สำหรับศิษย์เก่า / บุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ใส่ความเห็น

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com