จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2566
สำหรับนักศึกษาใหม่
  • TCAS รอบที่ 2
  • IPAS Round 3


for Foreign Student

Schedule for the Academic Year 2023 1. foreign applicant registration 2. Login to apply 3. Check the reservation

สำหรับนักศึกษาไทย

1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง 3. ตรวจสอบรายชื่อ 4. ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดรูป ประกอบการรายงานตัว

คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และจองหอพัก
ปีการศึกษา 2566

แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ / INFORMATION


เงื่อนไขในการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

  1. นักเรียนสามารถสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา อาคารใดก็ได้เพียง 1 อาคาร เท่านั้น

  2. ข้อมูลที่กรอกต้องตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน สมบูรณ์ มิฉะนั้น จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

  3. ห้ามนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาใช้ในหอพักนักศึกษา หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การ อยู่หอพักนักศึกษาทันที

  4. นักศึกษาที่ไม่เข้ารับรายงานตัวตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาจัดสรรที่พักให้กับนักศึกษารายอื่นต่อไป
สำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4749-50 โทรสาร 0-5394-4700
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 , 11:09 น.