มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ 5)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ (ที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนฯ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยการ Login เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร (ประกาศรายชื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPAS


อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 2ประกาศระเบียบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPASดาวน์โหลดเอกสารการแนะแนว
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18