ระบบเพิ่ม/เปลี่ยนตอน กระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์

ระบบเพิ่ม/เปลี่ยนตอน กระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์

Online Application for Course Addition & Changing Request to be Approved by Responsible Department
Online Application for Course Addition & Section changing Request to be Approved by Responsible Department