จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2566
สำหรับนักศึกษาใหม่
 • TCAS รอบที่ 2
 • IPAS Round 3


for Foreign Student

Schedule for the Academic Year 2023 1. foreign applicant registration 2. Login to apply 3. Check the reservation

สำหรับนักศึกษาไทย

1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง 3. ตรวจสอบรายชื่อ 4. ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดรูป ประกอบการรายงานตัว

คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และจองหอพัก
ปีการศึกษา 2566

แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ / INFORMATION


บริการและสวัสดิการ กฎ ระเบียบ ข้อห้ามของหอพักนักศึกษา

บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา

1. เตียงนอนพร้อมฟูก ขนาด 3 ฟุต x 6 ฟุต
2. ตู้เสื้อผ้า
3. โต๊ะเขียนหนังสือ
4. ราวตากผ้า

บริการและสวัสดิการทั่วไป

 1. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 2. บริการรับโทรศัพท์
 3. บริการเครื่องเรียกภายในหอพัก
 4. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง
 5. บริการยาสามัญประจำบ้าน
 6. บริการหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
 7. บริการร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ
 8. บริการซัก-อบ–รีดเสื้อผ้า  
 9. บริการร้านทำผม
 10. บริการห้องคาราโอเกะ
 11. บริการห้องคอมพิวเตอร์
 12. บริการห้องพระ-ห้องอ่านหนังสือ
 13. บริการเครื่องทำน้ำเย็น
 14. บริการสัญญาณ Internet ภายในห้องพัก
 15. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
 16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและตรวจบัตรขึ้น-ลงหอพักนักศึกษา
 17. บริการจัดรถนำส่งโรงพยาบาล กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในตอนกลางคืน
 18. จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในหอพัก
 19. จัดให้มีบอร์ดให้ความรู้ในด้านต่างๆ
 • กฎ-ระเบียบ-ข้อห้ามของหอพัก มีอะไรบ้าง
  • ห้ามนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหอพักนักศึกษา
  • ห้ามลักทรัพย์หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของหอพักหรือของผู้อื่นในหอพัก
  • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหอพัก
  • ห้ามเสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ยาเสพติดให้โทษและของมึนเมาอื่น ๆ ในหอพัก
  • ห้ามเมาสุราอาละวาดในบริเวณหอพัก หรือก่อการทะเลาะวิวาท
  • ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด ก๊าซ เชื้อเพลิงหรือสารเคมี อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยมาไว้ในหอพัก  หรือมีไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก
  • ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้ายหรือต่อเติมอุปกรณ์ทุกชนิด รวมถึงการตอกตะปูและติดรูปภาพภายในห้องพัก หรือกระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารและทรัพย์สินของหอพัก  
  • ห้ามปีนหอพัก                             
  • ห้ามประพฤติเสื่อมเสียทางชู้สาวบริเวณหอพัก
  • ห้ามค้างคืนนอกหอพักเกิน ๗ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยบริเวณหอพัก
  • ห้ามนำนักศึกษาหรือบุคคลที่มิได้พักอาศัยในหอพักขึ้นไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ห้ามสุภาพบุรุษอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงและสุภาพสตรีอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษาชายหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.
  • ห้ามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและไม่เหมาะสมต่อคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของกรรมการหอพัก ผู้ปกครองหอพัก/ผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
  • ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหอพักนักศึกษามาใช้ในหอพัก            
  • ห้ามวางรองเท้าไว้บริเวณทางเดินหน้าห้องพัก
  • ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก
  • ห้ามนำสัตว์มาเลี้ยงในห้องพัก
  • ห้ามจัดกิจกรรมใด ๆ ในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ห้ามปิดประกาศเอกสารหรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานหอพักนักศึกษา และต้องปิดประกาศในที่ซึ่งหอพักจัดไว้ให้
  • ห้ามประกอบการค้าส่วนตัวภายในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหอพักนักศึกษา
 • ข้อกำหนดและบทลงโทษเกี่ยวกับการนำรถมาใช้เ
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ขอความร่วมมือนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์และรถจักรยายนต์ในหอพักนักศึกษา โดยมีบทลงโทษคือ
  1. ตักเตือน
  2. ทันฑ์บน
  3. ตัดสิทธิ์การอยู่หอพักนักศึกษา

สำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4749-50 โทรสาร 0-5394-4700
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 , 11:50 น.