สำหรับศิษย์เก่า / บุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ 28 มกราคม 2563
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 สอบข้อเขียนวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ใส่ความเห็น

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com