มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
Undergraduate Admission for the Academic Year 2021


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีการสมัคร อย่างเคร่งครัด


ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจ ขั้นตอนการสมัครแล้ว หากพบว่ามีการดำเนินการผิดขั้นตอน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
คลิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร