จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2566
สำหรับนักศึกษาใหม่
  • TCAS รอบที่ 2
  • IPAS Round 3


for Foreign Student

Schedule for the Academic Year 2023 1. foreign applicant registration 2. Login to apply 3. Check the reservation

สำหรับนักศึกษาไทย

1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง 3. ตรวจสอบรายชื่อ 4. ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดรูป ประกอบการรายงานตัว

คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และจองหอพัก
ปีการศึกษา 2566

แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ / INFORMATION


การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

เนื่องจากสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้สำรองที่พักจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาทุกคน ดังนั้น ขอความร่วมมือ นักศึกษาบ้านใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าพักในหอพัก ก็ได้ เพื่อแบ่งปันที่พักให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างจังหวัด ไกล ๆสำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4749-50 โทรสาร 0-5394-4700
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 , 11:24 น.