เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่
จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2564

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

กระบวนวิชาเปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong

CMU Lifelong

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 102 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 19 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
พรนิภา บรรจงมณี
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 36
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
ปนิตา ชุติธรรมวัฒน์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 42
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
สิกานต์ ลิขิตศรีกาญจนา
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 38
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
นพรดา เอกพัฒนพานิชย์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 35
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
805 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
MOHAMMAD PAKBAZ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 33
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
806 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
เบญจภรณ์ ศรีจันทร์กาศ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 34
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
807 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7501
เพียงชนม์ ราษฏร์ดุษฏี
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
40 21
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
808 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB4201
วีรินทร์ ชัยอริยะกุล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
40 37
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
809 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7609
ภาวิณี นิ่มอนุสสรณ์กุล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
40 39
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
810 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7501
ศศินี เขื่อนแก้ว
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 23
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
811 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7502
อารี ณ น่าน
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 24
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
812 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG312
อรวรรณ เลาหะเมทนี
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 32
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
813 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG212
อติพัฒน์ แขมทอง
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 28
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
814 000 3 0
MTh
1630-1800
-
ENG213
กนกพร ปาลบุตร
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
40 34
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
815 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG312
สุวินัย อินมูล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 38
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
816 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG311
วิภาวี เชื่อมสกุล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 35
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
817 000 3 0
MTh
1800-1930
-
ENG212
วีรชัย พันธ์สืบ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
38 31
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน
818 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
0 0
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน
819 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
0 0
001102 - FUNDAMENTAL ENGLISH 2 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
พรธีรนันท์ จันทร์ผา
16 AUG 2021
11 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
Click for check New Midterm Times
38 35
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7507
MI CHAN HTAW
16 AUG 2021
11 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
Click for check New Midterm Times
40 41
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
ปิ่นทิพย์ พุ่มซ้อน
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 31
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 37
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
รัชชา พันธ์พานิช
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 38
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน
804 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
SYED RAHMAN
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
805 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
นรวรรณ ปิงกุล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 37
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
806 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
พนิดา เกษมวรพงศ์กุล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 40
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
808 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
พนินทร วงษ์ใหญ่
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 32
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
809 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
อารัมภ์ บุญธรานุรักษ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 12
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
811 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
บรรณพจน์ สลับแสง
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 24
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
813 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
41 40
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
814 000 3 0
TuF
1630-1800
-
TBA
ปนัดดา ปานะนิล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 41
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
815 000 3 0
TuF
1800-1930
-
TBA
สุรางคนา เมฆพัฒน์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 38
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
816 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ชลฤทัย ชื่นบาน
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 17
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
817 000 3 0
MTh
1630-1800
-
TBA
จีรวัสส์ เรือนพันธ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 28
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
818 000 3 0
MTh
1800-1930
-
TBA
จีรวัสส์ เรือนพันธ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 20
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน
819 000 3 0
TuF
1630-1800
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 0
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน
820 000 3 0
TuF
1800-1930
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 0
001202 - ENGL IN PROF CONTEXTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ENGL IN PROF CONTEXTS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
1100-1230
-
TBA
สุวินัย อินมูล
16 AUG 2021
11 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
Click for check New Midterm Times
0 5
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
17 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
27 0
O Condition ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
BAB 1312
POPPY GOGOI
17 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
26 23
001291 - ENGL FOR HOSP SERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7401
JONATHAN FOX
18 AUG 2021
19 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
24 21
C Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
18 AUG 2021
19 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
20 0
001293 - ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
WILLIAM BERNARD MADDEN
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
20 20
O Condition ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
M.HTANG DIM
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
20 17
001310 - ORAL EXPRESSION 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ORAL EXPRESSION 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7504
MATTHEW CHRISTIE
19 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
24 22
008213 - INTRO TO TOURISM IND ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTRO TO TOURISM IND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
60 48
C Condition INTRO TO TOURISM IND
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
40 0
008214 - ECOTOURISM ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ECOTOURISM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7305
สมยศ โอ่งเคลือบ
30 25
C Condition ECOTOURISM
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สมยศ โอ่งเคลือบ
25 0
008215 - POP-CULTURE TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C POP-CULTURE TOURISM
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
TBA
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
20 0
008220 - INTRO TO HOTEL IND ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTRO TO HOTEL IND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7306
อนัญญา รัตนประเสริฐ
Co-Instruc
มานิศา ผิวจันทร์
65 47
O INTRO TO HOTEL IND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7304
อนัญญา รัตนประเสริฐ
Co-Instruc
มานิศา ผิวจันทร์
26 25
008232 - TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
60 40
C Condition TOUR RESOURCE & THAI HERITAGE
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
2 0
008303 - LOGISTICS FOR TOURISM ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LOGISTICS FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB 7304
มานิศา ผิวจันทร์
60 50
C Condition LOGISTICS FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Sa
1330-1630
-
TBA
มานิศา ผิวจันทร์
1 0
008312 - TOURISM AND HOTEL MARKETING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TOURISM AND HOTEL MARKETING
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB 7305
สุประภา สมนักพงษ์
Co-Instruc
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
18 OCT 2021
12:00-15:00
60 40
008316 - TOURISM DEVELOPMENT PLANNING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition TOURISM DEVELOPMENT PLANNING
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
ศรันภัทร โชติมนกุล
50 0
008317 - TOUR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TOUR MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB 7307
สุประภา สมนักพงษ์
60 41
008321 - RESTAURANT MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition RESTAURANT MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB 7304
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
40 41
008322 - INTER HOTEL CHAIN MGMT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTER HOTEL CHAIN MGMT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB 7305
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
30 2
C Condition INTER HOTEL CHAIN MGMT
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
25 0
008324 - HOUSEKEEPING MANAGEMENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O HOUSEKEEPING MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%

008324 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Tu
1630-1930
-
HB 7306
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
20 20
C Condition HOUSEKEEPING MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน

008324 มี Lab พ่วง
802 000 2 1
Sa
1300-1600
-
TBA
นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
20 0
008325 - FOOD AND BEVERAGE SERVICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FOOD AND BEVERAGE SERVICE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%

008325 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Tu
1630-1930
-
HB 7304
อนัญญา รัตนประเสริฐ
25 27
008326 - BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition BEVERAGE AND BAR MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%

008326 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Sa
0900-1200
-
TBA
มานิศา ผิวจันทร์
20 8
008352 - ENGLISH FOR MICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGLISH FOR MICE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB 5100
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
60 43
008411 - TOURIST BEHAVIOR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition TOURIST BEHAVIOR
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7402
สมยศ โอ่งเคลือบ
55 50
008413 - TOURISM IMPACT AND MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition TOURISM IMPACT AND MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
ศรันภัทร โชติมนกุล
50 0
008417 - AIR BUS & TICKET RESV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition AIR BUS & TICKET RESV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%

008417 มี Lab พ่วง
801 000 2 1
Th
1630-1930
-
HB 7305
สมยศ โอ่งเคลือบ
60 57
008418 - SUS TOUR DEVELOP PLAN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SUS TOUR DEVELOP PLAN
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB 7304
มานิศา ผิวจันทร์
60 57
008422 - STRA MGMT FOR TOUR & HOTEL IND ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O STRA MGMT FOR TOUR & HOTEL IND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7305
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
50 49
O Condition STRA MGMT FOR TOUR & HOTEL IND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
1 1
008449 - SEMINAR TOUR & HOTEL ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition SEMINAR TOUR & HOTEL
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB 7304
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
60 56
O Condition SEMINAR TOUR & HOTEL
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
1 1
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ชัยวัฒน์ นันทศรี
22 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 18
C Condition INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
อมาคินป์ ปินโชติกร
22 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 0
C Condition INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน
803 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
พิเชษฎ์ จุลรอด
22 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 0
011100 - MAN AND PHILOSOPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MAN AND PHILOSOPHY
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
MTh
1730-1900
-
TBA
วรรณวิสาข์ ไชยโย
22 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
2 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
BAB1314
ปวริศา ศิรินันท์
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
60 35
C Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB
ศจีแพรว โปธิกุล
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
35 0
C Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน
803 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
60 0
013204 - DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
เสรี ใหม่จันทร์
20 AUG 2021
REGULAR EXAM
08:00-11:00
1 0
013704 - STAT FOR PSY RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition STAT FOR PSY RESEARCH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
HB7704
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
20 20
013714 - COUNSELING SKILLS AND ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition COUNSELING SKILLS AND ETHICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
Su
0900-1200
-
HB7704
เสรี ใหม่จันทร์
20 20
013722 - MEASUREMENT IN COUNSELING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition MEASUREMENT IN COUNSELING
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
HB7704
ณัฐวุฒิ อรินทร์
20 20
013724 - COUNSELING THEORIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition COUNSELING THEORIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7704
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
Co-Instruc
อารยา ผลธัญญา
20 20
013726 - COUN FOR CONTEM SELECT PROB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition COUN FOR CONTEM SELECT PROB
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
20 0
013731 - PERSONAL GROWTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition PERSONAL GROWTH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
5 3
013776 - CHILD AND ADOL PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHILD AND ADOL PSY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
18 13
013798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
10 0
013799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
1300-1600
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
10 4
018132 - JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
MTh
1430-1600
-
็ฺHB 7607
วลัยพร กาญจนการุณ
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
1 1
019103 - CHINESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition CHINESE I
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
KHUN NGHIA
19 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
35 0
019105 - CHINESE IN DAILY LIFE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CHINESE IN DAILY LIFE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7609
ณัฏฐณิชา จิณะโสต
20 AUG 2021
20 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
25 23
019108 - FUND CN LAB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition FUND CN LAB 1
รูปแบบการเรียน
000 801 0 1
Th
1630-1930
-
TBA
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
17 OCT 2021
12:00-15:00
35 0
019111 - CHINESE LISTENING- SPEAKING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE LISTENING- SPEAKING 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
1630-1930
-
TBA
GU MENGYU
20 AUG 2021
18 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
2 2
019203 - CHINESE 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7505
GU MENGYU
21 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 26
019205 - CHINESE IN DAILY LIFE 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition CHINESE IN DAILY LIFE 3
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
อรชพร พวงทอง
19 AUG 2021
14 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
1 0
019208 - INTERMEDIATE CN LAB 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTERMEDIATE CN LAB 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 1
Tu
1630-1930
-
HB7503
GU MENGYU
30 24
O INTERMEDIATE CN LAB 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 1
Sa
0900-1200
-
TBA
GU MENGYU
1 1
019211 - CHINESE LISTENING-SPEAKING 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE LISTENING-SPEAKING 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7406
วศิน พรหมสุรินทร์
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 25
019221 - CHINESE READING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE READING 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7503
กิตติธน ยงประพัฒน์
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 25
019303 - CHINESE V ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE V
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7503
วศิน พรหมสุรินทร์
17 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 24
019311 - INTERMEDIATE CHINESE SPEAKING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTERMEDIATE CHINESE SPEAKING
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7306
ZHANG PEI PEI
30 24
019331 - CHINESE WRITING I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE WRITING I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
30 23
019361 - INTRO TO CN STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTRO TO CN STUDIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7307
ปานชีวา บุตราช
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 23
019371 - CHINESE FOR HOTELS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE FOR HOTELS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
25 13
019372 - BASIC CHINESE FOR OFFICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BASIC CHINESE FOR OFFICE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
HB7505
ZHANG PEI PEI
21 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
30 16
019373 - CHINESE FOR TOUR GUIDE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition CHINESE FOR TOUR GUIDE
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
We
1630-1930
-
TBA
เจริญ เพ็ชรรัตน์
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 0
019381 - CHINESE CHARACTER STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE CHARACTER STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
HB7402
กรวรรณ พรหมแย้ม
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 23
019411 - CHINESE PUBLIC SPEAKING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE PUBLIC SPEAKING
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
30 21
019442 - CHINESE TRANSLATION II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE TRANSLATION II
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
HB7302
เจริญ เพ็ชรรัตน์
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 21
019471 - CHINESE FOR BUSINESS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE FOR BUSINESS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
1630-1930
-
HB7504
ZOU KUNYI
30 22
019473 - CHINESE FOR TOURISM I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE FOR TOURISM I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
HB7504
เจริญ เพ็ชรรัตน์
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
30 22
019490 - COOPERATIVE EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COOPERATIVE EDUCATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
MTuThF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
2 2
023702 - MGMT INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MGMT INFO ORG
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
คณาจารย์
15 0
023706 - DIG TECH INFO ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DIG TECH INFO ORG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
Su
0900-1600
-
HB5340
คณาจารย์
15 1
023707 - INFO SERV QUAL MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INFO SERV QUAL MGMT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB5340
คณาจารย์
15 1
023708 - INFO KNOWL ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INFO KNOWL ORG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB5340
คณาจารย์
15 1
023791 - SEMINAR IN INFORMATION SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMINAR IN INFORMATION SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
5330
พรชนิตว์ ลีนาราช
Co-Instruc
ชัยวัฒน์ นันทศรี
10 1
023798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
HB
คณาจารย์
30 0
023799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
HB
คณาจารย์
10 0
033701 - STAT METHOD IN IOPS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition STAT METHOD IN IOPS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
HB7707
อิสระ บุญญะฤทธิ์
10 10
033750 - ADVANC INDUS & ORG PSYCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ADVANC INDUS & ORG PSYCH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
HB7707
ชูชัย สมิทธิไกร
10 10
033751 - LEARN, TRAIN & HRD IN ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LEARN, TRAIN & HRD IN ORG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
HB7707
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
Co-Instruc
ทัศนีย์ หอมกลิ่น
10 10
033754 - ADV PSY ASSESS IN ORG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ADV PSY ASSESS IN ORG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
HB7707
ภาสกร เตวิชพงศ์
10 10
033765 - POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
ชูชัย สมิทธิไกร
16 0
033789 - SEL TOPICS IN IO PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition SEL TOPICS IN IO PSY
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
TBA
ทัศนีย์ หอมกลิ่น
16 0
033793 - SEMINAR IN I/O PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition SEMINAR IN I/O PSY
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
ภาสกร เตวิชพงศ์
16 0
050100 - USAGE OF THAI LANGUAGE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
MTh
1830-2000
-
HB
คณาจารย์
21 OCT 2021
08:00-11:00
50 51
C USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
MTh
1830-2000
-
TBA
คณาจารย์
21 OCT 2021
08:00-11:00
45 0
050111 - MAN & QUEST FOR KNOWLEDGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition MAN & QUEST FOR KNOWLEDGE
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
นฤมล ธีรวัฒน์
17 AUG 2021
15 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
0 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 2
We
1300-1630
-
7804
ระพี แสงสาคร
200 81
053711 - ED PRINCIPLE DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ED PRINCIPLE DEV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
0000
พิสิษฎ์ นาสี
2 2
053712 - ED SUSTAIN DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ED SUSTAIN DEV
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
ภักดีกุล รัตนา
5 0
053713 - COMP CRITIC THEORE CONCEPT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C COMP CRITIC THEORE CONCEPT
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
พิสิษฎ์ นาสี
5 0
053726 - SELECT TOPIC DEV ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECT TOPIC DEV ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
0000
พิสิษฎ์ นาสี
2 2
053770 - QUALITATIVE RES DEV ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C QUALITATIVE RES DEV ED
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
พิสิษฎ์ นาสี
5 0
055701 - STAT EDU RES 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O STAT EDU RES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3303
สุนีย์ เงินยวง
25 14
O STAT EDU RES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
15 6
055703 - RES METHOD IN EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RES METHOD IN EDU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB3303
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
Co-Instruc
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
25 14
055704 - EDUCATIONAL PROJECT EVALUATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O EDUCATIONAL PROJECT EVALUATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
25 11
055705 - SEM IN EVA AND RES ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SEM IN EVA AND RES ED
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Su
0900-1100
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
25 0
055706 - RESEARCH SYNTHESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RESEARCH SYNTHESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
0900-1100
-
EB3303
ณัฐพล แจ้งอักษร
25 14
055707 - PRIN OF EDU MEASURE & EVA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PRIN OF EDU MEASURE & EVA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
1300-1500
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
25 14
055733 - EXPERIMENTAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O EXPERIMENTAL RESEARCH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
0800-1100
-
3304
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
30 11
055734 - RES INSTRU & DAT COLLEC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C RES INSTRU & DAT COLLEC
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Su
0900-1200
-
TBA
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
30 0
055743 - STRUCTURAL EQUATION MODELS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C STRUCTURAL EQUATION MODELS
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
09.0-1100
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
20 0
055771 - RES METH IN ED ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
4203
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
Co-Instruc
ณัฐพล แจ้งอักษร
23 23
O RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
4204
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
23 23
C RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน
803 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ณัฐพล แจ้งอักษร
1 0
C RES METH IN ED
รูปแบบการเรียน
804 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
23 0
055797 - SPEC PROB ED EVA RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SPEC PROB ED EVA RES
รูปแบบการเรียน
801 000 1 0
Sa
1600-1700
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
Co-Instruc
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
เกียรติสุดา ศรีสุข
ณัฐพล แจ้งอักษร
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
สุนีย์ เงินยวง
มานัดถุ์ คำกอง
25 0
055799 - MASTER'S THESIS ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
เกียรติสุดา ศรีสุข
10 3
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
10 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
10 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
10 4
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 805 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สุนีย์ เงินยวง
10 3
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 806 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
ณัฐพล แจ้งอักษร
10 2
055800 - ADV RES METHOD ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ADV RES METHOD ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
15 12
057127 - BADMIN FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition BADMIN FOR LIFE & EXERC
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 1 0
We
0600-0700
-
GYM
ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
22 OCT 2021
12:00-15:00
1 2
057136 - SPORT HEALTH FITNESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition SPORT HEALTH FITNESS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
0900-1200
-
TBA
ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
17 OCT 2021
12:00-15:00
40 17
061201 - PRIN OF DRAW FOR ART EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C PRIN OF DRAW FOR ART EDU
รูปแบบการเรียน
801 000 1 1
TuF
0930-1100
-
TBA
วีณา ธนาไชยสกุล
35 0
063702 - PARA MODERN CUR & INSTR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PARA MODERN CUR & INSTR
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1700-2000
-
EB3218
สมเกียรติ อินทสิงห์
25 24
063703 - INNOV CURR INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INNOV CURR INSTRUC
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
3220
สุนทรี คนเที่ยง
15 15
063704 - FOUD CUR & INSTR DEV DIGI ERA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FOUD CUR & INSTR DEV DIGI ERA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
EB3218
สุนทรี คนเที่ยง
25 23
063705 - INNO & DIGI TECH CONTEM LEARN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INNO & DIGI TECH CONTEM LEARN
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
3220
ศักดา สวาทะนันทน์
15 15
063710 - ANA MOD TEACH METH & CLAS CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ANA MOD TEACH METH & CLAS CUL
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB3218
นทัต อัศภาภรณ์
25 23
063741 - DATA ANAL PRESENT CURR INSTRUC R ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DATA ANAL PRESENT CURR INSTRUC R
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
3220
สมเกียรติ อินทสิงห์
15 15
063751 - TEACH PROFES DEVEL DIGI ERA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TEACH PROFES DEVEL DIGI ERA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1230-1430
-
3220
นทัต อัศภาภรณ์
15 15
063798 - INDEPENDENT STUDY ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
5 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
นทัต อัศภาภรณ์
5 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 803 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
ศักดา สวาทะนันทน์
5 0
063799 - MASTER'S THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สมเกียรติ อินทสิงห์
2 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
นทัต อัศภาภรณ์
1 1
063809 - THEO & DYNA CURR INSTR PROCES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THEO & DYNA CURR INSTR PROCES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 4 0
Su
0830-1230
-
3301
สมเกียรติ อินทสิงห์
Co-Instruc
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
15 12
063848 - SEM CURR INSTR RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEM CURR INSTR RES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 1 1
Sa
1300-1600
-
3301
สุนีย์ เงินยวง
15 12
064424 - ASTRO INSTRUC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ASTRO INSTRUC
รูปแบบการเรียน
801 000 2 1
We
1300-1600
-
TBA
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
30 0
069712 - MENT HEAL & SELF-ADJU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MENT HEAL & SELF-ADJU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
0000
ปริยานุช ชูประดิษฐ์
Co-Instruc
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
สุภัทร ชูประดิษฐ์
10 7
069723 - DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
0000
นงลักษณ์ เขียนงาม
Co-Instruc
ปริยานุช ชูประดิษฐ์
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
4 3
069724 - COUNS TECH PRAC ADOL & FAM PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COUNS TECH PRAC ADOL & FAM PSY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
0000
นงลักษณ์ เขียนงาม
Co-Instruc
ญาณินท์ คุณา
1 1
069726 - SEM ED PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEM ED PSY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
0000
นงลักษณ์ เขียนงาม
Co-Instruc
ปริยานุช ชูประดิษฐ์
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
ญาณินท์ คุณา
สุภัทร ชูประดิษฐ์
9 8
070711 - POLICI PRAC SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C POLICI PRAC SPE EDU
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Sa
0900-1200
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
10 0
070720 - ASSESS IN SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ASSESS IN SPE EDU
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
สร้อยสุดา วิทยากร
10 0
070721 - SPE EDU CURRI DSIGN DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SPE EDU CURRI DSIGN DEV
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
พิกุล เลียวสิริพงศ์
20 0
070726 - COMM STUD MUL DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COMM STUD MUL DIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
0000
สร้อยสุดา วิทยากร
20 6
070731 - COMM PARTICIPA SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COMM PARTICIPA SPE EDU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
20 6
070737 - ASSIST TECHNO SPE EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ASSIST TECHNO SPE EDU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
0000
พิกุล เลียวสิริพงศ์
20 6
070740 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SPECIAL EDUCATION SEMINAR 1
รูปแบบการเรียน
801 000 1 0
Sa
1300-1400
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
20 0
070741 - SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SPECIAL EDUCATION SEMINAR 2
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
Co-Instruc
พิกุล เลียวสิริพงศ์
สร้อยสุดา วิทยากร
สุลีกาญ ธิแจ้
25 0
070799 - THESIS ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C THESIS
รูปแบบการเรียน
000 801 0 12
Sa
1600-1900
-
TBA
รัชนีกร ทองสุขดี
10 0
C THESIS
รูปแบบการเรียน
000 802 0 12
Sa
1600-1900
-
TBA
สร้อยสุดา วิทยากร
10 0
C THESIS
รูปแบบการเรียน
000 803 0 12
Sa
1600-1900
-
TBA
พิกุล เลียวสิริพงศ์
5 0
071418 - IND STU SOC STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C IND STU SOC STU
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1600-1730
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
10 0
071425 - MTD TEA CH SOC STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MTD TEA CH SOC STUD
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
35 0
071712 - SOCIAL STUDIES CONCEPTS ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
EB4401
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 4
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 2 0
Sa
0800-1000
-
EB4203
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
10 0
O SOCIAL STUDIES CONCEPTS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 2 0
Sa
1800-2000
-
EB4401
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
20 0
071715 - ANALYS SOC STU CONT WOLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ANALYS SOC STU CONT WOLD
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
0900-1200
-
0000
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
20 4
071723 - DEV ETHI SOC CONSCIOU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DEV ETHI SOC CONSCIOU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
TBA
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
20 8
071724 - FUTUROLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FUTUROLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
20 9
071730 - INNOV DESIGN & LEARN EVALUA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INNOV DESIGN & LEARN EVALUA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1200-1500
-
EB4408
พรสุดา อินทร์สาน
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
20 9
071736 - KM DIGITAL SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O KM DIGITAL SOCIETY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1500-1700
-
EB4407
สิระ สมนาม
Co-Instruc
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
12 9
071738 - AREA BASE EDU QA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O AREA BASE EDU QA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
1500-1700
-
EB4407
สมบัติ ท้ายเรือคำ
12 9
071788 - SCHOOL INTERNSHIP 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SCHOOL INTERNSHIP 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
0000
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
บุญรอด โชติวชิรา
สิระ สมนาม
พรสุดา อินทร์สาน
10 6
071811 - CRITIQUE OF CIVIC EDUCATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CRITIQUE OF CIVIC EDUCATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Su
1000-1200
-
EB4409
ชรินทร์ มั่งคั่ง
30 0
072701 - MAN AND ENVIRONMENT MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MAN AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
อาคารบัณฑิตวทิยาลัย
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
15 0
072721 - ENVI POLL MAGNET IN COM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ENVI POLL MAGNET IN COM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ธนียา เจติยานุกรกุล
15 0
073711 - THEO & PRINCI LANG ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THEO & PRINCI LANG ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0800-1100
-
TBA
จารุณี ทิพยมณฑล
Co-Instruc
พรสุดา อินทร์สาน
20 12
C THEO & PRINCI LANG ED
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
พรสุดา อินทร์สาน
15 0
073721 - ISSU LANG & ED POLIC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ISSU LANG & ED POLIC
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สิระ สมนาม
10 0
073722 - INNOV LANG ED DIG MED LIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INNOV LANG ED DIG MED LIT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1500-1800
-
4408
จารุณี ทิพยมณฑล
Co-Instruc
ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
พรสุดา อินทร์สาน
20 7
073770 - RES LANG ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RES LANG ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
EB4408
จารุณี ทิพยมณฑล
5 5
074100 - NUTRITION PROMOTION HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition NUTRITION PROMOTION HEALTH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
1300-1600
-
EB8105
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
19 OCT 2021
08:00-11:00
3 3
074101 - PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
18 OCT 2021
12:00-15:00
45 0
079220 - THINK SKILL LEARN IN INDUS ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THINK SKILL LEARN IN INDUS ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
Smart Classroom อาคารคหกรรม
มานูนณย์ สุตีคา
35 4
079384 - INDUS CRAFTS FOR TEACH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDUS CRAFTS FOR TEACH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
Sa
0800-1200
-
อาคารอุตสาหกรรม
อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
35 7
079388 - POTTERY FOR TEACHERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O POTTERY FOR TEACHERS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
Sa
1300-1700
-
อาคารอุตสาหกรรม
อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
35 13
079485 - CRAF PRODUC INNO INDUS ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CRAF PRODUC INNO INDUS ED
รูปแบบการเรียน
801 000 2 1
Sa
0800-1200
-
TBA
อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
35 0
079490 - POTT INNO INDUS ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C POTT INNO INDUS ED
รูปแบบการเรียน
801 000 2 1
Sa
1300-1700
-
TBA
อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
35 0
088708 - CONTEMP LEARN TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CONTEMP LEARN TECH
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
40 0
088798 - INDEPENDENT STUDY ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
วีณา วโรตมะวิชญ
30 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
30 0
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
000 803 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ถนอมพร เลาหจรัสแสง
30 0
088799 - MASTER'S THESIS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
นิธิดา อดิภัทรนันท์
25 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อุไรวรรณ หาญวงค์
25 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
20 0
C MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
นทัต อัศภาภรณ์
15 0
088899 - DISSERTATION ( 7 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สมเกียรติ อินทสิงห์
10 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
นทัต อัศภาภรณ์
10 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 803 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สุนีย์ เงินยวง
5 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 804 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
นงลักษณ์ เขียนงาม
5 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 805 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
5 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 806 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ศักดา สวาทะนันทน์
5 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 807 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
เกียรติสุดา ศรีสุข
5 0
091700 - PHILOS CRITICAL THEORY ED ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PHILOS CRITICAL THEORY ED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 0
Sa
1300-1500
-
0000
ออมสิน จตุพร
Co-Instruc
ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
25 23
C PHILOS CRITICAL THEORY ED
รูปแบบการเรียน
802 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
ออมสิน จตุพร
Co-Instruc
ชนินทร เพ็ญสูตร
20 0
091799 - MASTER'S THESIS ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
จารุณี ทิพยมณฑล
Co-Instruc
ชรินทร์ มั่งคั่ง
สิระ สมนาม
6 5
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
พรสุดา อินทร์สาน
Co-Instruc
สิระ สมนาม
5 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 803 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
สิระ สมนาม
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
5 2
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 804 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
บุญรอด โชติวชิรา
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
2 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 805 0 12
TBA
0000-0000
-
EB0000
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
5 4
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 806 0 12
TBA
0000-0000
-
EB0000
ชรินทร์ มั่งคั่ง
5 4
091800 - PHIL OF CRITIC ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C PHIL OF CRITIC ED
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Sa
1000-1200
-
TBA
ภักดีกุล รัตนา
Co-Instruc
นงเยาว์ เนาวรัตน์
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
10 0
091899 - DOCTORAL THESIS ( 8 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
จารุณี ทิพยมณฑล
Co-Instruc
ชรินทร์ มั่งคั่ง
บุญรอด โชติวชิรา
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
บุญรอด โชติวชิรา
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
สิระ สมนาม
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 803 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
นงเยาว์ เนาวรัตน์
Co-Instruc
พิสิษฎ์ นาสี
ขวัญชีวัน บัวแดง
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
3 3
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 804 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ภักดีกุล รัตนา
Co-Instruc
นันท์นภัส แสงฮอง
นงเยาว์ เนาวรัตน์
1 1
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน
000 805 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
Co-Instruc
จารุณี ทิพยมณฑล
สมบัติ ท้ายเรือคำ
5 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 806 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
นันท์นภัส แสงฮอง
Co-Instruc
นงเยาว์ เนาวรัตน์
พิสิษฎ์ นาสี
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 807 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชรินทร์ มั่งคั่ง
Co-Instruc
ชัยวัฒน์ นันทศรี
จารุณี ทิพยมณฑล
สมบัติ ท้ายเรือคำ
ชยา วรรธนะภูติ
พงศกร ศุภกิจไพศาล
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
3 3
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 808 0 36
TBA
0000-0000
-
EB0000
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
1 1
103271 - MUSIC APPRECIATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MUSIC APPRECIATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
1300-1600
-
FB1307
คณิเทพ ปิตุภูมินาค
25 OCT 2021
12:00-15:00
50 49
115711 - CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
10 0
O CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 0
115712 - CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 0
115713 - DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
10 0
O DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
ห้องปฏิบัติการ ป.โท
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1 1
115714 - ART AND CULTURAL RESEARCH METHOD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ART AND CULTURAL RESEARCH METHOD
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ประชุม FA2
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
10 1
115715 - SEM IN ART AND CULTURAL MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEM IN ART AND CULTURAL MANAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
FB1308
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
10 4
115721 - ARTS AND CULTURAL TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ARTS AND CULTURAL TOURISM
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
20 0
115724 - PLAN & ANALYSIS FOR ART & CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PLAN & ANALYSIS FOR ART & CUL
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
FB1308
สราวุธ รูปิน
10 4
115726 - WORLD HERITAGE AND CREATIVE CITI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O WORLD HERITAGE AND CREATIVE CITI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ประชุม FA2
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
10 5
115798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
TBA
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
1 0
115799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0900-1600
-
TBA
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
1 0
118898 - DISSERTATION ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
ห้อง FA 2
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
6 5
O DISSERTATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 36
TBA
0000-0000
-
ห้อง FA 2
ฉลองเดช คูภานุมาต
6 6
127100 - POLITICS IN EVERYDAY LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition POLITICS IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
คณะนิติศาสตร์
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
22 AUG 2021
REGULAR EXAM
08:00-11:00
100 77
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 10 0 0
O Condition POLITICS IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
MTh
1430-1600
-
Online
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
22 AUG 2021
REGULAR EXAM
08:00-11:00
2 2
127711 - SOCIA SCI PHIL AND MET ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SOCIA SCI PHIL AND MET
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
มาลินี คุ้มสุภา
Co-Instruc
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
19 0
127717 - CON AND THEO OF CONT COMP POLS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CON AND THEO OF CONT COMP POLS
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
ชนินทร เพ็ญสูตร
Co-Instruc
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
20 0
127718 - RES MET AND FIE STU IN POL SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C RES MET AND FIE STU IN POL SCI
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
19 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127719 - INF TEC RES METH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C INF TEC RES METH
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
TBA
ราม โชติคุต
19 0
127722 - POL CUL IN NEW MED SOC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C POL CUL IN NEW MED SOC
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
มาลินี คุ้มสุภา
16 0
127725 - POLS AND CONFLIC RESOLU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O POLS AND CONFLIC RESOLU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
-
มาลินี คุ้มสุภา
Co-Instruc
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
อัจฉรียา สายศิลป์
20 16
127727 - LOC GOV AND DEV IN THE GMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C LOC GOV AND DEV IN THE GMS
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
TBA
สุพิชฌาย์ ปัญญา
20 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127728 - INF TEC AND DIG CO FOR LOC GOV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C INF TEC AND DIG CO FOR LOC GOV
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
TBA
ราม โชติคุต
21 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 5 0 0
127731 - POLS AND LOC CULT MANAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O POLS AND LOC CULT MANAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
-
ธเนศวร์ เจริญเมือง
20 16
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 10 0 0
127789 - SEL TOP IN POL & GOV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SEL TOP IN POL & GOV
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
ธเนศวร์ เจริญเมือง
9 0
C SEL TOP IN POL & GOV
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
Su
0900-1200
-
TBA
มาลินี คุ้มสุภา
10 0
127798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
15 15
128701 - PA CON & THEORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PA CON & THEORY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
PSB1309
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
50 42
128710 - ORGANIZATION AND MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ORGANIZATION AND MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB1309
ปฐมาวดี จงรักษ์
Co-Instruc
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
50 42
128730 - PUBLIC POLICY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PUBLIC POLICY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1309
ธันยวัฒน์ รัตนสัค
50 42
128738 - MAN INF SYS IN PUB SEC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MAN INF SYS IN PUB SEC
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
TBA-TBA
-
TBA
พนม กุณาวงค์
1 1
128740 - PUBLIC FINANCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PUBLIC FINANCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB1309
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
50 42
128751 - LOCAL ADMINISTRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LOCAL ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
TBA-TBA
-
01-005 อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง)
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
15 12
128762 - SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB 1307, 1305
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Co-Instruc
อลงกรณ์ คูตระกูล
15 15
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB 1303, 1306
พนม กุณาวงค์
Co-Instruc
ปฐมาวดี จงรักษ์
20 20
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
Sa
1300-1600
-
PSB 1311, 1312
พจนา พิชิตปัจจา
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
14 14
O SEMI IN PUBLIC ADMINISTRATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
Su
1300-1600
-
PSB 1310
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
5 5
128789 - SELECTED TOPIC IN PUB ADM ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1307,PSB 1308
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Co-Instruc
อลงกรณ์ คูตระกูล
15 15
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB1303, PSB1306
พนม กุณาวงค์
Co-Instruc
ปฐมาวดี จงรักษ์
20 20
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB 1311, 1312
พจนา พิชิตปัจจา
Co-Instruc
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
14 14
O SELECTED TOPIC IN PUB ADM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
Sa
0900-1200
-
PSB 1310
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
5 5
128798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
55 54
140104 - CITIZENSHIP ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TuF
1630-1800
-
Online
ชนินทร เพ็ญสูตร
18 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
100 63
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 10 0 0
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
TuF
1800-1930
-
Online
ชนินทร เพ็ญสูตร
18 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
90 55
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 582 000 10 0 0
O CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
MTh
1430-1600
-
Online
พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
18 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
30 31
O Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
TuF
1430-1600
-
Online
สุพิชฌาย์ ปัญญา
18 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
50 39
C Condition CITIZENSHIP
รูปแบบการเรียน
805 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ชนินทร เพ็ญสูตร
18 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
30 0
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
12 OCT 2021
15:30-18:30
0 0
167703 - POLITICAL AND CULTURAL ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O POLITICAL AND CULTURAL ECONOMY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB 4303
อริยา เศวตามร์
15 12
167705 - SEMINAR IN POLITICAL ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMINAR IN POLITICAL ECONOMY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB 4308
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
12 12
167707 - CRISIS MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CRISIS MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
TBA
0900-1600
-
TBA
ทวี ชัยพิมลผลิน
25 0
167711 - ASEAN COMMUNITY LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ASEAN COMMUNITY LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
SB 4303
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
15 12
167789 - SELECT PO ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECT PO ECONOMY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
SB 4303
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
15 12
167798 - INDEPENDENT STUDY ( 7 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
online
กาญจนา โชคถาวร
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
online
กาญจนา โชคถาวร
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 803 0 6
TBA
0000-0000
-
online
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 804 0 6
TBA
0000-0000
-
online
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 805 0 6
TBA
0000-0000
-
online
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 806 0 6
TBA
0000-0000
-
online
กาญจนา โชคถาวร
1 1
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 807 0 6
TBA
0000-0000
-
online
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
1 1
168100 - GENDER AND SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GENDER AND SOCIETY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
MTh
1600-1730
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
19 OCT 2021
15:30-18:30
10 0
171711 - LAND USE & NRM AT COM LEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LAND USE & NRM AT COM LEV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 2
SaSu
0900-1600
-
SB4310
ทวี ชัยพิมลผลิน
20 0
171712 - CONFLICT & PROBS IN LU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CONFLICT & PROBS IN LU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 1
SaSu
0900-1600
-
SB4310
สมพร สง่าวงศ์
20 0
171761 - APPL GIS FOR LUSE & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O APPL GIS FOR LUSE & NRM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
Su
0900-1600
-
01-004
สมพร สง่าวงศ์
10 0
171766 - ORGAN & NRM IN WATERSHIED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ORGAN & NRM IN WATERSHIED
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
20 0
171789 - SELECTED TOPICS IN SLUSE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECTED TOPICS IN SLUSE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
20 0
171797 - SEMINAR II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMINAR II
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 1 0
TBA
0000-0000
-
01-004
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
20 0
171799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
20 0
171861 - BIODIVER & SLUSE & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BIODIVER & SLUSE & NRM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
5 0
171862 - PART MANAG OF SLUSE & NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PART MANAG OF SLUSE & NRM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
5 0
171871 - GLO&LOC PRO PE SLUSE&NRM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GLO&LOC PRO PE SLUSE&NRM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 2 1
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
5 0
171898 - PH.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 36
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
5 0
171899 - PH.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 48
TBA
0000-0000
-
01-004
คณาจารย์
2 0
175335 - DINAMISM OF HIGHLAND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DINAMISM OF HIGHLAND
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
10 1
176100 - LAW & MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LAW & MODERN WORLD
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
นัทมน คงเจริญ
20 AUG 2021
18 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
5 1
176103 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
5 6
176220 - FUNDAMENTAL BUSINESS LAW ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FUNDAMENTAL BUSINESS LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
1300-1600
-
CMUONLINE
อัษฎายุทธ ผลภาค
22 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
160 117
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 581 000 75 8 0
O FUNDAMENTAL BUSINESS LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Sa
1300-1600
-
ONLINE
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
22 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
120 113
177103 - BASIC PRIN LAW & PERSONS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BASIC PRIN LAW & PERSONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
ห้องประชุมใหญ่
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
Co-Instruc
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
19 AUG 2021
24 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
100 76
C BASIC PRIN LAW & PERSONS
รูปแบบการเรียน
802 000 3 0
We
1630-1930
-
LB1401
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
Co-Instruc
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
19 AUG 2021
24 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
80 0
177104 - LEGAL REASONING & LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LEGAL REASONING & LANGUAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
100 76
177214 - LAW OF OBLIGATIONS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LAW OF OBLIGATIONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Su
1300-1600
-
LB1404
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
17 AUG 2021
25 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
80 80
O Condition LAW OF OBLIGATIONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Su
1300-1600
-
LB1401
คนึงนิจ ขาวแสง
17 AUG 2021
25 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
80 55
O Condition LAW OF OBLIGATIONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
17 AUG 2021
25 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
40 40
O Condition LAW OF OBLIGATIONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
คนึงนิจ ขาวแสง
17 AUG 2021
25 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
40 32
177215 - TORTS UNDUE ENRICH ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition TORTS UNDUE ENRICH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Fr
1630-1930
-
LB1404
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
22 AUG 2021
17 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
80 55
O Condition TORTS UNDUE ENRICH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Fr
1630-1930
-
LB1401
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
22 AUG 2021
17 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
80 80
O Condition TORTS UNDUE ENRICH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
22 AUG 2021
17 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
20 0
O Condition TORTS UNDUE ENRICH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
22 AUG 2021
17 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
20 4
177216 - FAMILY LAW ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FAMILY LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
อัษฎายุทธ ผลภาค
18 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
180 135
O FAMILY LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อัษฎายุทธ ผลภาค
18 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
5 1
177217 - LAW OF SUCCESSION ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LAW OF SUCCESSION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1404
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
20 AUG 2021
21 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
80 80
O Condition LAW OF SUCCESSION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1401
เชิญพร เรืองสวัสดิ์
20 AUG 2021
21 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
80 55
O Condition LAW OF SUCCESSION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
803 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
20 AUG 2021
21 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
70 2
O Condition LAW OF SUCCESSION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
804 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เชิญพร เรืองสวัสดิ์
20 AUG 2021
21 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
70 3
177242 - CONSTITUTIONAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CONSTITUTIONAL LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
We
0900-1200
-
MSTEAM
คณาจารย์
10 6
177281 - CRIMINAL OFFENCES 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CRIMINAL OFFENCES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
ห้องประชุมใหญ่นิติศาสตร์
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
19 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
160 120
O Condition CRIMINAL OFFENCES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
19 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
110 30
177283 - CRIM SPEC OFFENCES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CRIM SPEC OFFENCES 1
รูปแบบการเรียน
801 000 2 0
Mo
1630-1930
-
TBA
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
1 1
177285 - CRIM SPEC OFFENCES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CRIM SPEC OFFENCES 2
รูปแบบการเรียน
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
TBA
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
1 2
177321 - LABOR LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LABOR LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
LB1402
วสุ สิงหัษฐิต
1 1
177330 - CIVIL PROCEDURAL LAW I ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CIVIL PROCEDURAL LAW I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Mo
1630-1930
-
LB1401
คนึงนิจ ขาวแสง
19 OCT 2021
12:00-15:00
160 82
O CIVIL PROCEDURAL LAW I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
คนึงนิจ ขาวแสง
19 OCT 2021
12:00-15:00
110 52
C CIVIL PROCEDURAL LAW I
รูปแบบการเรียน
803 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
คนึงนิจ ขาวแสง
19 OCT 2021
12:00-15:00
50 0
177350 - PUBLIC PROCEDURAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PUBLIC PROCEDURAL LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
LB1401
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
16 OCT 2021
12:00-15:00
190 111
177362 - PRIVATE INTERNATIONAL LAW ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PRIVATE INTERNATIONAL LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1402
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
12 OCT 2021
12:00-15:00
90 49
O PRIVATE INTERNATIONAL LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
802 000 3 0
Th
1630-1930
-
LB1403
วาทิศ โสตถิพันธุ์
12 OCT 2021
12:00-15:00
90 90
C PRIVATE INTERNATIONAL LAW
รูปแบบการเรียน
803 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
12 OCT 2021
12:00-15:00
20 0
177393 - CRIMINAL PROCEDURAL LAW ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CRIMINAL PROCEDURAL LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
801 000 3 0
Tu
1630-1930
-
LB1401
วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
22 OCT 2021
12:00-15:00
80 52