มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ


ย้อนกลับหน้าหลัก

สำหรับโรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เท่านั้น

จัดการข้อมูลการสมัคร TCAS รอบที่ 2 (โควตาภาคเหนือ)

1. สร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ

สำหรับโรงเรียนที่เข้าระบบครั้งแรก ให้สร้างรหัสผ่านสำหรับใช้เข้าสู่ระบบก่อน
(1 โรงเรียน สมัครได้ครั้งเดียว)
เลือกจังหวัด
เลือกโรงเรียน
รหัสผ่าน
รหัสผ่านอีกครั้ง
ชื่อ นามสกุล ผู้สร้างรหัส
รหัสประจำตัวประชาชน

2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

สำหรับโรงเรียนที่สร้างรหัสผ่านในข้อ 1. เรียบร้อยแล้ว
ให้ใช้รหัสผ่านที่สร้างเข้าสู่ระบบ
เลือกจังหวัด
เลือกโรงเรียน
รหัสผ่าน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18