มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานทะเบียนนักศึกษา และงานศูนย์สอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานทะเบียนนักศึกษา และงานศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com