ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้แทนจากคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com