แจ้งความจำนง เข้าร่วมประชุม เรื่อง
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
(TCAS' 62)
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด 300 คน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 189 คน


 ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุม

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ *กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 


สำหรับผู้ที่ขับรถมาเอง แนะนำให้จอดรถใกล้สถานีรถไฟฟ้า แล้วใช้บริการรถไฟฟ้า ประตู ปตท