รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2/2564


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กำหนดการระบบ สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เปิดรับสมัคร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 , 09:00 น.
  • ปิดรับสมัคร ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 , 23:59 น.
  • เริ่มพิมพ์เอกสารรายงานตัว ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 , 09:00 น.
  • สิ้นสุดการพิมพ์เอกสารรายงานตัว ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 , 23:59 น.

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ รับสมัคร/พิมพ์ใบสมัคร

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

สถิติการสมัคร 2/2564

ลำดับ หอพัก จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
1 ชาย อาคาร 3 67 67
2 ชาย อาคาร 4 82 82
3 ชาย อาคาร 5 197 51
4 ชาย อาคาร 6 55 41
5 ชาย อาคาร 7 13 13
6 หอแม่เหียะ (ชาย) 24 1
รวม 438 255
ลำดับ หอพัก จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
1 หญิง อาคาร 1 93 93
2 หญิง อาคาร 2 75 46
3 หญิง อาคาร 3 95 50
4 หญิง อาคาร 4 65 65
5 หญิง อาคาร 5 82 82
6 หญิง อาคาร 6 85 85
7 หญิง อาคาร 7 110 109
8 หญิง อาคาร 8 237 36
9 หอพัก 40 ปี 198 140
10 หอพักสีชมพู 125 64
11 หอแม่เหียะ (หญิง) 8 0
รวม 1173 770