หมายเหตุ: ปฏิทินกิจกรรมการศึกษานี้นำเข้าข้อมูลโดยสำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมบางส่วนที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง หรือดาวน์โหลดโปรแกรมปฏิทินในรูปแบบ .ics เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

Invalid Ical URL [events

ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทิน
จันทร์ 19 ตุลาคม, 2020
 
 • วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 2/2563 (19-25 ต.ค. 63)
 • อังคาร 27 ตุลาคม, 2020
   
 • วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 2/2563
 • ศุกร์ 30 ตุลาคม, 2020
   
 • วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/63
 •  
 • วันสุดท้ายของการศึกษา 1/63
 • จันทร์ 2 พฤศจิกายน, 2020
   
 • วันสอบไล่ 1/63 (2-15 พ.ย. 63)
 • พุธ 4 พฤศจิกายน, 2020
   
 • วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 63... 2/2563
 • ศุกร์ 13 พฤศจิกายน, 2020
   
 • วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53.. 1/63
 • จันทร์ 16 พฤศจิกายน, 2020
   
 • วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา 1/63
 •  
 • วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 1/63 (16-23 พ.ย. 63)
 • เสาร์ 21 พฤศจิกายน, 2020
   
 • วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ 2/2563 (21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63)
 •  
 • วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W 2/2563 (21 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63)
 •  
 • วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2/2563 (21 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63)