ดาวน์โหลดคู่มือ / แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดคู่มือ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 download แบบฟอร์มคำขอทั่วไป
  download แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่ภาควิชา)
 download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ)
 download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด (กรณีพิเศษ)
  download มชท 40 ใบทดลองการลงทะเบียน
  download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา
  download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
  download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (สำนักทะเบียนฯ)
 download หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
 download แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา
 download แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา
 download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 download มชท 46 ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V (ใช้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น)

เกี่ยวกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com