มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
Undergraduate Admission for the Academic Year 2021


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างบัญชีผู้สมัครใหม่ (สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยสร้างบัญชี 1 คน สร้างได้เพียงครั้งเดียว)
(ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน โปรดดำเนินการให้ครบ)


คำแนะนำ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์กรุณากรอก TCAS ID ที่ได้สมัครลงทะเบียน TCAS64 แล้วจากเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/


กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / G CODE / Passport ID