มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
Undergraduate Admission for the Academic Year 2021


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลืมรหัสผ่าน...


ขอรหัสผ่านช่องทางที่ 1 กรอกข้อมูลเบื้องต้นตามที่สมัครครั้งแรกกับระบบ

เลขประจำตัวประชาชน/GCODE/Passport
วันเดือนปีเกิด (ตัวอย่างการกรอก 2/5/2530)
โทรศัพท์มือถือผู้สมัคร
(ตัวอย่างการกรอก 0891234567)
 

ขอรหัสผ่านช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมลล์ที่ใช้สมัครกับระบบ

เลขประจำตัวประชาชน/GCODE/Passport
email
 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร