บุคลากร สังกัดฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา

หัวหน้าฝ่าย แนะแนวและรับเข้าศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางนิสากร สุทธิแป้น
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : nisakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8914

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศริน จตุพร
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : ketsarin@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8917
ชื่อ-สกุล : นางอัมภาพันธ์ คันธรส
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : umpapun@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8916
ชื่อ-สกุล : นางสาวกานต์พิชชา กระบี่น้อย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : krabinoi@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8915
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chonnikarn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8918
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com