จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก
ประจำปีการศึกษา 1/2562
สำหรับนักศึกษาใหม่
Tcas รอบที่ 3-5


พิมพ์ใบสมัครเข้าหอพัก

รหัสประจำตัวประชาชน

คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และจองหอพัก
ปีการศึกษา 2562

แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ !!!


การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

เนื่องจากสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้สำรองที่พักจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาทุกคน ดังนั้น ขอความร่วมมือ นักศึกษาบ้านใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าพักในหอพัก ก็ได้ เพื่อแบ่งปันที่พักให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างจังหวัด ไกล ๆ นะจ๊ะสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4747, 0-5394-4743, 0-5394-4749 โทรสาร 0-5394-4700