งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจในการพัฒนางานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com