สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบทางวิชาการ ที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาของ สทศ.ในการคัดเลือก


(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ปีการศึกษา 2560


(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบทางวิชาการ ที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาของ สทศ.ในการคัดเลือก


(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560


(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบทางวิชาการ ที่ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก
(โครงการพัฒนาคุณภาพ ช่วง 2) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ
(รอบโควตาภาคใต้) ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคใต้ จากการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2560
(รอบโควตาภาคเหนือ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 และรายชื่อนักเรียนที่ผานสัมภาษณในโครงการคัดนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีดูผลคะแนนโควตาภาคเหนือรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
 • โดยการส่ง SMS พิมพ์ ข้อความดังนี้ … SCORE วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วรรค ตามด้วยเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก เช่น SCORE 1509912345678 1010000 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545111 ระบบจะส่งข้อมูลคะแนนโควตารายบุคคล
  กลับไปยังโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ ภาษาไทย = 39, สังคมศึกษา = 38, ภาษาอังกฤษ = 39, วิทยาศาสตร์ 1 = 67,
  คณิตศาสตร์ 1 = 27, ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ = 90
  หมายเหตุ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
สาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ติดโควตา
 1. คะแนนรวม 5 วิชาหลักไม่ถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มในปี 2560 คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิทย์ 231.20 คะแนน กลุ่มศิลป์ 176.56 คะแนน
 2. คะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะที่เลือก
 3. คะแนนรวม 5 วิชาหลัก ไม่ได้ที่นั่งโควตาจังหวัด หรือโควตาภาคเหนือ
 4. คะแนนรวมเข้าคณะที่เลือกอยู่ในลำดับที่มากกว่าจำนวนที่คณะรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com