จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2566
สำหรับนักศึกษาใหม่
 • TCAS รอบที่ 2
 • IPAS Round 3


for Foreign Student

Schedule for the Academic Year 2023 1. foreign applicant registration 2. Login to apply 3. Check the reservation

สำหรับนักศึกษาไทย

1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง 3. ตรวจสอบรายชื่อ 4. ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดรูป ประกอบการรายงานตัว

คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และจองหอพัก
ปีการศึกษา 2566

แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ / INFORMATION


คำถามที่ถูกถามบ่อย

 1. นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องอยู่หอพักนักศึกษาทุกคนหรือไม่ ?
  ตอบ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่บังคับให้สมัครเข้าอยู่หอพัก แต่ขอเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนtทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

 2. นักศึกษาภาคพิเศษ สมัครหอพักได้ไหม?
  ตอบ ได้ค่ะ สามารถพักกับนักศึกษาภาคปกติได้

 3. ทำไมมีเลขห้องในแผนผังหอพัก แต่ไม่มีเลขห้องนั้นให้จอง?
  ตอบ เลขห้องบางห้องจัดเตรียมไว้ให้นักศึกษารุ่นพี่ค่ะ

 4. นักศึกษาโควต้า โครงการพิเศษ แอดมิชชั่น อยู่ร่วมห้องเดียวกันได้ไหม?
  ตอบ อยู่ร่วมกันได้ค่ะ

 5. ถ้าไม่ใช่นักกีฬาอยู่ห้องที่เตรียมไว้ให้นักกีฬาได้เปล่า ?
  ตอบ นักศึกษาที่ไม่ใช่นักกีฬาจะจองห้องของนักกีฬาไม่ได้ค่ะ

 6. ถ้าจองห้องไปแล้ว จะย้ายห้องได้หรือไม่?
  ตอบ ได้ค่ะ ให้นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ จะมี menu ยกเลิกการจอง เสร็จแล้วเลือกห้องใหม่ ค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4749-50 โทรสาร 0-5394-4700
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 , 12:07 น.