Register สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน๊ตบุ๊ค ในการกรอกข้อมูล

วิธีใช้งาน
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
  • 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (ระบบจะส่งยืนยันรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล)
  • 2. หลังจากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการ กรอกข้อมูล อัปโหลดเอกสาร และยืนยันการสมัครงานออนไลน์
  • 3. ให้ผู้สมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล *โดยเฉพาะขั้นตอนอัปโหลดเอกสาร และดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของประกาศรับสมัคร
  • 4. **หากคลิก "ยืนยันการสมัคร" แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
  • 5. การสมัครงานออนไลน์จะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับอีเมล์ยืนยันการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนฯ
  • 6. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามในวันเวลาทำการ
    จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เลขประจำตัวประชาชน * กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค
คำนำหน้า *
ชื่อ และนามสกุล ภาษาไทย* *ตรวจสอบให้ถูกต้อง จะไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ * *ตรวจสอบให้ถูกต้อง จะไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
รหัสผ่าน * ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข 8 ตัวขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล*