ดำหัวอดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบ

Read more

ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล นำผู้บริหารและ

Read more

สัมมนาเตรียมการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมการ การรับเข้าศึกษาระดั

Read more

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

นางวารุณี ศรีนาค เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีแ

Read more

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้

Read more
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com