มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565
Undergraduate Admission for the Academic Year 2022


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยสร้างบัญชี : 1 คน สร้างได้เพียงครั้งเดียว)
(ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน โปรดดำเนินการให้ครบ)


คำแนะนำ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ desktop/notebookกรุณากรอกเลขระบุตัวตน (TCAS ID) / ชื่อ / นามสกุล ที่ได้สมัครลงทะเบียน TCAS แล้วจากเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/


กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / G CODE / Passport ID
กรอกชื่อ (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า)
กรอกนามสกุล