Login เข้าสู่ระบบรับสมัครงาน
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน๊ตบุ๊ค ในการกรอกข้อมูล

วิธีใช้งาน
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
  • 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (ระบบจะส่งยืนยันรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล)
  • 2. หลังจากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการ กรอกข้อมูล อัปโหลดเอกสาร และยืนยันการสมัครงานออนไลน์
  • 3. ให้ผู้สมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล *โดยเฉพาะขั้นตอนอัปโหลดเอกสาร และดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของประกาศรับสมัคร
  • 4. **หากคลิก "ยืนยันการสมัคร" แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
  • 5. การสมัครงานออนไลน์จะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับอีเมล์ยืนยันการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนฯ
  • 6. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามในวันเวลาทำการ
    จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
Login เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวประชาชน *
รหัสผ่าน *