โครงสร้างองค์กร/การบริหารงาน

การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนัก มีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา กรรมการ
5. นางนิสากร สุทธิแป้น กรรมการ
6. นางนุชรี จงแก้ววัฒนา กรรมการ
7. นายอำนวย โพธินาม กรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล กรรมการ
9. นายมงคล ปินตาโมงค์ กรรมการ
11. นางวารุณี ศรีนาค เลขานุการ
12. นางพิไลพร วงศ์ภูงา ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร

structure_thai

โครงสร้างการบริหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com