เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่
จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2563

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 81 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 21 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7502
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
42 42 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7501
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 28 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
803 000 3 0
Tu
1630-1930
-
BAB1314
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 38 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
804 000 3 0
Tu
1630-1930
-
BAB1221
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
805 000 3 0
Tu
1630-1930
-
BAB1323
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 38 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
806 000 3 0
Tu
1630-1930
-
BAB1332
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 36 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
807 000 3 0
Tu
1630-1930
-
BAB1333
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 39 0
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
808 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
36 0 0
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
809 000 3 0
MTh
1630-1800
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 0 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
810 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG312
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 29 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
811 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG313
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 24 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
812 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG211
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 33 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
813 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG312
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 30 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
814 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG210
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 38 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
815 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG313
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
39 29 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
816 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7507
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
817 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7508
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
818 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7502
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
819 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7608
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 38 0
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
820 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 0 0
C FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
821 000 3 0
MTh
1800-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
0 0 0
001102 - FUNDAMENTAL ENGLISH 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL ENGLISH 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
มะลิ สัทธาชัย
07 SEP 2020
02 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
0 3 0
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 18 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7504
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 22 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7501
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 25 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
803 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1314
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 39 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
804 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1221
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 34 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
805 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1323
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 29 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
806 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1332
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 39 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
808 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1333
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 25 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
809 000 3 0
Fr
1630-1930
-
BAB1344
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 19 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
811 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7501
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 31 0
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
812 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 0 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
813 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7508
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 37 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
814 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7509
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 26 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
815 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7503
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 37 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
816 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7504
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 39 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
817 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7505
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 38 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
818 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7607
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 31 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
819 000 3 0
TuF
1630-1800
-
ENG311
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 44 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
820 000 3 0
TuF
1800-1930
-
ENG211
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 44 0
001202 - ENGL IN PROF CONTEXTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENGL IN PROF CONTEXTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
TBA
1100-1230
-
TBA
อารี ณ น่าน
07 SEP 2020
02 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
2 0 0
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7605
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
27 26 0
O ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
1 1 0
C ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
803 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
21 0 0
C ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
804 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
24 0 0
001291 - ENGL FOR HOSP SERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7401
คณาจารย์
09 SEP 2020
09 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
20 19 0
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7402
คณาจารย์
09 SEP 2020
09 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
20 20 0
001293 - ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
HB7501
คณาจารย์
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
22 23 0
O Condition ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
HB7502
คณาจารย์
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
22 20 0
001310 - ORAL EXPRESSION 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7504
คณาจารย์
12 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
20 19 0
001798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 0 0
001799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
18 0 0
008213 - INTRO TO TOURISM IND ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRO TO TOURISM IND
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
60 42 0
O Condition INTRO TO TOURISM IND
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7306
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
40 25 0
008214 - ECOTOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECOTOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7307
สมยศ โอ่งเคลือบ
30 23 0
008216 - CREATIVE TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CREATIVE TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
สุประภา สมนักพงษ์
0 0 0
008218 - COMMUNITY-BASED TOUR MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMMUNITY-BASED TOUR MGMT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
07 NOV 2020
12:00-15:00
60 0 0
008220 - INTRO TO HOTEL IND ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO TO HOTEL IND
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7307
อนัญญา รัตนประเสริฐ
Co-Instruc
มานิศา ผิวจันทร์
65 43 0
C INTRO TO HOTEL IND
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
อนัญญา รัตนประเสริฐ
Co-Instruc
มานิศา ผิวจันทร์
35 0 0
008232 - TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
12 NOV 2020
15:30-18:30
60 52 0
O Condition TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
HB
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
12 NOV 2020
15:30-18:30
2 2 0
008303 - LOGISTICS FOR TOURISM ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LOGISTICS FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB 7304
มานิศา ผิวจันทร์
60 59 0
O Condition LOGISTICS FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Sa
1330-1630
-
HB
มานิศา ผิวจันทร์
1 1 0
008312 - TOURISM AND HOTEL MARKETING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TOURISM AND HOTEL MARKETING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7305
สุประภา สมนักพงษ์
Co-Instruc
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
08 NOV 2020
12:00-15:00
60 53 0
008315 - CULTURAL TOURISM ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CULTURAL TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1800
-
TBA
ศรันภัทร โชติมนกุล
09 NOV 2020
12:00-15:00
60 0 0
C CULTURAL TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1030
-
TBA
ศรันภัทร โชติมนกุล
09 NOV 2020
12:00-15:00
60 0 0
008316 - TOURISM DEVELOPMENT PLANNING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition TOURISM DEVELOPMENT PLANNING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7304
ศรันภัทร โชติมนกุล
50 43 0
008317 - TOUR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TOUR MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB 7305
สุประภา สมนักพงษ์
60 52 0
008321 - RESTAURANT MANAGEMENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESTAURANT MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7506
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
35 41 0
C RESTAURANT MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
35 0 0
008322 - INTER HOTEL CHAIN MGMT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTER HOTEL CHAIN MGMT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7304
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
25 7 0
O Condition INTER HOTEL CHAIN MGMT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7306
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
25 21 0
008324 - HOUSEKEEPING MANAGEMENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HOUSEKEEPING MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
008324 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Tu
1630-1930
-
HB7306
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
25 25 0
O Condition HOUSEKEEPING MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
008324 มี Lab พ่วง
802 000 2 1
Sa
1300-1600
-
HB 7306
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
20 15 0
008325 - FOOD AND BEVERAGE SERVICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FOOD AND BEVERAGE SERVICE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
008325 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Tu
1630-1930
-
HB 7304
อนัญญา รัตนประเสริฐ
25 33 0
008326 - BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
008326 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Sa
0900-1200
-
HB 7305
มานิศา ผิวจันทร์
20 12 0
008351 - TOURISM EVENT OPERATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TOURISM EVENT OPERATIONS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
Sa
1800-1930
1030-1200
TBA
HB
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
60 0 0
008352 - ENGLISH FOR MICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH FOR MICE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
50 41 0
008401 - PRO ETH & LAW FOR TOUR & HOTEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRO ETH & LAW FOR TOUR & HOTEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
สุประภา สมนักพงษ์
60 0 0
008411 - TOURIST BEHAVIOR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition TOURIST BEHAVIOR
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7402
สมยศ โอ่งเคลือบ
11 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
55 59 0
008413 - TOURISM IMPACT AND MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition TOURISM IMPACT AND MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB 7304
ศรันภัทร โชติมนกุล
03 NOV 2020
12:00-15:00
50 43 0
008417 - AIR BUS & TICKET RESV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition AIR BUS & TICKET RESV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
008417 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Th
1630-1930
-
HB 7306
สมยศ โอ่งเคลือบ
50 43 0
008422 - STRA MGMT FOR TOUR & HOTEL IND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STRA MGMT FOR TOUR & HOTEL IND
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7305
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
50 58 0
008449 - SEMINAR TOUR & HOTEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEMINAR TOUR & HOTEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7304
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
42 43 0
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB5340
พิเชษฎ์ จุลรอด
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
45 27 0
C INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
ชัยวัฒน์ นันทศรี
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
45 0 0
C INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
803 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
พรชนิตว์ ลีนาราช
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
45 0 0
C INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
804 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
พิเชษฎ์ จุลรอด
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
45 0 0
C INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
805 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
45 0 0
011100 - MAN AND PHILOSOPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAN AND PHILOSOPHY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
MTh
1730-1900
-
TBA
วรรณวิสาข์ ไชยโย
13 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
2 2 0
011257 - ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ETHICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
0 0 0
013103 - GENERAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GENERAL PSYCHOLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TuF
1600-1730
-
TBA
ทัศนีย์ หอมกลิ่น
12 SEP 2020
03 NOV 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
1 0 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
BAB1322
ปวริศา ศิรินันท์
12 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
65 59 0
O PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
BAB1314
ศจีแพรว โปธิกุล
12 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
60 65 0
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
803 000 3 0
Sa
1300-1600
-
BAB1344
พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
12 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
60 62 0
013204 - DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
เสรี ใหม่จันทร์
13 SEP 2020
08 NOV 2020
15:00-18:00
12:00-15:00
1 1 0
013704 - STAT FOR PSY RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition STAT FOR PSY RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
HB7704
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
22 20 0
013714 - COUNSELING SKILLS AND ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COUNSELING SKILLS AND ETHICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 1
Su
0900-1200
-
HB7704
เสรี ใหม่จันทร์
22 20 0
013722 - MEASUREMENT IN COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MEASUREMENT IN COUNSELING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
HB7704
ณัฐวุฒิ อรินทร์
22 20 0
013724 - COUNSELING THEORIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COUNSELING THEORIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7704
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
Co-Instruc
อารยา ผลธัญญา
22 20 0
013726 - COUN FOR CONTEM SELECT PROB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COUN FOR CONTEM SELECT PROB
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7702
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
20 9 0
013732 - PRACTICUM IN COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRACTICUM IN COUNSELING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
Su
0900-1200
-
TBA
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
20 0 0
013738 - HEALTH PSY APP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HEALTH PSY APP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
16 0 0
013776 - CHILD AND ADOL PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CHILD AND ADOL PSY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
13 0 0
013798 - INDEPENDENT STUDY ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 6
TBA
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
10 11 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 6
Sa
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
5 0 0
013799 - MASTER' S THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 12
TBA
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
10 6 0
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 12
Su
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
8 0 0
018111 - BASIC JAPANESE I ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC JAPANESE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
NAOKO YOSHIDA
08 SEP 2020
03 NOV 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
0 0 0
C BASIC JAPANESE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
TBA
1300-1430
-
TBA
สรัญญา คงจิตต์
08 SEP 2020
03 NOV 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
1 0 0
018113 - BASIC JAPANESE III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC JAPANESE III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
1430-1600
-
TBA
วลัยพร กาญจนการุณ
11 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
1 0 0
019103 - CHINESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7606
KHUN NGHIA
10 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
35 28 0
019105 - CHINESE IN DAILY LIFE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7609
กรวรรณ พรหมแย้ม
08 SEP 2020
10 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
25 13 0
019106 - CHINESE IN DAILY LIFE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CHINESE IN DAILY LIFE 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
09 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
25 0 0
019108 - FUND CN LAB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUND CN LAB 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
Th
1630-1930
-
HB7609
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
35 28 0
019111 - CHINESE LISTENING- SPEAKING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE LISTENING- SPEAKING 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7407/1
สุภชา ศรีรัตนบัลล์
11 SEP 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
35 28 0
019203 - CHINESE III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7505
ZHANG PEI PEI
12 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
27 26 0
019205 - CHINESE IN DAILY LIFE 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
อรชพร พวงทอง
08 SEP 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
1 1 0
019208 - INTERMEDIATE CN LAB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTERMEDIATE CN LAB 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
Sa
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
27 25 0
019211 - CN LISTEN - SPEAK III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CN LISTEN - SPEAK III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB7406
สุภชา ศรีรัตนบัลล์
10 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
30 26 0
019221 - CHINESE READING I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE READING I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 25 0
019303 - CHINESE V ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE V
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7503
มาริสา แซ่เฉิง
08 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
25 23 0
019311 - INTERMEDIATE CHINESE SPEAKING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTERMEDIATE CHINESE SPEAKING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7407/1
ZHANG PEI PEI
25 21 0
019331 - CHINESE WRITING I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE WRITING I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
25 21 0
019361 - INTRO TO CN STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRO TO CN STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7307
ปานชีวา บุตราช
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
25 22 0
019373 - CHINESE FOR TOUR GUIDE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE FOR TOUR GUIDE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB7503
เจริญ เพ็ชรรัตน์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
30 16 0
019381 - EVOLUTION OF CHINESE CHARACTERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition EVOLUTION OF CHINESE CHARACTERS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7402
กรวรรณ พรหมแย้ม
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
25 21 0
019411 - CHINESE PUBLIC SPEAKING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE PUBLIC SPEAKING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
20 19 0
019442 - CHINESE TRANSLATION II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE TRANSLATION II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7406
เจริญ เพ็ชรรัตน์
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
20 19 0
019471 - CHINESE FOR BUSINESS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE FOR BUSINESS I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB7504
ZOU KUNYI
25 18 0
019473 - CHINESE FOR TOURISM I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE FOR TOURISM I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7504
เจริญ เพ็ชรรัตน์
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 18 0
023706 - TECH INFO SYS INFO MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TECH INFO SYS INFO MANAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1500
-
TBA
ชัยวัฒน์ นันทศรี
30 0 0
023707 - INFORMATION SERVICES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INFORMATION SERVICES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
อังสนา ธงไชย
30 0 0
023708 - INFORMATION ORGANIZATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INFORMATION ORGANIZATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ทัศนา สลัดยะนันท์
30 0 0
023717 - INTELLECTUAL PROPERTY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTELLECTUAL PROPERTY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
วรรษพร อารยะพันธ์
30 0 0
023718 - MARKET INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MARKET INFO ORG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
พรชนิตว์ ลีนาราช
10 0 0
023734 - DB INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DB INFO ORG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 1
Su
1300-1600
-
TBA
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 0 0
023735 - INFO SYS NET ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INFO SYS NET
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 0 0
023736 - DEVELOPING LIBRARY WEB SITE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVELOPING LIBRARY WEB SITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
TBA
ธนพรรณ กุลจันทร์
30 0 0
023737 - DIGITAL LIBRARIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DIGITAL LIBRARIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
อังสนา ธงไชย
10 0 0
023791 - SEM IN INFO STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM IN INFO STUD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
วรรษพร อารยะพันธ์
30 0 0
023798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
HB
คณาจารย์
30 0 0
023799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
HB
คณาจารย์
10 7 0
028713 - JPN POLI SELECTED PRD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C JPN POLI SELECTED PRD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
5 0 0
028724 - THE FRONTIER OF JAPANESENESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THE FRONTIER OF JAPANESENESS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
5 0 0
028732 - RES SEMI SELECTED TOP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES SEMI SELECTED TOP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
5 0 0
028798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
1300-1600
-
TBA
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
5 0 0
028799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
1300-1600
-
TBA
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
5 0 0
033701 - STAT METHOD IN IOPS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition STAT METHOD IN IOPS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
อิสระ บุญญะฤทธิ์
20 0 0
033750 - ADVANC INDUS & ORG PSYCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ADVANC INDUS & ORG PSYCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
ชูชัย สมิทธิไกร
20 0 0
033751 - LEARN, TRAIN & HRD IN ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition LEARN, TRAIN & HRD IN ORG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
20 0 0
033754 - ADV PSY ASSESS IN ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ADV PSY ASSESS IN ORG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
ภาสกร เตวิชพงศ์
20 0 0
033765 - POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB7707
ชูชัย สมิทธิไกร
16 16 0
033789 - SEL TOPICS IN IO PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEL TOPICS IN IO PSY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
HB7707
ทัศนีย์ หอมกลิ่น
16 16 0
033793 - SEMINAR IN I/O PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEMINAR IN I/O PSY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
HB7707
ภาสกร เตวิชพงศ์
16 16 0
033798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
TBA
ภาสกร เตวิชพงศ์
16 0 0
050100 - USAGE OF THAI LANGUAGE ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
MTh
1630-1800
-
TBA
คณาจารย์
11 NOV 2020
08:00-11:00
0 0 0
O USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
MTh
1830-2000
-
HB7607
คณาจารย์
11 NOV 2020
08:00-11:00
45 43 0
C USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
803 000 3 0
MTh
1830-2000
-
TBA
คณาจารย์
11 NOV 2020
08:00-11:00
35 0 0
050111 - MAN & QUEST FOR KNOWLEDGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition MAN & QUEST FOR KNOWLEDGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
HB5200
นฤมล ธีรวัฒน์
08 SEP 2020
05 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
80 28 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 2
We
1300-1630
-
7804
ระพี แสงสาคร
200 0 0
052352 - ANAL OF SOC STU AT ELEM ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ANAL OF SOC STU AT ELEM ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
2 0 0
052720 - DEVEL INTEGR INSTRUC ELEM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVEL INTEGR INSTRUC ELEM LEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
10 0 0
052725 - DEVEL TEACH SCI ELEM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVEL TEACH SCI ELEM LEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
10 0 0
053711 - ED PRINCIPLE DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ED PRINCIPLE DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
พิสิษฎ์ นาสี
10 0 0
053712 - ED SUSTAIN DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ED SUSTAIN DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
0000
ภักดีกุล รัตนา
5 3 0
053713 - COMP CRITIC THEORE CONCEPT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMP CRITIC THEORE CONCEPT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
พิสิษฎ์ นาสี
5 3 0
053770 - QUALITATIVE RES DEV ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O QUALITATIVE RES DEV ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
0000
พิสิษฎ์ นาสี
5 3 0
054721 - CRITICAL PEDAGOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CRITICAL PEDAGOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นันท์นภัส แสงฮอง
10 0 0
054810 - THEO & PRA MULTI ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THEO & PRA MULTI ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
ออมสิน จตุพร
5 0 0
C THEO & PRA MULTI ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นงเยาว์ เนาวรัตน์
5 0 0
054870 - RES METH MULTI ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES METH MULTI ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
นันท์นภัส แสงฮอง
5 0 0
055701 - STAT EDU RES 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STAT EDU RES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3303
สุนีย์ เงินยวง
25 15 0
O STAT EDU RES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
25 12 0
055703 - RES METHOD IN EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METHOD IN EDU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB3303
สุนีย์ เงินยวง
25 15 0
055704 - EDUCATIONAL PROJECT EVALUATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EDUCATIONAL PROJECT EVALUATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
25 17 0
055705 - SEM IN EVA AND RES ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM IN EVA AND RES ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
25 0 0
055706 - RESEARCH SYNTHESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH SYNTHESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0900-1100
-
EB3303
ณัฐพล แจ้งอักษร
25 15 0
055707 - PRIN OF EDU MEASURE & EVA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRIN OF EDU MEASURE & EVA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
1300-1500
-
EB3303
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
25 15 0
055711 - THEO OF TEST & MEASURE IN EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THEO OF TEST & MEASURE IN EDU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
0900-1200
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
30 0 0
055713 - ASSESS FOR LEARN IN 21st CEN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ASSESS FOR LEARN IN 21st CEN
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
We
0900-1100
-
TBA
สุนีย์ เงินยวง
30 0 0
055714 - MEASURE OF THINK ABI & SCHO APTI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MEASURE OF THINK ABI & SCHO APTI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 0 0
055722 - MEAS OF INTELLIGEN & APTI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MEAS OF INTELLIGEN & APTI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 0 0
055732 - QUALITATIVE RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUALITATIVE RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 0 0
055733 - EXPERIMENTAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EXPERIMENTAL RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
1300-1600
-
3304
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
30 17 0
055734 - RES INSTRU & DAT COLLEC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES INSTRU & DAT COLLEC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0900-1200
-
3304
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
30 15 0
055735 - DEV AND APP THEO ED RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEV AND APP THEO ED RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
0900-1200
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
25 0 0
055739 - INSTITUTIONAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INSTITUTIONAL RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
TBA
1300-1500
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
30 0 0
055741 - SAM TECH IN EDU RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SAM TECH IN EDU RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
TBA
สุนีย์ เงินยวง
0 0 0
055743 - STRUCTURAL EQUATION MODELS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C STRUCTURAL EQUATION MODELS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
25 0 0
055757 - NEED ASSESSMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C NEED ASSESSMENT
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 2 0
Sa
0800-1100
-
TBA
ณัฐพล แจ้งอักษร
30 0 0
055771 - RES METH IN ED ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3304
เกียรติสุดา ศรีสุข
10 6 0
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
15 12 0
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
803 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
ณัฐพล แจ้งอักษร
15 13 0
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
804 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
23 21 0
055797 - SPEC PROB ED EVA RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC PROB ED EVA RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 1 0
Sa
1600-1700
-
EB3315
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
Co-Instruc
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
เกียรติสุดา ศรีสุข
ณัฐพล แจ้งอักษร
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
สุนีย์ เงินยวง
มานัดถุ์ คำกอง
25 15 0
055798 - SEM IN EVA AND RES ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEM IN EVA AND RES ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
Sa
1500-1600
-
TBA
สุนีย์ เงินยวง
0 0 0
055799 - MASTER' S THESIS ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
10 2 0
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
10 2 0
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
10 3 0
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
10 4 0
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 805 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุนีย์ เงินยวง
10 3 0
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 806 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
ณัฐพล แจ้งอักษร
10 4 0
055800 - ADV RES METHOD FOR DEV ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV RES METHOD FOR DEV ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
0 0 0
057136 - SPORT HEALTH FITNESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPORT HEALTH FITNESS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
We
0900-1200
-
TBA
กรัณย์ ปัญโญ
07 NOV 2020
12:00-15:00
2 0 0
061403 - ART EDUCATION ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ART EDUCATION ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 1 2
Sa
0800-1300
-
TBA
ประไพลิน จันทน์หอม
30 0 0
062722 - COMP EC CHI ED ASEAN COMM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP EC CHI ED ASEAN COMM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ศิวรักษ์ ศิวารมย์
10 0 0
062770 - QUAL RES EC CHI ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUAL RES EC CHI ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
วีระพงษ์ แสง-ชูโต
10 0 0
063702 - PARA MODERN CUR & INSTR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PARA MODERN CUR & INSTR
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
1700-2000
-
EB3218
สมเกียรติ อินทสิงห์
20 18 0
063703 - INNOV CURR INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INNOV CURR INSTRUC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
สุนทรี คนเที่ยง
15 0 0
063704 - FOUD CUR & INSTR DEV DIGI ERA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FOUD CUR & INSTR DEV DIGI ERA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB3218
สุนทรี คนเที่ยง
20 18 0
063710 - ANA TEACH METH CLASS CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ANA TEACH METH CLASS CUL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3218
นทัต อัศภาภรณ์
20 18 0
063718 - CURR INSTR LEARNERS SPEC CHAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CURR INSTR LEARNERS SPEC CHAR
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
0900-1100
-
TBA
นงลักษณ์ เขียนงาม
15 0 0
063732 - EVAL IMPR CURR INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EVAL IMPR CURR INSTRUC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1500-1800
-
TBA
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
15 0 0
063741 - DATA ANAL PRESENT CURR INSTRUC R ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DATA ANAL PRESENT CURR INSTRUC R
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1600-1800
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
30 0 0
063804 - CUR ISSU TREN CURR INSTR DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CUR ISSU TREN CURR INSTR DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ศักดา สวาทะนันทน์
30 0 0
063813 - CURR INSTR SPEC PUR CONT AREA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CURR INSTR SPEC PUR CONT AREA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
10 0 0
063850 - TCHR ED DEV TEACH PROF ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TCHR ED DEV TEACH PROF
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
5 0 0
064424 - ASTRO INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ASTRO INSTRUC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 1
We
1300-1600
-
EB4205
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
35 46 0
064712 - DEV INQ APPR SCI PROC SKILL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEV INQ APPR SCI PROC SKILL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
20 0 0
064713 - SCIENCE COMMUNICATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SCIENCE COMMUNICATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
บุษรี เพ่งเล็งดี
20 0 0
064715 - SCI CURRI DEV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SCI CURRI DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0800-1000
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
20 0 0
C SCI CURRI DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Sa
0800-1000
-
TBA
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
20 0 0
064720 - COMPA STU SCH SCI PRO ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMPA STU SCH SCI PRO
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
TBA
ลฎาภา ลดาชาติ
20 0 0
064721 - SCI INSTR AIDS LABOR DES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SCI INSTR AIDS LABOR DES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
กรีฑา แก้วคง
20 0 0
064726 - SPECIAL ISSUE SCI ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPECIAL ISSUE SCI ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
TBA
สุทธิดา จำรัส
20 0 0
066751 - LANGUAGE LEARNING THEORIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LANGUAGE LEARNING THEORIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
10 0 0
066752 - APPROACHES TO TEACHING ENGLISH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C APPROACHES TO TEACHING ENGLISH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
10 0 0
066755 - LEARNER DEV ACT ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNER DEV ACT ENG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
7 0 0
069700 - ESS PRIN ED PSY & GUID ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ESS PRIN ED PSY & GUID
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์
40 0 0
069712 - MENT HEAL & SELF-ADJU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MENT HEAL & SELF-ADJU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
0000
นงลักษณ์ เขียนงาม
Co-Instruc
ปริยานุช ชูประดิษฐ์
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
5 3 0
069798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 4
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
50 0 0
069799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
40 0 0
070711 - POLICI PRAC SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POLICI PRAC SPE EDU
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 2 0
Sa
0900-1200
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
10 7 0
070720 - ASSESS IN SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ASSESS IN SPE EDU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
สร้อยสุดา วิทยากร
10 7 0
070721 - SPE EDU CURRI DSIGN DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPE EDU CURRI DSIGN DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
พิกุล เลียวสิริพงศ์
20 7 0
070725 - TEACH STU MULTI DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TEACH STU MULTI DIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สร้อยสุดา วิทยากร
0 0 0
070726 - COMM STUD MUL DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMM STUD MUL DIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
9000-1200
-
TBA
สร้อยสุดา วิทยากร
10 0 0
070727 - INDE LIV MULT DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDE LIV MULT DIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
20 0 0
070731 - COMM PARTICIPA SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMM PARTICIPA SPE EDU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
วีระพงษ์ แสง-ชูโต
Co-Instruc
รัชนีกร ทองสุขดี
20 0 0
070740 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 1 0
Sa
1300-1400
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
20 7 0
070741 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
สุลีกาญ ธิแจ้
25 7 0
070792 - QUALI RESEARCH SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUALI RESEARCH SPE EDU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
9000-1200
-
TBA
ศิวรักษ์ ศิวารมย์
15 0 0
070799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
Sa
1600-1900
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
10 7 0
071418 - IND STU SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O IND STU SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1600-1730
-
EB4203
ชรินทร์ มั่งคั่ง
10 0 0
071419 - POPULATION STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C POPULATION STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
2 0 0
071420 - APP LEARN MEDIA SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C APP LEARN MEDIA SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
2 0 0
071425 - MTD TEA CH SOC STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MTD TEA CH SOC STUD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1500
-
TBA
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
12 NOV 2020
15:30-18:30
1 1 0
071711 - THEO LEAR MANAG SOC STU ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THEO LEAR MANAG SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
พนิดา สินสุวรรณ
20 0 0
C THEO LEAR MANAG SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Su
1500-1700
-
TBA
พนิดา สินสุวรรณ
30 0 0
071712 - SOCIAL STUDIES CONCEPTS ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0800-1000
-
EB4401
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 9 0
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Sa
1500-1700
-
EB4203
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
10 1 0
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
803 000 2 0
Sa
1800-2000
-
EB4401
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0 0
071713 - SOC STU CURRI ALL ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOC STU CURRI ALL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0800-1000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
30 0 0
C SOC STU CURRI ALL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
20 0 0
071715 - ANALYS SOC STU CONT WOLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ANALYS SOC STU CONT WOLD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
0800-1000
-
0000
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
20 9 0
071720 - INFORM TEACH SOC STU ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INFORM TEACH SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1600-1800
-
TBA
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
20 0 0
C INFORM TEACH SOC STU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Su
1500-1700
-
TBA
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
20 0 0
071721 - SOC CULT DEV ACTI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOC CULT DEV ACTI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0800-1000
-
TBA
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
20 0 0
071722 - LOCA STU MANAG SCH & COMM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LOCA STU MANAG SCH & COMM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0 0
071724 - FUTUROLOGY ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUTUROLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
0800-1000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
20 0 0
C FUTUROLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Su
1300-1500
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
20 0 0
071730 - INNOV DESIGN & LEARN EVALUA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INNOV DESIGN & LEARN EVALUA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1500-1800
-
EB4408
จารุณี ทิพยมณฑล
Co-Instruc
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
พรสุดา อินทร์สาน
6 6 0
071736 - KM DIGITAL SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O KM DIGITAL SOCIETY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
EB4407
บุญรอด โชติวชิรา
6 6 0
071737 - PROF TEACH & CODE TEACH ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROF TEACH & CODE TEACH ETHICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Su
0700-0900
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
25 0 0
071738 - AREA BASE EDU QA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O AREA BASE EDU QA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
0800-1000
-
EB4407
สมบัติ ท้ายเรือคำ
6 6 0
071770 - RESEARCH IN SOCIAL STUDIES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RESEARCH IN SOCIAL STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0 0
C RESEARCH IN SOCIAL STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0 0
071798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
40 0 0
071799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
40 0 0
071811 - CRITIQUE OF CIVIC EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRITIQUE OF CIVIC EDUCATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
EB4409
ชรินทร์ มั่งคั่ง
30 2 0
072701 - MAN ENVI MANAG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAN ENVI MANAG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
อาคารบัณฑิตวทิยาลัย
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
15 0 0
072721 - ENVI POLL MAGNET IN COM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVI POLL MAGNET IN COM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ธนียา เจติยานุกรกุล
15 0 0
073711 - THEO & PRINCI LANG ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THEO & PRINCI LANG ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB4408
จารุณี ทิพยมณฑล
5 2 0
O THEO & PRINCI LANG ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
EB4407
พรสุดา อินทร์สาน
15 13 0
073721 - ISSU LANG & ED POLIC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ISSU LANG & ED POLIC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB4407
สิระ สมนาม
10 7 0
073770 - RES LANG ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES LANG ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
EB4408
จารุณี ทิพยมณฑล
5 2 0
074101 - PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
08 NOV 2020
12:00-15:00
45 48 0
C Condition PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
08 NOV 2020
12:00-15:00
30 0 0
088700 - FOUND CURR INSTRUC DEVEL ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FOUND CURR INSTRUC DEVEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
10 0 0
C FOUND CURR INSTRUC DEVEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สุนทรี คนเที่ยง
35 0 0
088708 - CONTEMP LEARN TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONTEMP LEARN TECH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB4206
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
40 0 0
088798 - INDEPENDENT STUDY ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
วีณา วโรตมะวิชญ
30 0 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
30 0 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
30 0 0
088799 - MASTER'S THESIS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
นิธิดา อดิภัทรนันท์
25 0 0
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
EB0000
อุไรวรรณ หาญวงค์
25 9 0
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
20 0 0
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
นทัต อัศภาภรณ์
15 0 0
088801 - DYNA CURR TEACH LEARN PROC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DYNA CURR TEACH LEARN PROC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 4 0
Su
0830-1200
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
15 0 0
088899 - DOCTORAL THESIS ( 8 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
10 4 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
นทัต อัศภาภรณ์
10 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
สุนีย์ เงินยวง
5 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 804 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
นงลักษณ์ เขียนงาม
5 1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 805 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
5 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 806 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ศักดา สวาทะนันทน์
5 2 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 807 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
เกียรติสุดา ศรีสุข
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 808 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สุนีย์ เงินยวง
5 0 0
090899 - Ph.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
0 0 0
091700 - PHILOS CRITICAL THEORY ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHILOS CRITICAL THEORY ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
0000
นงเยาว์ เนาวรัตน์
Co-Instruc
ยงยุทธ ยะบุญธง
ธารณ์ ทองงอก
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
20 15 0
O PHILOS CRITICAL THEORY ED
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
802 000 2 0
Sa
1000-1200
-
0000
ออมสิน จตุพร
Co-Instruc
ชนินทร เพ็ญสูตร
20 13 0
091791 - SEMI IN ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMI IN ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 1 1
Su
1000-1200
-
TBA
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
15 0 0
091798 - INDEPENDENT STUDY ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
มนต์นภัส มโนการณ์
1 0 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ธารณ์ ทองงอก
10 0 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
10 0 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 804 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
นันท์นภัส แสงฮอง
10 0 0
091799 - MASTER'S THESIS ( 12 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
5 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 805 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 806 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
สุทธิดา จำรัส
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 807 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
กรีฑา แก้วคง
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 808 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
บุษรี เพ่งเล็งดี
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 809 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ลฎาภา ลดาชาติ
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 810 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 811 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
จารุณี ทิพยมณฑล
10 0 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 812 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูชีพ พุทธประเสริฐ
10 0 0
091800 - PHIL OF CRITIC ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHIL OF CRITIC ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
EB4201
นงเยาว์ เนาวรัตน์
Co-Instruc
ยงยุทธ ยะบุญธง
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 7 0
C PHIL OF CRITIC ED
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
802 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
091891 - SEMI ED RES ISSUE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMI ED RES ISSUE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
9 0 0
091898 - DOCTORAL THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 48
TBA
-
-
TBA
จารุณี ทิพยมณฑล
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 48
TBA
-
-
TBA
อัจฉรา สโรบล
5 0 0
091899 - DOCTORAL THESIS ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สุบัน พรเวียง
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ออมสิน จตุพร
Co-Instruc
นันท์นภัส แสงฮอง
นงเยาว์ เนาวรัตน์
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
นงเยาว์ เนาวรัตน์
Co-Instruc
นันท์นภัส แสงฮอง
พิสิษฎ์ นาสี
ขวัญชีวัน บัวแดง
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
5 4 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 804 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
3 3 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 805 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ภักดีกุล รัตนา
Co-Instruc
นันท์นภัส แสงฮอง
นงเยาว์ เนาวรัตน์
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 806 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
พิสิษฎ์ นาสี
Co-Instruc
นงเยาว์ เนาวรัตน์
ขวัญชีวัน บัวแดง
5 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 807 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
นันท์นภัส แสงฮอง
Co-Instruc
นงเยาว์ เนาวรัตน์
พิสิษฎ์ นาสี
1 1 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 808 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
กรีฑา แก้วคง
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 809 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
บุษรี เพ่งเล็งดี
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 810 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ลฎาภา ลดาชาติ
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 811 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 812 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
มนต์นภัส มโนการณ์
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 813 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูชีพ พุทธประเสริฐ
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 814 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 815 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ปรุตม์ บุญศรีตัน
2 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 816 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยงยุทธ ยะบุญธง
5 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 817 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
2 0 0
103271 - MUSIC APPRECIATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MUSIC APPRECIATION
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
We
1700-2000
-
FB1307
อาศิษฐ์ เกตุจันทรา
14 NOV 2020
12:00-15:00
40 16 0
115711 - CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
FB1308
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
10 5 0
O CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
FB1308
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 1 0
115712 - CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 1 0
115713 - DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
FB1308
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
10 5 0
O DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 1 0
115714 - ART AND CULTURAL RESEARCH METHOD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ART AND CULTURAL RESEARCH METHOD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 1 0
115715 - SEM IN ART AND CULTURAL MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM IN ART AND CULTURAL MANAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
ประชุม FA2
สุรพล ดำริห์กุล
10 3 0
115716 - MARKETING AND ART ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MARKETING AND ART
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
วรัท วินิจ
20 0 0
115720 - VISUAL ART MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C VISUAL ART MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
20 0 0
115721 - ARTS AND CULTURAL TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ARTS AND CULTURAL TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
FB1308
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
20 9 0
115724 - PLAN & ANALYSIS FOR ART & CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PLAN & ANALYSIS FOR ART & CUL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ประชุม FA2
สุรพล ดำริห์กุล
10 3 0
115798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
TBA
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
1 1 0
115799 - MASTER'S THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 12
TBA
0900-1600
-
TBA
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
1 1 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 802 0 12
TBA
0900-1600
-
TBA
มาณพ มานะแซม
2 0 0
118811 - IND STUDY IN ART & DESIGN 1 ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C IND STUDY IN ART & DESIGN 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
4 0 0
C IND STUDY IN ART & DESIGN 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
ฉลองเดช คูภานุมาต
3 0 0
C IND STUDY IN ART & DESIGN 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 803 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
อัษฎา โปราณานนท์
3 0 0
118813 - IND STUDY IN ART & DESIGN 3 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C IND STUDY IN ART & DESIGN 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 801 0 6
TBA
0930-1230
-
TBA
รงคกร อนันตศานต์
1 0 0
C IND STUDY IN ART & DESIGN 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 6
TBA
0930-1230
-
TBA
ฉลองเดช คูภานุมาต
11 0 0
118821 - RESE METHO IN ART & DESIGN ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RESE METHO IN ART & DESIGN
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สุรพล ดำริห์กุล
5 0 0
C RESE METHO IN ART & DESIGN
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ฉลองเดช คูภานุมาต
5 0 0
118847 - INT CULT HERI CONT ART CREAT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INT CULT HERI CONT ART CREAT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
5 0 0
C INT CULT HERI CONT ART CREAT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ฉลองเดช คูภานุมาต
5 0 0
118898 - THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
ห้อง FA 2
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
6 5 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
ห้อง FA 2
ฉลองเดช คูภานุมาต
6 6 0
127100 - POLITICS IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition POLITICS IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
Online
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
13 SEP 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
160 154 0
127101 - INTRO TO POL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRO TO POL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
13 SEP 2020
06 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
0 0 0
127711 - SOCIA SCI PHIL AND MET ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOCIA SCI PHIL AND MET
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
-
มาลินี คุ้มสุภา
Co-Instruc
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
19 19 0
127717 - CON AND THEO OF CONT COMP POLS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CON AND THEO OF CONT COMP POLS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
-
ชนินทร เพ็ญสูตร
Co-Instruc
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
20 20 0
127718 - RES MET AND FIE STU IN POL SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES MET AND FIE STU IN POL SCI
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
-
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
19 19 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127719 - INF TEC RES METH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INF TEC RES METH
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
-
ราม โชติคุต
19 19 0
127722 - POL CUL IN NEW MED SOC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POL CUL IN NEW MED SOC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB 1205
มาลินี คุ้มสุภา
16 0 0
127727 - LOC GOV AND DEV IN THE GMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LOC GOV AND DEV IN THE GMS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
-
สุพิชฌาย์ ปัญญา
20 20 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127728 - INF TEC AND DIG CO FOR LOC GOV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INF TEC AND DIG CO FOR LOC GOV
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
-
ราม โชติคุต
21 21 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127789 - SEL TOP IN POL & GOV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEL TOP IN POL & GOV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB 1207
ธเนศวร์ เจริญเมือง
9 0 0
O SEL TOP IN POL & GOV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB 1208
มาลินี คุ้มสุภา
10 0 0
127798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
20 20 0
128701 - PA CON & THEORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PA CON & THEORY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB1309
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
60 55 0
128710 - ORGANIZATION AND MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ORGANIZATION AND MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB1309
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
Co-Instruc
ปฐมาวดี จงรักษ์
60 55 0
128730 - PUBLIC POLICY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PUBLIC POLICY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1309
ธันยวัฒน์ รัตนสัค
60 55 0
128734 - PROJECT MAN & EVA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROJECT MAN & EVA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
25 0 0
128740 - PUBLIC FINANCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PUBLIC FINANCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB1309
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
60 55 0
128762 - SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB 1307, 1305
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Co-Instruc
อลงกรณ์ คูตระกูล
13 13 0
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB 1303, 1306
พนม กุณาวงค์
Co-Instruc
ปฐมาวดี จงรักษ์
17 17 0
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
803 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB 1311, 1312
พจนา พิชิตปัจจา
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
9 9 0
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
804 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Co-Instruc
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
4 4 0
128789 - SELECTED TOPIC IN PUB ADM ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1307,PSB 1305
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Co-Instruc
อลงกรณ์ คูตระกูล
13 13 0
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1303, PSB1306
พนม กุณาวงค์
Co-Instruc
ปฐมาวดี จงรักษ์
17 17 0
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
803 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB 1311, 1312
พจนา พิชิตปัจจา
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
9 9 0
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
804 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Co-Instruc
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
4 4 0
128798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
45 43 0
140104 - CITIZENSHIP ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
Online
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
Co-Instruc
พัชรพร ศรีกันชัย
105 80 0
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
802 000 3 0
TuF
1800-1930
-
Online
ชนินทร เพ็ญสูตร
Co-Instruc
อารยา ฟ้ารุ่งสาง
105 46 0
C Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
803 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
0 0 0
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
804 000 3 0
MTh
1430-1600
-
Online
สุพิชฌาย์ ปัญญา
Co-Instruc
ภัทรานิษฐ์ โพธิยารมณ์
30 29 0
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
805 000 3 0
TuF
1430-1600
-
Online
ชนินทร เพ็ญสูตร
Co-Instruc
พัชรพร ศรีกันชัย
30 26 0
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TuF
1100-1230
-
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 3
ชีรา ทองกระจาย
03 NOV 2020
15:30-18:30
1 1 0
167703 - POLITICAL AND CULTURAL ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POLITICAL AND CULTURAL ECONOMY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB01-004
อริยา เศวตามร์
15 12 0
167705 - SEMINAR IN POLITICAL ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN POLITICAL ECONOMY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
01-003
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
10 8 0
167706 - CIVIL SOCIETY AND POLITICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CIVIL SOCIETY AND POLITICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
คณาจารย์
30 0 0
167707 - CRISIS MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRISIS MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
SB01-004
ทวี ชัยพิมลผลิน
25 20 0
167709 - SOCIAL AND CULTURAL DIVERSITY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOCIAL AND CULTURAL DIVERSITY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
25 0 0
167711 - ASEAN COMMUNITY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ASEAN COMMUNITY LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB01-003
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
15 12 0
167789 - SELECT PO ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECT PO ECONOMY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0 0
167798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
15 1 0
168100 - GENDER AND SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GENDER AND SOCIETY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
MTh
1600-1730
-
WSC
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
09 NOV 2020
15:30-18:30
10 2 0
171711 - LAND USE & NRM AT COM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAND USE & NRM AT COM LEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 2
SaSu
0900-1600
-
SB4310
ทวี ชัยพิมลผลิน
20 0 0
171712 - CONFLICT & PROBS IN LU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONFLICT & PROBS IN LU
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 1
SaSu
0900-1600
-
SB4310
สมพร สง่าวงศ์
20 0 0
171761 - APPL GIS FOR LUSE & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM