ตารางการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา

หมายเหตุ... หากอยู่ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนฯ จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ในระบบได้ 2 ช่วงเวลา คือ 9.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 16.00 น.

ลำดับ ภาคการศึกษา เปิดระบบ ปิดระบบ
1 1 / 2564 19 มิ.ย. 2564 , 09:00:00 2 ก.ค. 2564 , 23:59:00 รอดำเนินการ...
2 1 / 2564 7 มิ.ย. 2564 , 09:00:00 18 มิ.ย. 2564 , 23:59:00 รอดำเนินการ...
3 1 / 2564 10 พ.ค. 2564 , 09:00:00 16 พ.ค. 2564 , 23:59:00 รอดำเนินการ...
4 1 / 2564 26 เม.ย. 2564 , 09:00:00 2 พ.ค. 2564 , 23:59:00 รอดำเนินการ...
5 ฤดูร้อน / 2563 12 เม.ย. 2564 , 09:00:00 30 เม.ย. 2564 , 23:59:00 อยู่ในช่วงดำเนินการ **
6 1 / 2564 15 มี.ค. 2564 , 09:00:00 28 มี.ค. 2564 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
7 2 / 2564 15 มี.ค. 2564 , 09:00:00 28 มี.ค. 2564 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
8 ฤดูร้อน / 2563 15 มี.ค. 2564 , 09:00:00 4 เม.ย. 2564 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
9 ฤดูร้อน / 2563 18 ม.ค. 2564 , 09:00:00 31 ม.ค. 2564 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
10 2 / 2563 28 พ.ย. 2563 , 09:00:00 11 ธ.ค. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
11 2 / 2563 16 พ.ย. 2563 , 09:00:00 27 พ.ย. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
12 2 / 2563 19 ต.ค. 2563 , 09:00:00 25 ต.ค. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
13 2 / 2563 28 ก.ย. 2563 , 09:00:00 11 ต.ค. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
14 2 / 2563 24 ส.ค. 2563 , 09:00:00 4 ก.ย. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
15 1 / 2563 4 ก.ค. 2563 , 09:00:00 17 ก.ค. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
16 1 / 2563 15 มิ.ย. 2563 , 09:00:00 26 มิ.ย. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
17 1 / 2563 1 มิ.ย. 2563 , 09:00:00 7 มิ.ย. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
18 1 / 2563 18 พ.ค. 2563 , 09:00:00 24 พ.ค. 2563 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
19 ฤดูร้อน / 2562 11 พ.ค. 2563 , 09:00:00 15 พ.ค. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
20 ฤดูร้อน / 2562 27 เม.ย. 2563 , 09:00:00 3 พ.ค. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
21 ฤดูร้อน / 2562 30 มี.ค. 2563 , 09:00:00 17 เม.ย. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
22 ฤดูร้อน / 2562 24 ก.พ. 2563 , 09:00:00 6 มี.ค. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
23 1 / 2563 24 ก.พ. 2563 , 09:00:00 6 มี.ค. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
24 2 / 2563 24 ก.พ. 2563 , 09:00:00 6 มี.ค. 2563 , 23:59:59 หมดช่วงเวลา
25 2 / 2562 16 ธ.ค. 2562 , 09:00:00 22 ธ.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
26 2 / 2562 2 ธ.ค. 2562 , 09:00:00 13 ธ.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
27 2 / 2562 18 พ.ย. 2562 , 09:00:00 24 พ.ย. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
28 2 / 2562 28 ต.ค. 2562 , 09:00:00 10 พ.ย. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
29 2 / 2562 9 ก.ย. 2562 , 09:00:00 22 ก.ย. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
30 1 / 2562 3 ส.ค. 2562 , 09:00:00 16 ส.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
31 1 / 2562 15 ก.ค. 2562 , 09:00:00 26 ก.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
32 1 / 2562 17 มิ.ย. 2562 , 09:00:00 23 มิ.ย. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
33 1 / 2562 3 มิ.ย. 2562 , 09:00:00 9 มิ.ย. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
34 ฤดูร้อน / 2561 13 พ.ค. 2562 , 09:00:00 31 พ.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา
35 1 / 2562 17 เม.ย. 2562 , 09:00:00 12 พ.ค. 2562 , 23:59:00 หมดช่วงเวลา