มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลืมรหัสผ่าน...


ขอรหัสผ่านช่องทางที่ 1
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่แจ้งไว้ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

เลขประจำตัวประชาชน/GCODE/Passport
วันเดือนปีเกิด (ตัวอย่างการกรอก 2/5/2531)
โทรศัพท์มือถือผู้สมัคร
(ตัวอย่างการกรอก 0891234567)
 

ขอรหัสผ่านช่องทางที่ 2
ผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

เลขประจำตัวประชาชน/GCODE/Passport
email
 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร