บุคลากร สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : saowal_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8929

ชื่อ-สกุล : นายอรรถกร คุณพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : attakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8931
ชื่อ-สกุล : นางธิดาวรรณ คุณพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidawan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8930
ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี อริยพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pranee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8932
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิพล สกุลพรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sitthiphon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8932
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com