มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ


ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่....