ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com