หมายเหตุ: ปฏิทินกิจกรรมการศึกษานี้นำเข้าข้อมูลโดยสำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมบางส่วนที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง หรือดาวน์โหลดโปรแกรมปฏิทินในรูปแบบ .ics เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

Invalid Ical URL [events

ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทิน
พฤหัส 17 ธันวาคม, 2020
 
 • วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 2/2563 (17 ธ.ค. 63 - 19 ก.พ. 64)
 • จันทร์ 25 มกราคม, 2021
   
 • วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) 2/2563 (25-31 ม.ค. 64)
 • จันทร์ 22 กุมภาพันธ์, 2021
   
 • วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563 (22-25 ก.พ. 64)
 • จันทร์ 1 มีนาคม, 2021
   
 • วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563
 • ศุกร์ 5 มีนาคม, 2021
   
 • วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563
 • ศุกร์ 19 มีนาคม, 2021
   
 • วันสุดท้ายของการศึกษา 2/2563
 •  
 • วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2563