ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานทั่วไป (ภายนอก มช.)

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน
กรุณากรอกรหัสผ่าน

ขอสิทธิ์เข้าใช้งาน (หน่วยงานใหม่)
สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มี อีเมลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มาก่อน
คลิกเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

หน่วยงาน ภายใน มช.

Login with CMU Account


หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษา กรณีขอตรวจสอบข้อมูลด้านการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่แนบมาเพื่อขอตรวจสอบ