ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563

ตารางการประมวลผลระหว่างวัน

ลำดับ วันที่ประมวลผล ครั้งที่ ประมวลผลแล้วได้ตามความต้องการ (Record) ประมวลผลแล้วไม่ได้ตามความต้องการ (records)
เพิ่ม
(add)
ถอน
(drop)
ย้ายตอน
(move)
section เต็ม
(useat)
ผิดเงื่อนไข
(ucond)
หน่วยกิตเกิน
(ovrcr)
1 21 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 3,185 2,162 9,806 313 112
2 21 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 16,919 - - 12,703 162 360
3 22 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 4,350 940 708 11,661 78 417
4 22 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 3,548 787 656 10,817 71 403
5 23 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 4,510 1,218 798 10,210 45 334
6 23 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 4,120 1,353 918 9,120 28 348
7 24 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 3,034 1,132 847 8,178 19 384
8 24 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,553 971 686 7,461 15 388
9 25 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,398 670 357 7,154 13 382
10 25 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,250 459 219 6,686 13 355
11 26 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,293 540 212 6,259 21 322
12 26 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,310 596 390 5,758 27 323
13 27 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 990 455 235 5,430 24 304
14 27 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,550 2,115 410 5,150 23 334
15 28 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 962 593 225 4,973 23 340
16 28 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 297 164 65 4,956 23 331
17 29 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 296 228 58 4,931 23 309
18 29 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 208 150 40 4,917 23 308
19 30 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 556 401 129 4,826 23 294
20 30 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 835 452 219 4,617 16 253
21 1 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 754 380 151 4,396 14 242
22 1 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 671 305 151 4,122 11 249
23 2 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 443 262 65 4,007 19 253
24 2 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 403 196 64 3,880 11 259
25 3 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 371 286 97 3,783 9 245
26 3 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 479 227 110 3,627 9 227
27 4 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 508 266 90 3,544 5 220
28 4 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 442 253 85 3,432 8 205
29 5 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 309 157 36 3,364 8 206
30 5 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 103 56 5 3,361 8 202
31 6 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 399 125 18 3,196 7 186
32 6 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 151 77 18 3,174 7 184
33 7 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 321 157 19 3,159 6 175
34 7 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 100 - 2,944 6 170
35 8 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 75 - 2,749 5 161
36 8 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 125 - 2,242 5 156
37 9 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 106 - 1,886 5 150
38 9 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 105 - 1,423 4 147
39 10 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 60 - 1,229 4 142
40 10 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 31 - 1,172 4 140
41 11 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 86 - 1,094 3 135
42 11 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 36 - 1,057 3 133
43 12 ธ.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 55 - 970 3 132
Back