ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 66-5394-8901  แฟ๊ก : 66-5389-2212
เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ (8.30am – 4.30pm)

 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา Email : todsaporn.p@cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8902
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ Email : weenun.b@cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8903
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา Email : pruet@eng.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8905
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล Email : ronachai.p@cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8904
เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล นางวารุณี ศรีนาค Email : warunee@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8906
หัวหน้าฝ่าย แนะแนวและรับเข้าศึกษา นางนิสากร สุทธิแป้น Email : nisakorn@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8914
หัวหน้าฝ่าย บริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ นางนุชรี จงแก้ววัฒนา Email : nucharee@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8919
หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี นายอำนวย โพธินาม Email : amnuay@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8923
หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล Email : saowal_s@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8929
หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา นายมงคล  ปินตาโมงค์ Email : mongkol@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8933
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์ Email : pichet@reg.cmu.ac.th
Phone : 0-5394-8941

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com