สำหรับศิษย์เก่า / บุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 สอบข้อเขียนในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com