บุคลากร สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายมงคล  ปินตาโมงค์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : mongkol@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8933

ชื่อ-สกุล : นางหยาดนที ปินตาโมงค์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : yardna_t@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8936
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pilaisri@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8935
ชื่อ-สกุล : นางลำดวน  ศรีโรย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : lumduan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8934
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำไพ  อภิรมย์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : ampai@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8933
ชื่อ-สกุล : นางธนัษฎา เจริญรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanadda@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8936
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : tassanee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8935
ชื่อ-สกุล : นางสาวปณิตา ภูครองแถว
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : panita@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8933
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนัยพร ชนะพูล
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chanaiporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8934
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com