สำหรับศิษย์เก่า / บุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ภายในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สอบข้อเขียนในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com