มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 1. ศึกษาขั้นตอนการสมัคร 2. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 3. ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมัคร

ศึกษาขั้นตอนการสมัคร และวิธีการสมัคร อย่างเคร่งครัด


  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนกับระบบ TCAS62 ก่อนเสมอ คลิกที่นี่ http://mytcas.com เพื่อสมัครลงทะเบียน TCAS62
  • ลงทะเบียนผู้สมัครใหม่ (ทุกรอบ จะใช้ บัญชีนี้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังนั้นผู้สมัครแต่ละรายขอให้สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น โปรดจำรหัสผ่านเพื่อใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป)
  • ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ข้อมูลสำหรับใช้ล็อกอิน สำคัญมาก เพราะหากนักเรียนลืมรหัสผ่าน เราจะใช้ข้อมูล เลขประชาชน, email, โทรศัพท์มือถือผู้สมัคร, โทรศัพท์มือถือบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง, วันเดือนปีเกิด ของผู้สมัคร ในการขอรหัสผ่านใหม่ ... ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่...
  • ชำระค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ (และถ้าหากไม่ชำระเงินค่าสมัครตามกำหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)
  • ระเบียบ ขั้นตอนการสมัครของแต่ละรอบ จะมีความแตกต่างกัน ผู้สมัครโปรดศึกษา และทำความเข้าใจอย่างเคร่งครัด


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18