บุคลากร สังกัดฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

หัวหน้าฝ่าย บริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

ชื่อ-สกุล : นางนุชรี จงแก้ววัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : nucharee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8919

ชื่อ-สกุล : นางพัทธนันท์ แก้วชุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : pattanan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8921
ชื่อ-สกุล : นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kitisak.aus@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8920
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร  มณีทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : siriporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8922
ชื่อ-สกุล : นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : puntamanut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8921
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com