพ็ญสูตร
23 0 0
127730 - GLOBAL AND LOC POLS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GLOBAL AND LOC POLS 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB 1205
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
23 21 0
127798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 13 0
128700 - RES METHOD IN PA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METHOD IN PA 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB 1308
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Co-Instruc
พจนา พิชิตปัจจา
45 44 0
128712 - QUANTI TECH FOR PUB AD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O QUANTI TECH FOR PUB AD 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB1308
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
45 44 0
128727 - STRATEGIC HRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STRATEGIC HRM 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB 1308
อลงกรณ์ คูตระกูล
45 44 0
128734 - PROJECT MAN & EVA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROJECT MAN & EVA 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB1308
รวีวรรณ แพทย์สมาน
45 44 0
128751 - LOCAL ADMINISTRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LOCAL ADMINISTRATION 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง อาคารคณะสังคมศาสตร์
พนม กุณาวงค์
40 8 0
128798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
35 30 0
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE 801 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SB4201
วิจิตร ประพงษ์
21 APR 2020
15:30-18:30
0 0 0
167704 - ECONOMIC PUBLIC LAWS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ECONOMIC PUBLIC LAWS 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
SB01-005
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
20 0 0
167708 - RES METH IN POL ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METH IN POL ECON 801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB01-003
คณาจารย์
10 8 0
167710 - LAW ON INT COM INV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW ON INT COM INV 801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
01-003
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
10 8 0
167712 - POL & LAW FOR BUS ENTERPRISES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C POL & LAW FOR BUS ENTERPRISES 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
คณาจารย์
20 0 0
167798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
01-005
กาญจนา โชคถาวร
1 1 0
171713 - LU & NRM AT NAT & RE LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LU & NRM AT NAT & RE LEV 801 000 2 1
SaSu
0900-1600
-
SB4310
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
20 0 0
171791 - RES MET IN SUS LU & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES MET IN SUS LU & NRM 801 000 3 0
SaSu
0900-1600
-
SB4310
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
20 0 0
171795 - INTERDISCIPLI FIELD STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERDISCIPLI FIELD STUDY 000 801 0 3
SaSu
0900-1600
-
SB4310
พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
20 0 0
171799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
10 0 0
171881 - RES METH IN SLUSE & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METH IN SLUSE & NRM 801 000 3 0
SaSu
0900-1600
-
01-004
คณาจารย์
5 0 0
171891 - PH.D. SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR 801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
01-004
คณาจารย์
5 0 0
171898 - PH.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. THESIS 000 801 0 36
TBA
-
-
01-004
คณาจารย์
10 0 0
171899 - PH.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. THESIS 000 801 0 48
TBA
-
-
01-004
คณาจารย์
2 0 0
176103 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
200 111 0
177104 - LEGAL REASONING & LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEGAL REASONING & LANGUAGE 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
LB1401
คณาจารย์
103 100 0
177113 - JURISTIC ACTS & CONTRACT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O JURISTIC ACTS & CONTRACT 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1402
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
100 104 0
177114 - PROPERTY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROPERTY LAW 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1402
อัษฎายุทธ ผลภาค
85 83 0
177141 - INTRO TO PUBLIC LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO TO PUBLIC LAW 801 000 3 0
Mo
1600-1900
-
LB1402
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
20 1 0
177142 - PUB LAW PRIN & CONST LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PUB LAW PRIN & CONST LAW 801 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1403
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
Co-Instruc
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
85 83 0
177181 - CRIM LAW : GEN PROVISIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRIM LAW : GEN PROVISIONS 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
LB1402
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
23 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
90 89 0
177215 - TORTS UNDUE ENRICH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TORTS UNDUE ENRICH 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1402
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
80 0 0
177217 - LAW OF SUCCESSION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LAW OF SUCCESSION 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1401
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
170 0 0
177220 - LAW ON BUSINESS CONTRACTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW ON BUSINESS CONTRACTS 801 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1401
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
Co-Instruc
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
18 FEB 2020
18 FEB 2020
18 FEB 2020
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
100 70 0
177222 - LAW ON BUSINESS ORGANIZATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW ON BUSINESS ORGANIZATIONS 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1404
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
19 FEB 2020
20 FEB 2020
20 FEB 2020
20 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
95 108 0
177227 - COMMERCIAL LAW I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMMERCIAL LAW I 801 000 3 0
MTh
1430-1600
-
LB1403
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
18 FEB 2020
18 FEB 2020
20 FEB 2020
26 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
50 25 0
177228 - COMMERCIAL LAW II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMMERCIAL LAW II 801 000 3 0
MTh
1430-1600
-
LB1403
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
18 FEB 2020
18 FEB 2020
23 FEB 2020
02 MAY 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
08:00-11:00
20 3 0
177229 - COMMERCIAL LAW III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMMERCIAL LAW III 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1404
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
18 FEB 2020
20 FEB 2020
20 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
80 29 0
177300 - PHILOSOPHY OF LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHILOSOPHY OF LAW 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1401
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
Co-Instruc
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
21 FEB 2020
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
08:00-11:00
150 144 0
177321 - LABOR LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LABOR LAW 801 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1404
วสุ สิงหัษฐิต
23 FEB 2020
23 FEB 2020
23 FEB 2020
23 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
12:00-15:00
12:00-15:00
160 72 0
177332 - CIVIL PROCEDURAL LAW 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CIVIL PROCEDURAL LAW 2 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
คนึงนิจ ขาวแสง
Co-Instruc
คณาจารย์
19 FEB 2020
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
15:30-18:30
200 197 0
177335 - CONST OF CT OF JUSTICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONST OF CT OF JUSTICE 801 000 1 0
We
1630-1930
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
คณาจารย์
01 MAY 2020
08:00-11:00
180 154 0
177341 - ADMINISTRATIVE LAW 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADMINISTRATIVE LAW 1 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1401
อุษณีย์ เอมศิรานันท์
Co-Instruc
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
21 FEB 2020
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
08:00-11:00
108 103 0
177361 - PB INT LAW & CRIM INT LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PB INT LAW & CRIM INT LAW 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1404
วาทิศ โสตถิพันธุ์
Co-Instruc
พลอยแก้ว โปราณานนท์
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
19 FEB 2020
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
100 77 0
177362 - PRIVATE INTERNATIONAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRIVATE INTERNATIONAL LAW 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
LB1401
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
Co-Instruc
วาทิศ โสตถิพันธุ์
22 FEB 2020
22 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
170 146 0
177401 - LEGAL HISTORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition LEGAL HISTORY 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
LB1301
กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
20 0 0
177413 - INFORMATION TECHNOLOGY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INFORMATION TECHNOLOGY LAW 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1101
ALEXANDRE CHITOV
30 14 0
177414 - LEGAL ADV FOR FOREIGN CLIENTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition LEGAL ADV FOR FOREIGN CLIENTS 801 000 3 0
We
1300-1600
-
LB1303
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
30 0 0
177420 - CYBER LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CYBER LAW 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
LB1403
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
18 FEB 2020
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
20 9 0
177425 - LAW NEGOTIABLE INSTRUMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LAW NEGOTIABLE INSTRUMENT 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
LB1402
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
40 32 0
177429 - COMPETITION LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COMPETITION LAW 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
LB1201
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
60 60 0
177430 - COUNSEL PRACTICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COUNSEL PRACTICE 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
LB1201
คณาจารย์
40 51 0
177431 - BANKRUPTCY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BANKRUPTCY LAW 801 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1101
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
30 5 0
177433 - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1201
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
19 FEB 2020
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
20 3 0
177441 - SEM IN CONSTITUTIONAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SEM IN CONSTITUTIONAL LAW 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1201
ALEXANDRE CHITOV
40 0 0
177442 - INFORMATION LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INFORMATION LAW 801 000 3 0
MTh
1100-1230
-
LB 1303
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
4 4 0
177443 - LAW ADMIN PROCEDURES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition LAW ADMIN PROCEDURES 801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
LB1402
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
65 0 0
177460 - INTELLECTUAL PROPERTY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTELLECTUAL PROPERTY LAW 801 000 3 0
Fr
1600-1900
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
คณาจารย์
165 168 0
177463 - THE LAW OF THE SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition THE LAW OF THE SEA 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1301
คณาจารย์
20 0 0
177464 - LAW OF TREATIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LAW OF TREATIES 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
LB 1302
ชญามณี พิริยะวณิชย์
30 0 0
177465 - HUMAN RIGHT LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition HUMAN RIGHT LAW 801 000 3 0
TuF
0930-1100
-
LB1402
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
21 FEB 2020
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
40 3 0
177466 - INTER ECON LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTER ECON LAW 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
LB1302
ชญามณี พิริยะวณิชย์
10 6 0
177470 - MARITIME LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MARITIME LAW 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
LB1403
วาทิศ โสตถิพันธุ์
70 11 0
177471 - LAW & SOCIETY IN SE ASIA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LAW & SOCIETY IN SE ASIA 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1101
นัทมน คงเจริญ
30 33 0
177472 - ASEAN COMMUNITY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ASEAN COMMUNITY LAW 801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1101
อุษณีย์ เอมศิรานันท์
20 0 0
177483 - ECONOMIC CRIME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ECONOMIC CRIME 801 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1201
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
100 75 0
177491 - JUVENILE DELINQUENCY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition JUVENILE DELINQUENCY LAW 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
SB02007
ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
30 15 0
177494 - CRIM INVES & FOREN SCIE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRIM INVES & FOREN SCIE 801 000 3 0
Su
1630-1930
-
SB02007
ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
30 26 0
177495 - CRIM PROCEDURE IN TRIAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CRIM PROCEDURE IN TRIAL 801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1201
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
60 48 0
178703 - LEGAL RESEARCH METHOD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEGAL RESEARCH METHOD 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
ห้องประชุม1
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
18 14 0
178715 - ADVANCED TORT LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADVANCED TORT LAW 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ห้องประชุม1
นัทมน คงเจริญ
10 0 0
178716 - COMP CONTRACT LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP CONTRACT LAW 801 000 3 0
Fr
1700-2000
-
ห้องประชุม1
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
15 0 0
178721 - ADVANCED LABOR LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED LABOR LAW 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
LB 1303
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
10 6 0
178722 - LAW OF THE INTERNET ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW OF THE INTERNET 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ห้องประชุม1
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
Co-Instruc
คนึงนิจ ขาวแสง
10 7 0
178731 - COMPAR CONST POL INST ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMPAR CONST POL INST 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
LB1301
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
10 0 0
178743 - NAT RESOURSE ENV MGMT LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O NAT RESOURSE ENV MGMT LAW 801 000 3 0
Fr
1700-2000
-
ห้องประชุม1
นัทมน คงเจริญ
Co-Instruc
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
10 12 0
178744 - SEMINAR IN PUBLIC LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN PUBLIC LAW 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
นัทมน คงเจริญ
1 0 0
178775 - ADV CRIMINAL PROCEDURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV CRIMINAL PROCEDURE 801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ห้องประชุม1
ALEXANDRE CHITOV
Co-Instruc
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
25 12 0
178789 - SELECTED TOPICS IN LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECTED TOPICS IN LAW 801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ห้องประชุม1
คณาจารย์
15 0 0
178799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
20 5 0
179400 - COOP EDU FOR LAWYERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COOP EDU FOR LAWYERS 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
20 3 0
179401 - LEGAL INTERNSHIP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEGAL INTERNSHIP 000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
1 0 0
179402 - FOREIGN LEG COMM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition FOREIGN LEG COMM 801 000 3 0
MTh
1430-1600
-
EALS
SUSAN JEAN BILLSTROM
21 APR 2020
12:00-15:00
10 0 0
179403 - FOREIGN LEGAL WRITING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition FOREIGN LEGAL WRITING 801 000 3 0
TuF
1430-1600
-
EALS
SUSAN JEAN BILLSTROM
25 APR 2020
15:30-18:30
10 0 0
179404 - LEGAL RESEARCH METHODOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LEGAL RESEARCH METHODOLOGY 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
LB1301
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
5 4 0
179406 - CHINESE LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHINESE LAW 801 000 3 0
Su
1300-1600
-
LB1402
ALEXANDRE CHITOV
40 25 0
179443 - SPORTS LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SPORTS LAW 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
LB1402
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
15 68 0
201100 - INTEGRATED SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTEGRATED SCIENCE 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
BAB1314
เชิดศักดิ์ แซ่ลี่
Co-Instruc
วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
กาญจนา ดำริห์
ยุพา ทาโสด
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
วราภรณ์ นันทิยกุล
เชิดศักดิ์ แซ่ลี่
19 FEB 2020
30 APR 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
100 29 0
201114 - ENVIRON SCI TODAY WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENVIRON SCI TODAY WORLD 801 000 3 0
We
1630-1930
-
ENG210
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
Co-Instruc
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
วิทยา ภีระ
ธนียา เจติยานุกรกุล
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
ว่าน วิริยา
21 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
50 55 0
201711 - STATISTICS FOR DATA SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C STATISTICS FOR DATA SCIENCE 801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
15 0 0
203162 - GEN CHEM ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEN CHEM ENG 801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
EG311
สรพงษ์ จันทร์หอม
Co-Instruc
กฤษณะ จิตมณี
ปะราลี แว่นแก้ว
20 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
100 46 0
203167 - GEN CHEM LAB ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEN CHEM LAB ENG 000 801 0 1
Sa
0930-1230
-
SCB1802
สรพงษ์ จันทร์หอม
36 30 0
204100 - IT AND MODERN LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition IT AND MODERN LIFE 801 000 2 1
We
We
1630-1830
1830-2030
CSB100
CSB301
ศุภกิจ อาวิพันธุ์
Co-Instruc
สุธาสินี โทวุฒิกุล
ประภาพร เตชะอังกูร
19 FEB 2020
29 APR 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
50 37 0
204728 - DATA MANIPULATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DATA MANIPULATION 801 000 3 0
SaSu
0900-1630
-
CSB210
วัฒนา จินดาหลวง
20 0 0
204755 - NEURAL NETS & FUZZY LOGIC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C NEURAL NETS & FUZZY LOGIC 801 000 3 0
SaSu
0900-1630
-
CSB210
เสมอแข สมหอม
20 0 0
204798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
SaSu
0900-1630
-
CSB 210
วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
50 0 0
206100 - MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE 801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
BAB2302
ณัฐวัชร์ สนธิชัย
Co-Instruc
ณัฐกร สุคันธมาลา
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
วรพงศ์ ฟูปินวงศ์
21 FEB 2020
28 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
50 45 0
206161 - CALCULUS FOR ENGINEERING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CALCULUS FOR ENGINEERING 1 801 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG311
สันติ ทาเสนา
Co-Instruc
สมชาย ศรียาบ
19 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
55 45 0
206162 - CAL ENG II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CAL ENG II 801 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG310
รุจิรา อุ่นเจริญ
23 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
60 32 0
206261 - CAL ENG III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CAL ENG III 801 000 3 0
TuF
1800-1930
-
ENG312
ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
35 13 0
206324 - APPLIED LINEAR ALGEBRA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C APPLIED LINEAR ALGEBRA 801 000 3 0
TuF
1800-1930
-
SCB4201
หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
6 0 0
206362 - APPLIED DIFF EQN FOR ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O APPLIED DIFF EQN FOR ENG 801 000 3 0
TuF
1800-1930
-
ENG310
ธีรนุช สืบเจริญ
50 28 0
206703 - MATH PROC WITH ACTIV AND ASSES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MATH PROC WITH ACTIV AND ASSES 801 000 3 0
M-Su
0900-1930
-
SCB4303
อติชาต เกตตะพันธุ์
20 0 0
206726 - LINEAR ALGEBRA FOR TEACHERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LINEAR ALGEBRA FOR TEACHERS 801 000 3 0
M-Su
0900-1930
-
SCB4302
ปรียานุช โหนแหยม
Co-Instruc
วารุนันท์ อินถาก้อน
20 11 0
206728 - NUM THEORY & ALG FOR TEACHERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O NUM THEORY & ALG FOR TEACHERS 801 000 3 0
M-Su
0900-1930
-
SCB4303
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
20 13 0
206736 - GRAPH THEORY AND APPLICATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAPH THEORY AND APPLICATIONS 801 000 3 0
M-Su
0900-1930
-
SCB4302
สายัญ ปันมา
Co-Instruc
สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
20 9 0
206737 - MATH ANALYSIS FOR TEACHERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MATH ANALYSIS FOR TEACHERS 801 000 3 0
M-Su
1630-1930
-
SCB4303
คณาจารย์
20 0 0
206774 - PROBABILITY FOR TEACHERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROBABILITY FOR TEACHERS 801 000 3 0
M-Su
1630-1930
-
SCB4303
อรรถพล แก้วขาว
20 0 0
206794 - SEMINAR IN MATH FOR TEACHERS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN MATH FOR TEACHERS 1 801 000 1 0
SaSu
1300-1600
-
SCB4301
ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
20 5 0
206795 - SEMINAR IN MATH FOR TEACHERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMINAR IN MATH FOR TEACHERS 2 801 000 1 0
SaSu
1300-1600
-
SCB4302
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
20 0 0
206797 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS 000 801 0 12
M-Su
0900-1630
-
TBA
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
30 1 0
206798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
M-Su
0900-1630
-
TBA
สายัญ ปันมา
20 0 0
207105 - PHYS ENG AND AGRO STUD I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS ENG AND AGRO STUD I 801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
ENG213
เขม จิรภัทรพิมล
Co-Instruc
คมสันติ โชคถวาย
23 FEB 2020
23 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
12:00-15:00
110 47 0
207106 - PHYS ENG AND AGRO STUD II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS ENG AND AGRO STUD II 801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
ENG210
วีระเดช ทองสุวรรณ
Co-Instruc
สุเมธ สกุลเสริมสุข
19 FEB 2020
27 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
100 59 0
207116 - PHYS LAB ENG AND AGRO II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS LAB ENG AND AGRO II 000 801 0 1
Sa
0930-1230
-
SCB-1412
วัลย์ชัย พรมโนภาศ
26 APR 2020
08:00-11:00
30 24 0
208161 - FUNDAMENTALS OF STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUNDAMENTALS OF STATISTICS 801 000 3 0
TuF
0000-0000
-
TBA
มานัดถุ์ คำกอง
Co-Instruc
กุณฑลี ไชยสี
5 1 0
208738 - MULTIVARIATE ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MULTIVARIATE ANALYSIS 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
พุฒิพงษ์ พุกกะมาน
1 0 0
208740 - OPERATIONAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O OPERATIONAL RESEARCH 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วฐา มินเสน
1 1 0
208770 - METHODS OF STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O METHODS OF STATISTICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
801 000 3 0
Sa
0830-1130
-
TBA
พิษณุ เจียวคุณ
Co-Instruc
กุณฑลี ไชยสี
พิมผกา ธานินพงศ์
15 14 0
208772 - COMP PACK ADV STAT ANAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP PACK ADV STAT ANAL 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
พิมผกา ธานินพงศ์
1 0 0
208773 - FORECASTING TECHNIQUES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FORECASTING TECHNIQUES 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สำรวม จงเจริญ
1 0 0
208774 - NONPARA STAT METHOD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C NONPARA STAT METHOD 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
มานะชัย รอดชื่น
1 0 0
208776 - EXPERIMENTAL DESIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EXPERIMENTAL DESIGN 801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
บัณฑิตา พลับอินทร์
1 1 0
208798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY 000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ภัทรินี ไตรสถิตย์
Co-Instruc
พิษณุ เจียวคุณ
1 1 0
216799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MASTER'S THESIS 000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
จารุณี จูงกลาง
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
15 0 0
229789 - SEL TOP DATA ANAL & MAC LEARN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEL TOP DATA ANAL & MAC LEARN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
801 000 3 0
Su
1545-1845
-
Meeting Room flr2 RTT
จักรเมธ บุตรกระจ่าง
Co-Instruc
วาริน เชาวทัต
ปภังกร อิ่นแก้ว
ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
16 14 0
252180 - BASIC RENEWABLE ENERGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC RENEWABLE ENERGY 801 000 3 0
We
1300-1600
-
16-209
สมบูรณ์ นุชประยูร
10 0 0
252210 - BASIC ELECTRICAL ENGR LAB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC ELECTRICAL ENGR LAB 000 801 0 1
Mo
1430-1730
-
TBA
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
21 APR 2020
08:00-11:00
5 0 0
252212 - ELECTRIC CIRCUITS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTRIC CIRCUITS 2 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
EG16-211
เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
27 APR 2020
08:00-11:00
15 10 0
252222 - ELECTRICAL MACHINES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTRICAL MACHINES 801 000 3 0
TuF
0930-1100
-
16-211
สมบูรณ์ นุชประยูร
29 APR 2020
15:30-18:30
15 5 0
252235 - ENGR ELECTRONIC CIRCUITS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENGR ELECTRONIC CIRCUITS 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
16-406
ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
Co-Instruc
ธนวัฒน์ เที้ยศิริเพชร
เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
24 APR 2020
12:00-15:00
16 13 0
252282 - FUNDAMENTALS OF ELEC ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUNDAMENTALS OF ELEC ENGR 801 000 3 0
MTh
1930-2100
-
EG16-209
กสิณ ประกอบไวทยกิจ
23 APR 2020
12:00-15:00
30 6 0
252283 - BASIC ELECTRICAL ENGR LAB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC ELECTRICAL ENGR LAB 000 801 0 1
Tu
1800-2100
-
EG16-307
กสิณ ประกอบไวทยกิจ
Co-Instruc
เภาภัทรา คำพิกุล
พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
22 APR 2020
15:30-18:30
25 4 0
252285 - FUNDAMENTALS ELEC ENGR FOR ME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUNDAMENTALS ELEC ENGR FOR ME 801 000 3 0
TuF
0930-1100
-
16-304
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
10 5 0
252311 - ELECTROMAG FIELDS & WAVES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTROMAG FIELDS & WAVES 801 000 3 0
TuF
1930-2100
-
TBA
กสิณ ประกอบไวทยกิจ
Co-Instruc
พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
40 13 0
252320 - ELECTRICAL MACHINES LABORATORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTRICAL MACHINES LABORATORY 000 801 0 1
We
0930-1230
-
EG16-108
สมบูรณ์ นุชประยูร
02 MAY 2020
08:00-11:00
5 1 0
252331 - DIGITAL ELEC CIR AND SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DIGITAL ELEC CIR AND SYSTEMS 801 000 3 0
TuF
0800-0930
-
slope
คณิตพงศ์ เพ็งวัน
40 24 0
252353 - CONTROL SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONTROL SYSTEMS 801 000 3 0
TuF
1100-1230
-
EG16-406
บุญศรี แก้วคำอ้าย
29 APR 2020
15:30-18:30
20 19 0
252401 - OPTICAL COMMUNICATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O OPTICAL COMMUNICATION 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
16-209
อุกฤษฏ์ มั่นคง
10 2 0
252402 - DATA COMM AND NETWORKS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DATA COMM AND NETWORKS 801 000 3 0
MTh
1100-1230
-
16-209
พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
10 5 0
252403 - COMM NETWORK AND TRAN LINES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMM NETWORK AND TRAN LINES 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
EE16-304
เภาภัทรา คำพิกุล
30 5 0
252404 - DIGITAL COMMUNICATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DIGITAL COMMUNICATION 801 000 3 0
TuF
0800-0930
-
16-209
ธนวัฒน์ เที้ยศิริเพชร
10 5 0
252413 - DIGITAL SIGNAL PROCESSING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DIGITAL SIGNAL PROCESSING 801 000 3 0
We
0900-1200
-
16-304
นิพนธ์ ธีรอำพน
15 0 0
252420 - HIGH VOLTAGE ENGINEERING LAB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HIGH VOLTAGE ENGINEERING LAB 000 801 0 1
Sa
0900-1200
-
TBA
พีรพล จิราพงศ์
26 APR 2020
08:00-11:00
7 3 0
252421 - POWER PLANT AND SUBSTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POWER PLANT AND SUBSTATION 801 000 3 0
MTh
1100-1230
-
16-211
สมบูรณ์ นุชประยูร
10 13 0
252422 - ILLUMINATION ENGINEERING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ILLUMINATION ENGINEERING 801 000 3 0
TuF
0800-0930
-
16-205
ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์
10 6 0
252423 - ELEC POWER SYSTEM ANA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELEC POWER SYSTEM ANA 801 000 3 0
MTh
0930-1100
-
16-304
สมบูรณ์ นุชประยูร
27 APR 2020
12:00-15:00
15 14 0
252427 - POWER SYSTEM PROTECTION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POWER SYSTEM PROTECTION 801 000 3 0
TuF
0800-0930
-
16-304
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
20 4 0
252428 - HIGH VOLTAGE ENGINEERING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HIGH VOLTAGE ENGINEERING 801 000 3 0
MTh
1100-1230
-
Slope-HV
พีรพล จิราพงศ์
30 18 0
252429 - ELECTRICAL SYSTEM DESIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
Slope-EE
พีรพล จิราพงศ์
30 13 0
252435 - POWER ELECTRONICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POWER ELECTRONICS 801 000 3 0
M-Th
1630-1800
-
EE16-209
ยุทธนา ขำสุวรรณ์
40 22 0
252440 - COMMUNICATION ENGR LAB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMMUNICATION ENGR LAB 000 801 0 1
Mo
1430-1730
-
16-401
ธราดล โกมลมิศร์
01 MAY 2020
15:30-18:30
7 4 0
252442 - RADIO SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RADIO SYSTEMS 801 000 3 0
TuF
0930-1100
-
16-408
ธราดล โกมลมิศร์
10 3 0
252443 - ANTENNA THEORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ANTENNA THEORY 801 000 3 0
M-Th
0930-1100
-
16-209
ธราดล โกมลมิศร์
10 3 0
252448 - SATELLITE COMMUNICATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SATELLITE COMMUNICATIONS 801 000 3 0
MTh
0800-0930
-
16-304
เภาภัทรา คำพิกุล
20 8 0
252450 - CONTROL SYSTEM LABORATORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONTROL SYSTEM LABORATORY 000 801 0 1
Mo
1430-1730
-
EE16-207
บุญศรี แก้วคำอ้าย
Co-Instruc
ปารเมศ วิระสันติ
เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
25 APR 2020
08:00-11:00
8 7 0
252456 - FUND MECHATRONICS FOR EE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUND MECHATRONICS FOR EE 801 000 3 0
MTh
1300-1430
-
16-205
วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
5 7 0
252459 - ADV TOPICS IN CONTROL SYS ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV TOPICS IN CONTROL SYS ENGR 801 000 3 0
We
1830-2130
-
EE16-209
กสิณ ประกอบไวทยกิจ
40 35 0
252460 - MICROPROCESSOR LABORATORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MICROPROCESSOR LABORATORY 000 801 0 1
We
0930-1230
-
16-203
คณิตพงศ์ เพ็งวัน
10 10 0
252479 - ADV TOPICS IN ELEC ENGR MAT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV TOPICS IN ELEC ENGR MAT 801 000 3 0
We
0930-1230
-
16-209
อุกฤษฏ์ มั่นคง
20 13 0
252489 - ADV TOPICS IN ELEC POWER ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV TOPICS IN ELEC POWER ENGR 801 000 3 0
M-Th
0930-1100
-
16-205
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
25 14 0
252490 - PROJECT SURVEY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROJECT SURVEY