เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่ จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน คลิกที่นี่
           To conform to Thai Personal Data Protection Act , B.E. 2562. , course/service enrollment information is a private data and cannot be accessed publicly. To access this information, please login into Registration System click here

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 132 -
025321 - FOREIGN LANGUAGES IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FOREIGN LANGUAGES IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
10 0 0
025421 - TH LING FOR FOREIGNERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TH LING FOR FOREIGNERS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1100-1230
-
TBA
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
10 0 0
152422 - RES MGMT AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES MGMT AND DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4208
อารตี อยุทธคร
1 0 0
152489 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4310
SHIRLEY WORLAND
Co-Instruc
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1 0
152499 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB4310
อารตี อยุทธคร
1 1 0
153419 - FIELD WORK IN GEOINFORMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FIELD WORK IN GEOINFORMATICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 2
TBA
0000-0000
-
TBA
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
12 0 0
154276 - FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
5 0 0
169898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 706 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
0 0 0
170108 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
170109 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
202897 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
20 0 0
202898 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
20 0 0
203898 - PH.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
30 2 0
204217 - COMP PROG LANGUAGES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP PROG LANGUAGES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
M-F
M-F
0800-1000
1000-1200
CSB209
CSB308
วาริน เชาวทัต
30 0 0
205799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0 0
206162 - CAL ENG II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CAL ENG II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1100-1230
-
MB2212
จูลิน ลิคะสิริ
16 JUN 2020
08:00-11:00
35 0 0
206172 - GENERAL MATHEMATICS II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GENERAL MATHEMATICS II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1300-1430
-
MB2111
ธนดล ชาวบ้านเกาะ
Co-Instruc
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
17 JUN 2020
15:30-18:30
30 0 0
208272 - ELEM STAT FOR SOC SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ELEM STAT FOR SOC SCI 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
ศิริมา สุวรรณ
60 0 0
212752 - SEIS EXPR OF STRUC STY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEIS EXPR OF STRUC STY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
ScB3403
คณาจารย์
10 3 0
212785 - RISK AND ECON ANA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RISK AND ECON ANA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
ScB3403
คณาจารย์
10 3 0
213799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
สมพร จันทระ
5 0 0
213898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
สมพร จันทระ
10 0 0
215897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
20 0 0
215898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
220898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 2 0
227733 - AVO AND INVERSION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C AVO AND INVERSION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
0 0 0
227771 - PROS ANA RISK AND ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROS ANA RISK AND ECON
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
0 0 0
254325 - MACHINE DESIGN 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MACHINE DESIGN 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0800-0930
-
TBA
ขจรเดช พิมพ์พิไล
0 0 0
254398 - SPECIAL STUDY FOR COOP EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPECIAL STUDY FOR COOP EDU
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
-
กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
1 1 0
254498 - COOPERATIVE EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COOPERATIVE EDUCATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
MATTHEW OWEN THOMAS COLE
1 0 0
266898 - PH.D.THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PH.D.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0800-1630
-
TBA
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
1 0 0
303897 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0930-1200
-
TBA
10 0 0
303899 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
Fr
0900-1200
-
TBA
10 0 0
366799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
MCC MTR4
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
1 0 0
366899 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
MCC MTR4
อรรถชัย จินตะเวช
1 0 0
402711 - ORTHOD PRIN TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ORTHOD PRIN TECH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 002 1 2
We
1300-1630
-
ห้องสัมนนา 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
20 0 0
402891 - SEM ADV ORTHO ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM ADV ORTHO
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
We
0800-0900
-
ห้องสัมนนา 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
20 0 0
427897 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
5 0 0
510898 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
สมพร สังขรัตน์
5 5 0
551311 - COMMUNITY NURSING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMMUNITY NURSING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Tu
Tu
0800-1200
1300-1700
Online
Online
รังสิยา นารินทร์
Co-Instruc
วีระพร ศุทธากรณ์
อะเคื้อ อุณหเลขกะ
37 37 0
551461 - PRIMARY MEDICAL CARE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRIMARY MEDICAL CARE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
We
We
0800-1200
1300-1700
Online
Online
สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
Co-Instruc
วชิระ สุริยะวงค์
จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
เดชา ทำดี
รังสิยา นารินทร์
อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
10 10 0
551464 - PRIMARY MEDICAL CARE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRIMARY MEDICAL CARE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 1
Mo
1300-1700
-
TBA
สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
38 0 0
552291 - FUNDAMENTAL NURSING PRACTICUM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL NURSING PRACTICUM
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 2
TuW
0730-1630
-
TBA
คณาจารย์
31 0 0
552294 - FUND OF NURS SKILL PRACT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUND OF NURS SKILL PRACT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0800-1600
-
ward
พนิดา จันทโสภีพันธ์
30 0 0
554311 - MATER NEWB NURS MIDW 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MATER NEWB NURS MIDW 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
Mo
0900-1200
-
N4-513
เกสรา ศรีพิชญาการ
39 0 0
554313 - MATER NEWB NURS MIDW 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MATER NEWB NURS MIDW 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
Th
Fr
0800-1200
1300-1700
Online
Online
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
Co-Instruc
เกสรา ศรีพิชญาการ
37 37 0
555311 - PEDIATRIC NURSING I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PEDIATRIC NURSING I
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
Mo
1300-1600
-
N3-409
พัชรี วรกิจพูนผล
39 0 0
558411 - LAW & ETHIC NURS MIDW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW & ETHIC NURS MIDW
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
Tu
Tu
0800-1200
1300-1700
Online
Online
อรอนงค์ วิชัยคำ
Co-Instruc
กุลวดี อภิชาติบุตร
คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
10 10 0
558442 - LEADER MANAGE & NURS INFORM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEADER MANAGE & NURS INFORM
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Th
Th
0800-1200
1300-1700
Online
Online
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
Co-Instruc
อรอนงค์ วิชัยคำ
กุลวดี อภิชาติบุตร
สมใจ ศิระกมล
คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
10 10 0
558492 - HEALTH DEVELOPMENT PROJECT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HEALTH DEVELOPMENT PROJECT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 1
Mo
We
0800-1200
1300-1700
TBA
N4 - 513
อรอนงค์ วิชัยคำ
38 0 0
561311 - ADULT NURSING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADULT NURSING 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
Th
Fr
1300-1700
0800-1200
Online
Online
เบญจมาศ สุขสถิตย์
Co-Instruc
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
ชมพูนุท ศรีรัตน์
37 37 0
562412 - SEM PROF NURS MIDWIFERY PRAC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM PROF NURS MIDWIFERY PRAC
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 0
WTh
0900-1100
-
TBA
อมรรัชช์ งามสวย
38 0 0
562799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
อุษณีย์ จินตะเวช
22 0 0
566720 - INSTRU DEV FOR NURS RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INSTRU DEV FOR NURS RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ประทุม สร้อยวงค์
10 0 0
566832 - ADV DES NURS RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV DES NURS RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
0000
จุฑารัตน์ มีสุขโข
10 0 0
566833 - QUAL DAT COLLEC & ANAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUAL DAT COLLEC & ANAL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
0000
วารุณี ฟองแก้ว
10 0 0
566891 - DISSERTATION RESEARCH SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DISSERTATION RESEARCH SEMINAR
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
0000
วารุณี ฟองแก้ว
10 0 0
566898 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
0000
อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1 0 0
566899 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
อัจฉรา สุคนธสรรพ์
20 4 0
571102 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 1
M-F
0800-1700
-
TBA
คณาจารย์
31 0 0
653775 - ADV VET IMMUNOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV VET IMMUNOL
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
B407
พงศกร เชื่อมไมตรี
10 0 0
653799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
B407
ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
10 1 0
653898 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 48
TBA
0830-1630
-
B407
ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
10 1 0
751103 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
150 0 0
751104 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
150 1 0
751105 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
150 3 0
751202 - HIST OF ECON THOUGHT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HIST OF ECON THOUGHT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
0930-1100
-
Online
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
18 JUN 2020
15:30-18:30
60 16 0
751209 - INTRO TO MATH ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRO TO MATH ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751301 - MICROECONOMIC THEORY I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MICROECONOMIC THEORY I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751303 - PUBLIC FINANCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PUBLIC FINANCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751305 - ECONOMETRICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ECONOMETRICS 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751308 - MACROECONOMIC THEORY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MACROECONOMIC THEORY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751309 - MACROECONOMIC THEORY II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MACROECONOMIC THEORY II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751401 - INTERNATIONAL ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERNATIONAL ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1100-1230
-
Online
วรพล ยะมะกะ
18 JUN 2020
15:30-18:30
25 22 0
751403 - ECONOMETRICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ECONOMETRICS 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751405 - THEORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THEORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
0930-1100
-
ECB.1201
รสริน โอสถานันต์กุล
50 25 0
751408 - RESEARCH METHODS IN ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH METHODS IN ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1300-1430
-
ECB.2301
ทัชชา สุตตสันต์
60 28 0
751409 - RESCH EXERCISE IN ECONE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESCH EXERCISE IN ECONE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
150 12 0
751421 - ECONOMICS OF INVESTMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECONOMICS OF INVESTMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
M-F
1430-1600
-
ECB.1208
คณาจารย์
50 30 0
751443 - INDUSTRIAL ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDUSTRIAL ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751451 - HEALTH ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HEALTH ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
40 0 0
751800 - COMPUTATIONAL STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMPUTATIONAL STATISTICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751803 - ADV MACRO THEORY I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV MACRO THEORY I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751804 - ADV MACRO THEORY II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV MACRO THEORY II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751805 - ADV ECON METHODS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV ECON METHODS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
-
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751806 - ADV APPLIED ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV APPLIED ECON
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
-
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751810 - ADV ECONOMETRICS (T.S.A.) ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV ECONOMETRICS (T.S.A.)
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751811 - ADV ECONOMETRICS IN N.E.A ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV ECONOMETRICS IN N.E.A
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751819 - TOPIC IN ADV ECONOMETRICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TOPIC IN ADV ECONOMETRICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
704 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751820 - GAME THEORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GAME THEORY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 1 0
751821 - ECON APP OF GAME THEORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECON APP OF GAME THEORY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 6 0
751899 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
20 0 0
801799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 12
-
1300-1600
-
TBA
เอกชัย มหาเอก
2 0 0
804221 - PERCEPTION OF ARCT SPACE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PERCEPTION OF ARCT SPACE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
จิรันธนิน กิติกา
1 0 0
804222 - HIST OF WEST CREA ARTS & ARC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HIST OF WEST CREA ARTS & ARC
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
M-F
1100-1230
-
4011-1
คมสัน ธีรภาพวงศ์
2 2 0
888151 - DIGITAL INNOVATION AND TRENDS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition DIGITAL INNOVATION AND TRENDS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
AHMAD DAWOD
10 0 0
888232 - IP MANAGE & NEGOT DIGIT ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C IP MANAGE & NEGOT DIGIT ECON
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
M-F
1000-1200
-
TBA
กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
5 0 0
888251 - DIGITAL PLATFORMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DIGITAL PLATFORMS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
M-F
1300-1500
-
TBA
ธนารัตน์ รัตนดำรงอักษร
5 0 0
916897 - Ph.D.THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
-
5 0 0
916898 - Ph.D.THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 0 0
950715 - SUSTAINABLE CITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SUSTAINABLE CITIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Tu
0730-1630
-
Online
ปิยะพงษ์ บุษบงก์
15 5 0
950722 - GLOBAL CLIMATE POLICY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GLOBAL CLIMATE POLICY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Mo
0730-1630
-
Online
วรธิดา ไชยปะ
20 5 0
953392 - SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
MTh
0800-1100
-
TBA
พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
0 0 0
953491 - COOPERATIVE EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COOPERATIVE EDUCATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 9
TBA
0000-0000
-
TBA
ภาสกร พรรณจิตต์
2 0 0
953495 - SELECTED TOPICS IN SE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECTED TOPICS IN SE 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ภัทรหทัย ณ ลำพูน
0 0 0
953499 - SE PROJECT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SE PROJECT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
ภาสกร พรรณจิตต์
2 0 0

Course Status

adding seats course (a), new open course (n), open course (o), closed course (c), reducing seats course (s), definitely not adding seats (f), changed detail course (t), adding seats & changed detail course (at), reducing seats & changed detail course (st), definitely not adding seats & changed detail course (ft)สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 66-5394-8923-28 โทรสาร : 66-5389-2212