พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของบุคลากร และสืบสานงานทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้ได้มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่นิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านเด็กบุญทอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com