หมายเหตุ: ปฏิทินกิจกรรมการศึกษานี้นำเข้าข้อมูลโดยสำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมบางส่วนที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง หรือดาวน์โหลดโปรแกรมปฏิทินในรูปแบบ .ics เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

Invalid Ical URL [events

ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทิน
ศุกร์ 16 เมษายน, 2021
 
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 2/2563
 •  
 • วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัส 53... เป็นต้นไป 2/2563
 • จันทร์ 19 เมษายน, 2021
   
 • วันประกาศผลการศึกษา 2/2563
 •  
 • วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite) 3/2563
 •  
 • วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา S/2563 (19 เม.ย. - 28 พ.ค. 64)
 •  
 • วันประกาศผลการลงทะเบียน S/2563
 •  
 • วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี S/2563 (19-30 เม.ย. 64)
 •  
 • วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 3/2563
 • อังคาร 20 เมษายน, 2021
   
 • วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ S/2563 (20-25 เม.ย. 64)
 •  
 • วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W S/2563 (20-30 เม.ย. 64)
 • จันทร์ 26 เมษายน, 2021
   
 • วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet S/2563 (26-30 เม.ย. 64)
 • ศุกร์ 30 เมษายน, 2021
   
 • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล S/2563