เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่ จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน คลิกที่นี่
           To conform to Thai Personal Data Protection Act , B.E. 2562. , course/service enrollment information is a private data and cannot be accessed publicly. To access this information, please login into Registration System click here

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2562

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 80 -
001102 - FUNDAMENTAL ENGLISH 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 2 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
RB5302
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
38 32 0
001202 - ENGL IN PROF CONTEXTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL IN PROF CONTEXTS 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
3 1 0
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 1 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB7401
คณาจารย์
22 FEB 2020
25 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
26 24 0
001223 - ENGL FOR HUMAN & MASSCOM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR HUMAN & MASSCOM 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
HB 7704
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
38 25 0
001224 - ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
RB5303
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
36 16 0
001225 - ENGL IN SCIENCE & TECH CONT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL IN SCIENCE & TECH CONT 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
RB5207
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
38 28 0
001226 - ENGL IN HEALTH SCIENCES CONT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL IN HEALTH SCIENCES CONT 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
RB5403
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
36 39 0
001228 - ENGL FOR BUSINESS & ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR BUSINESS & ECON 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
RB5204
คณาจารย์
17 FEB 2020
20 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
36 22 0
001230 - INTRODUCTION TO LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRODUCTION TO LANGUAGE 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7703
ประนุท สุขศรี
19 FEB 2020
23 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
30 15 0
001231 - ENGLISH PHONETICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ENGLISH PHONETICS 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
คณาจารย์
22 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
26 0 0
001281 - ENGLISH LANGUAGE AND CULTURES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ENGLISH LANGUAGE AND CULTURES 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7703
พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
21 APR 2020
08:00-11:00
26 0 0
001291 - ENGL FOR HOSP SERV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENGL FOR HOSP SERV 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
RB3303
คณาจารย์
21 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
24 23 0
001310 - ORAL EXPRESSION 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 2 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7703
คณาจารย์
21 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
26 21 0
001311 - READING AND WRITING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition READING AND WRITING 1 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7703
คณาจารย์
21 FEB 2020
25 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
25 15 0
003191 - GERMAN FOR BEGINNERS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition GERMAN FOR BEGINNERS I 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB5310
สิริน เกียรติไกรภพ
25 APR 2020
12:00-15:00
1 0 0
003202 - INTERMEDIATE GERMAN II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERMEDIATE GERMAN II 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
011251 - LOGIC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LOGIC 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7401
สมหวัง แก้วสุฟอง
21 FEB 2020
27 APR 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
80 9 0
013103 - GENERAL PSYCHOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition GENERAL PSYCHOLOGY 701 000 3 0
We
1300-1600
-
ECB1207
คณาจารย์
23 FEB 2020
23 FEB 2020
25 APR 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
15:30-18:30
0 0 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7607/1
ภาสกร เตวิชพงศ์
23 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 0 0
015101 - BEGINNING PALI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BEGINNING PALI 1 701 000 3 0
TBA
0800-0930
-
HB7402
ระวี จันทร์ส่อง
30 0 0
015102 - BEGINNING PALI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEGINNING PALI 2 701 000 3 0
We
1430-1730
-
HB7403 ห้องเรียนโครงการต่
คณาจารย์
1 1 0
016101 - BEGINNING SANSKRIT 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEGINNING SANSKRIT 1 701 000 3 0
TBA
1300-1430
-
HB7403
ระวี จันทร์ส่อง
1 1 0
016102 - BEGINNING SANSKRIT 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEGINNING SANSKRIT 2 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7403 ห้องเรียนโครงการต่
คณาจารย์
1 1 0
017101 - BEGINNING HINDI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEGINNING HINDI 1 701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
HB 7505
ปัทมา สว่างศรี
2 6 0
017111 - HINDI CONVERSATION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition HINDI CONVERSATION 1 701 000 3 0
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
017231 - HINDI IN NEWS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HINDI IN NEWS 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7403 ห้องเรียนโครงการต่
ปัทมา สว่างศรี
2 2 0
018111 - BASIC JAPANESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BASIC JAPANESE I 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7704
สรัญญา คงจิตต์
31 31 0
018112 - BASIC JAPANESE II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC JAPANESE II 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7607
วลัยพร กาญจนการุณ
Co-Instruc
HIKARU YOKOBORI
21 FEB 2020
21 APR 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
1 1 0
019105 - CHINESE IN DAILY LIFE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 1 701 000 3 0
TBA
1100-1230
-
TBA
กรวรรณ พรหมแย้ม
18 FEB 2020
27 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
1 1 0
020101 - FUNDAMENTAL BURMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL BURMESE 1 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
7610/1
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
20 FEB 2020
29 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
10 0 0
020251 - BURMESE GRAMMAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BURMESE GRAMMAR 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7508
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
10 1 0
021102 - SPANISH II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SPANISH II 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
0 0 0
021204 - SPANISH IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPANISH IV 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
1 0 0
021270 - SPANISH SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPANISH SOCIETY AND CULTURE 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
1 0 0
025102 - THAI IN EVERYDAY LIFE II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI IN EVERYDAY LIFE II 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7707
ชญานิน พีรวัฒนฒึก
25 18 0
025104 - BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2 701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
36 0 0
025106 - INTERMEDIATE LISTENING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERMEDIATE LISTENING IN THAI 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7707
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
36 23 0
025107 - INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7705
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
36 24 0
025109 - INTERMEDIATE READING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERMEDIATE READING IN THAI 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7707
ชญานิน พีรวัฒนฒึก
36 29 0
025110 - INTERMEDIATE WRITING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTERMEDIATE WRITING IN THAI 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7703
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
36 31 0
025204 - ADVANCED SPEAKING IN THAI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED SPEAKING IN THAI 1 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7704
อัลภา เมืองศรี
35 13 0
025205 - THAI FOR TOURISM 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THAI FOR TOURISM 1 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7704
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
20 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
35 13 0
025207 - ADVANCED READING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED READING IN THAI 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7704
อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
35 7 0
025208 - ADVANCED WRITING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED WRITING IN THAI 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7704
อัลภา เมืองศรี
35 6 0
025306 - THAI FOR BUSINESS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THAI FOR BUSINESS 2 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7704
อัลภา เมืองศรี
35 32 0
025307 - THAI IN MASS MEDIA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THAI IN MASS MEDIA 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7702
พรวิภา ไชยสมคุณ
35 33 0
025381 - JUVENILE LITERATURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O JUVENILE LITERATURE 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
HB7704
สุภาวดี เพชรเกตุ
35 32 0
025412 - TRANSLATION II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TRANSLATION II 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
35 0 0
025421 - TH LING FOR FOREIGNERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TH LING FOR FOREIGNERS 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
35 0 0
025422 - THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7707
ชญานิน พีรวัฒนฒึก
35 30 0
025423 - HIST STUDY OF THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HIST STUDY OF THAI LANGUAGE 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7707
นันทริยา สาเอี่ยม
35 33 0
025481 - THAI LOCAL FOLK TALES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THAI LOCAL FOLK TALES 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7707
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
35 30 0
025489 - IND STUDY IN TFL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O IND STUDY IN TFL 701 000 1 2
TuF
1600-1730
-
HB7707
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
35 8 0
050100 - USAGE OF THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition USAGE OF THAI LANGUAGE 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
RB3303
อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
21 APR 2020
12:00-15:00
30 31 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 000 701 0 2
We
1300-1630
-
7804
ระพี แสงสาคร
50 9 0
057122 - SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE 701 000 1 0
We
0800-0900
-
สระว่ายน้ำ
ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
26 APR 2020
08:00-11:00
40 30 0
057125 - RHYM ACT FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition RHYM ACT FOR LIFE & EXERC 701 000 1 0
We
0900-1000
-
อาคารสาธิตรวมใจ
ภัทร ยันตรกร
26 APR 2020
15:30-18:30
57 0 0
057127 - BADMIN FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BADMIN FOR LIFE & EXERC 701 000 1 0
We
0900-1000
-
สนามแบดมินตัน มช
กฤษณะ บุญประสิทธิ์
23 APR 2020
12:00-15:00
25 14 0
070414 - INTRO READ WRITE BRAILLE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO READ WRITE BRAILLE 701 000 1 2
MTh
1700-1830
-
0000
รัชนีกร ทองสุขดี
30 1 0
126101 - INTRO TO IR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO TO IR 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
PSB 1207
อัจฉรา บรรจงประเสริฐ
20 FEB 2020
21 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 21 0
127100 - POLITICS IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition POLITICS IN EVERYDAY LIFE 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
PSB 1207
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
22 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
40 26 0
127101 - INTRO TO POL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO TO POL SCIENCE 701 000 3 0
TuF
1300-1400
-
PSB 1207
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
23 FEB 2020
01 MAY 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
40 26 0
152211 - INTRODUCTION TO SOUTHEAST ASIA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRODUCTION TO SOUTHEAST ASIA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SB4210
ROBERT FARNAN
25 19 0
152245 - BODY POLITICS IN MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BODY POLITICS IN MODERN WORLD 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4310
อารตี อยุทธคร
28 0 0
152301 - DEV THEORY & PRACTICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEV THEORY & PRACTICE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SB4209
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
25 21 0
152302 - RESEARCH METHODS IN S.SC. ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH METHODS IN S.SC.
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
SHIRLEY WORLAND
3 2 0
152303 - PAR DEV FIELD RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PAR DEV FIELD RESEARCH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
MTh
1300-1430
-
SB4209
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
38 37 0
152311 - POPULAR CULTURE IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POPULAR CULTURE IN SEA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
SB4210
อัมพร จิรัฐติกร
37 36 0
152312 - MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
SB4310
อัมพร จิรัฐติกร
35 22 0
152313 - ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4209
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
25 19 0
152321 - TRANSNALISM SOC ISSUES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TRANSNALISM SOC ISSUES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SB4310
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
2 2 0
152324 - CIVIL SOC, NGO & SOC MOVEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CIVIL SOC, NGO & SOC MOVEMENT 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB4310
สิญา อุทัย
30 0 0
152331 - URBANISM AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O URBANISM AND DEVELOPMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
SB4210
สิญา อุทัย
25 24 0
152341 - TECHNOSCI & MODERN SOC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TECHNOSCI & MODERN SOC
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4208
ROBERT FARNAN
40 37 0
152343 - POVERTY AND HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POVERTY AND HEALTH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SB4310
SHIRLEY WORLAND
25 7 0
152349 - RIGHTS LIFE SECURE IN CHG WLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RIGHTS LIFE SECURE IN CHG WLD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SB4203
TA-WEI CHU
25 13 0
152351 - ECON DEV & SPAT INTEG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition ECON DEV & SPAT INTEG
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB4310
สิญา อุทัย
1 0 0
152414 - SOC POLICY & WELFARE SYSTEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOC POLICY & WELFARE SYSTEM
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
We
900-1200
-
SB4310
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
25 29 0
152422 - RES MGMT AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES MGMT AND DEVELOPMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
อารตี อยุทธคร
1 0 0
152481 - COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 6
TBA
000-0000
-
0000
SHIRLEY WORLAND
1 2 0
152489 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB4209
SHIRLEY WORLAND
Co-Instruc
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
36 28 0
152499 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
8 8 0
153236 - GEODESY AND GEOINFORMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition GEODESY AND GEOINFORMATICS 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
Lec GI
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
5 0 0
154100 - INTRODUCTION TO GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRODUCTION TO GEOGRAPHY 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4308
คณาจารย์
20 23 0
154104 - ENVIRONT CONSERVATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVIRONT CONSERVATION 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB1122
ชยา วรรธนะภูติ
19 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
80 70 0
154111 - WEATHER IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O WEATHER IN EVERYDAY LIFE 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
Lab GI
ชาคริต โชติอมรศักดิ์
1 1 0
154141 - HUMAN GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HUMAN GEOGRAPHY 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SB4209
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
24 APR 2020
12:00-15:00
30 22 0
154276 - FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
LecGI
คณาจารย์
10 0 0
154281 - ECONOMIC GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECONOMIC GEOGRAPHY 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SB4203
ชาคริน เพชรานนท์
19 FEB 2020
29 APR 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
40 46 0
154340 - GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SB4210
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
25 0 0
154363 - GEOGRAPHY OF MIGRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEOGRAPHY OF MIGRATION 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB4310
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
154376 - DIGITAL IMAGE PROCESSING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition DIGITAL IMAGE PROCESSING 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
LecGI
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
10 0 0
154382 - ENER, ENVI & SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENER, ENVI & SOCIETY 701 000 3 0
We
1300-1600
-
SB4310
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
10 8 0
154385 - GEOGRAPHY OF SETTLEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition GEOGRAPHY OF SETTLEMENT 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
LecGI
วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
10 0 0
154431 - GEOSPATIAL ANALYSIS & APP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition GEOSPATIAL ANALYSIS & APP 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
LecGI
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
10 0 0
154457 - AGRICULTURAL METEOROLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition AGRICULTURAL METEOROLOGY 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
LecGI
ชาคริต โชติอมรศักดิ์
10 0 0
156701 - MULTI CULTURALISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MULTI CULTURALISM 701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
3 0 0
156789 - SELECTED TOPIC IN ETHNIC & DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECTED TOPIC IN ETHNIC & DEV 701 000 3 0
We
0900-1200
-
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
156791 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMINAR 701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
มาลี สิทธิเกรียงไกร
4 0 0
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4301
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
21 APR 2020
15:30-18:30
20 18 0
159101 - FUN IN SOCIO AND ANTHRO ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUN IN SOCIO AND ANTHRO
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4201
รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
18 FEB 2020
29 APR 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
40 30 0
159151 - LANNA SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LANNA SOCIETY AND CULTURE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
SB 4201
ขวัญชีวัน บัวแดง
25 APR 2020
15:30-18:30
33 27 0
159332 - RURAL SOCIETY IN MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RURAL SOCIETY IN MODERN WORLD 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4203
วัฒนา สุกัณศีล
35 0 0
159431 - GLOBALIZATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GLOBALIZATION 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB4203
วัฒนา สุกัณศีล
35 0 0
166721 - KNOW, RIGHTS AND GLOBAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O KNOW, RIGHTS AND GLOBAL
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Th
9000-1200
-
02-001
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
5 0 0
166731 - CULTURAL ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CULTURAL ECONOMY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
9000-1200
-
02-001
อารตี อยุทธคร
5 1 0
166751 - TRANSBORDER STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TRANSBORDER STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
02-001
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
Co-Instruc
อัมพร จิรัฐติกร
ROBERT FARNAN
10 0 0
166761 - LAND RELATIONS IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAND RELATIONS IN SEA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
02-001
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
Co-Instruc
อานันท์ กาญจนพันธุ์
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
สิญา อุทัย
ROBERT FARNAN
TA-WEI CHU
10 5 0
166781 - COMP STUDY DEV. PROCESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMP STUDY DEV. PROCESS 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
คณาจารย์
10 0 0
166782 - SPEC ISSUES ON SD IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC ISSUES ON SD IN SEA 701 000 3 0
Tu
0900-1145
-
02-001
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
15 0 0
166789 - SELEC TOP ON DEV STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELEC TOP ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
9000-1200
-
02-001
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
166791 - SPEC INSUES ON DEV STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC INSUES ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Th
0900-1200
-
02-001
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
Co-Instruc
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
15 12 0
166799 - M.A.THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O M.A.THESIS 000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
02-001
1 0 0
168100 - GENDER AND SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GENDER AND SOCIETY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu-F
1300-1430
-
WSC
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
10 0 0
168751 - FEM HIST ASEAN HUM RGT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FEM HIST ASEAN HUM RGT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
WSC
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 0 0
168789 - SEL TOPS WOM GEND STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEL TOPS WOM GEND STUD 701 000 3 0
Th
1300-1600
-
WSC
อริยา เศวตามร์
1 1 0
168791 - SPEC ISSUES ON WOM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC ISSUES ON WOM 701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
Co-Instruc
อริยา เศวตามร์
1 1 0
168899 - PH.D.DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D.DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
WSC
อริยา เศวตามร์
1 1 0
169701 - SOCIAL SCIENCE THEORIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOCIAL SCIENCE THEORIES 1 701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
SB 3209
อานันท์ กาญจนพันธุ์
1 0 0
169702 - CONCEPT IN SOC RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONCEPT IN SOC RESEARCH 701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
SB 3206
ยศ สันตสมบัติ
10 5 0
169703 - RES METHO IN SOC SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES METHO IN SOC SCI
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
15 8 0
169789 - SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
169799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 15
TBA
0900-1200
-
02-001
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 1 0
169881 - Ph.D. SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. SEMINAR 701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
SB 3208
อานันท์ กาญจนพันธุ์
3 3 0
169898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ยศ สันตสมบัติ
1 1 0
169899 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 702 0 48
-
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 0 0
170108 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
60 20 0
170109 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 000 701 0 1
TBA
000-000
-
TBA
คณาจารย์
40 17 0
176100 - LAW & MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW & MODERN WORLD 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
LB1303
นัทมน คงเจริญ
18 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
50 27 0
201114 - ENVIRON SCI TODAY WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVIRON SCI TODAY WORLD 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
BB1100
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
Co-Instruc
เดีย พนิตนาถ แชนนอน
อลิส ชาร์ป
วาทิต โคกทอง
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
วิทยา ภีระ
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
กุลภา ชนะวรรโณ
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
ว่าน วิริยา
21 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
150 136 0
201192 - DOI SUTHEP STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOI SUTHEP STUDY 000 701 0 1
We
0900-1200
-
BB1100
เดีย พนิตนาถ แชนนอน
Co-Instruc
เดีย พนิตนาถ แชนนอน
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
นันทิยา อัจจิมารังษี
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
อังคณา อินตา
บูรพา แพจุ้ย
40 35 0
202102 - BASIC BIOLOGY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC BIOLOGY 2 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SCB1718
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
19 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
25 13 0
202104 - BIOLOGY LABORATORY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BIOLOGY LABORATORY 2 000 701 0 1
Tu
0930-1230
-
SCB1504
เดชา ทาปัญญา
25 13 0
202302 - MICROTECHNIQUE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MICROTECHNIQUE 701 000 1 2
Tu
We
1000-1200
0930-1730
TBA
BB2203
ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
5 0 0
202770 - TROPICAL PLANT ECOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TROPICAL PLANT ECOLOGY 701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
BB1-A402
STEPHEN ELLIOTT
5 1 0
202802 - AQUATIC INSECTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O AQUATIC INSECTS 701 000 2 1
MTh
Mo
0830-0930
1430-1730
BB1-A401
TBA
เดชา ทาปัญญา
5 0 0
202843 - ADVANCES IN POMOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCES IN POMOLOGY 701 000 3 0
MTh
1100-1215
-
BB1213
กานดา หวังชัย
5 0 0
202889 - SELECT TOPICS IN BIOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECT TOPICS IN BIOLOGY 701 000 3 0
We
1300-1700
-
BB1308
ธนวัฒน์ เชาวสกู
10 1 0
202890 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 1 701 000 1 0
We
0900-1200
-
TBA
อุษรา ปัญญา
30 0 0
202891 - PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1 701 000 1 0
We
0900-1200
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
10 2 0
202892 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2 701 000 1 0
We
0900-1200
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
30 0 0
202893 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3 701 000 1 0
We
0930-1030
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
10 0 0
202897 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
ณัฐวดี นันตรัตน์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 1 0
202898 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 2 0
203113 - CHEMISTRY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHEMISTRY 2 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SCB1718
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
ฐาปนา สุวรรณมาโจ
วสุท พรพัชรพงศ์
21 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
30 13 0
203114 - ORG CHEM NURSE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ORG CHEM NURSE 701 000 2 0
TuF
1100-1200
-
CB1314
ภควรรณ พวงสมบัติ
Co-Instruc
นัทธวัฒน์ เสมากูล
20 FEB 2020
27 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
55 26 0
203117 - CHEMISTRY LABORATORY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHEMISTRY LABORATORY 2 000 701 0 1
We
0930-1230
-
SCB1812
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
30 13 0
203162 - GEN CHEM ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEN CHEM ENG 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
CB1113
สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์
Co-Instruc
ชนิสร เหง้าจำปา
เกียรติคุณ มะโนเครื่อง
20 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
37 16 0
203167 - GEN CHEM LAB ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEN CHEM LAB ENG 000 701 0 1
We
1300-1600
-
SCB1802
วสุท พรพัชรพงศ์
30 12 0
203715 - SPECTRO METH IN INOR CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPECTRO METH IN INOR CHEM 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
CB1128
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
Co-Instruc
ชำนาญ ราญฎร
30 0 0
203719 - CHEM INORG MATERIALS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHEM INORG MATERIALS 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SCB2327
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
19 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
10 0 0
203754 - STAT COM PROG CHEM RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STAT COM PROG CHEM RES 701 000 2 0
We
0900-1100
-
CB1315
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
25 13 0
203791 - GRAD SEM IN CHEMISTRY I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY I 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
20 10 0
203792 - GRAD SEM IN CHEMISTRY II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY II 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
20 5 0
203812 - COORDINATION CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COORDINATION CHEM 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
CB1128
อภินภัส รุจิวัตร์
Co-Instruc
ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
10 0 0
203879 - SELECT TOPICS IN CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECT TOPICS IN CHEM 701 000 2 0
TuF
1000-1100
-
TBA
จรูญ จักร์มุณี
22 FEB 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
10 0 0
203891 - GRAD SEM IN CHEMISTRY III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY III 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
20 3 0
203892 - GRAD SEM IN CHEMISTRY IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY IV 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
20 0 0
203897 - Ph.D. DISSESTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSESTATION 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
20 0 0
203898 - PH.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. DISSERTATION 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
20 11 0
204100 - IT AND MODERN LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O IT AND MODERN LIFE 701 000 2 1
Tu
Fr
1230-1430
1230-1430
CSB201
CSB301
ปราการ อุณจักร
19 FEB 2020
29 APR 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
50 31 0
204101 - INTRODUCTION TO COMPUTER ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRODUCTION TO COMPUTER 701 000 2 1
Tu
1430-1630
-
CSB202
ปราการ อุณจักร
22 FEB 2020
01 MAY 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 0 0
204217 - COMP PROG LANGUAGES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMP PROG LANGUAGES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
Th
Mo
1100-1300
1100-1300
CSB207
CSB303
เอกรัฐ บุญเชียง
45 26 0
204251 - DATA STRUCTURES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DATA STRUCTURES 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
CSB209
ปราการ อุณจักร
28 APR 2020
08:00-11:00
30 2 0
204453 - PATTERN RECOGNITION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PATTERN RECOGNITION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
Mo
Th
1100-1300
1100-1300
CSB203
CSB307
ปราการ อุณจักร
45 0 0
205100 - EARTH AND ITS GEOL PROCESSES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EARTH AND ITS GEOL PROCESSES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
GB200
คณาจารย์
20 FEB 2020
02 MAY 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
0 0 0
205731 - MIN OF THE PRIN IND MINS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MIN OF THE PRIN IND MINS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
TBA
-
-
บูรพา แพจุ้ย
5 0 0
205742 - ADVANCED IGNEOUS PETRO ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED IGNEOUS PETRO
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 1
TBA
-
-
บุณฑริกา ศรีทัย
5 0 0
205764 - ADVANCED STRATIGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED STRATIGRAPHY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
-
-
วิทยา คันธรส
Co-Instruc
กรรณนิภา โมทนะเทศ
5 0 0
205789 - SELEC TOPICS IN GEOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELEC TOPICS IN GEOLOGY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TBA
-
-
ยุพา ทาโสด
5 0 0
205792 - JOURNAL CLUB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O JOURNAL CLUB 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 1 0
We
1400-1500
-
ScB3204
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
บูรพา แพจุ้ย
นิติ มั่นเข็มทอง
5 0 0
205796 - SPEC PROB IN ADV GEOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC PROB IN ADV GEOL
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 3
TBA
-
-
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
5 0 0
205797 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS 000 701 0 36
TBA
-
-
คณาจารย์
5 0 0
205799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
0000
บูรพา แพจุ้ย
5 1 0
205898 - Ph.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
5 1 0
206111 - CALCULUS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CALCULUS 1 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
MB2212
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
22 FEB 2020
24 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
30 8 0
206113 - CAL FOR SOFTWARE TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CAL FOR SOFTWARE TECH 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
RB3202
นที ทองศิริ
Co-Instruc
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
35 0 0
206161 - CALCULUS FOR ENGINEERING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CALCULUS FOR ENGINEERING 1 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SCB4303
จูลิน ลิคะสิริ
19 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
35 24 0
206162 - CAL ENG II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CAL ENG II 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
RB5403
ธีรนุช บุนนาค
23 FEB 2020
21 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
39 15 0
206171 - GENERAL MATHEMATICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition GENERAL MATHEMATICS 1 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
MB2212
สุปรีดี แดงสกุล
22 FEB 2020
22 APR 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
50 39 0
206172 - GENERAL MATHEMATICS II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition GENERAL MATHEMATICS II 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
ECB1401
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
23 FEB 2020
21 APR 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
95 47 0
206255 - MATH FOR SOFTWARE TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MATH FOR SOFTWARE TECH 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
CAMT113
มรกต เก็บเจริญ
60 33 0
207106 - PHYS ENG AND AGRO STUD II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS ENG AND AGRO STUD II 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
PB2-103
พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
19 FEB 2020
27 APR 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
40 12 0
207110 - PHYS : SC THAT CHANGED WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS : SC THAT CHANGED WORLD 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
PB1-330
อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
Co-Instruc
เขม จิรภัทรพิมล
18 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
150 6 0
207116 - PHYS LAB ENG AND AGRO II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS LAB ENG AND AGRO II 000 701 0 1
Fr
0930-1230
-
SCB-1402
สุกฤต สุจริตกุล
26 APR 2020
08:00-11:00
30 12 0
207117 - PHYSICS LAB I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYSICS LAB I 000 701 0 1
We
1430-1730
-
SCB-1302
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
Co-Instruc
อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
28 APR 2020
15:30-18:30
30 13 0
207187 - PHYSICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYSICS 1 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
PB2-105
อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
Co-Instruc
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
18 FEB 2020
27 APR 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
25 13 0
207712 - RES CON AND PRESENT PHYS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES CON AND PRESENT PHYS 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
PB2-106
ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
10 0 0
207742 - THEORY OF SOLIDS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THEORY OF SOLIDS 2 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
5 0 0
207776 - QUANTUM OPTICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O QUANTUM OPTICS 2 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
PB2-103
วรานนท์ อนุกูล
10 1 0
207878 - SELE TOPIC IN OPT PROB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELE TOPIC IN OPT PROB 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
PB2-203
สาคร ริมแจ่ม
Co-Instruc
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
5 1 0
207891 - Ph.D.COLLOQ IN PHYSICS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D.COLLOQ IN PHYSICS I 701 000 2 0
We
1300-1500
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 0 0
207892 - Ph.D.COLLOQUIUM PHYSIC II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D.COLLOQUIUM PHYSIC II 701 000 2 0
We
1300-1500
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 2 0
207899 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
10 6 0
208101 - STAT EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STAT EVERYDAY LIFE 701 000 2 1
Tu
Fr
1100-1300
1100-1300
SCB4204-05
SCB4201
กุณฑลี ไชยสี
23 APR 2020
12:00-15:00
55 41 0
208141 - INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS 701 000 1 1
Tu
Fr
0930-1100
0930-1100
SCB4202
SCB4204-05
พิษณุ เจียวคุณ
19 FEB 2020
25 APR 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
50 34 0
208150 - PROBABILITY AND STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROBABILITY AND STATISTICS 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
STB205
กุณฑลี ไชยสี
35 0 0
208250 - STAT METHOD FOR DATA SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STAT METHOD FOR DATA SCI 701 000 2 1
Tu
Fr
1430-1630
1430-1630
SCB4204-05
SCB4202
กุณฑลี ไชยสี
35 31 0
208271 - ELEM STAT FOR SOC SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELEM STAT FOR SOC SCI 1 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SCB4401
กมลรัตน์ สุภาวรรณ
15 10 0
208272 - ELEM STAT FOR SOC SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELEM STAT FOR SOC SCI 2 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
STB302
ศิริมา สุวรรณ
21 FEB 2020
21 APR 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
80 84 0
209898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
-
จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
10 2 0
210891 - PH.D. SEM MATS SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PH.D. SEM MATS SCI 1 701 000 1 0
We
1300-1400
-
SCB2-502
กมลพรรณ เพ็งพัด
10 0 0
210892 - PH.D. SEM MATS SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM MATS SCI 2 701 000 1 0
We
1300-1430
-
SCB2-502
กมลพรรณ เพ็งพัด
10 1 0
210893 - PH.D. SEM MATS SCI 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM MATS SCI 3 701 000 1 0
We
1300-1400
-
SCB2-502
กมลพรรณ เพ็งพัด
Co-Instruc
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
10 1 0
210898 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
PB2-103
อนุชา วัชระภาสร
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
5 2 0
212712 - SEISMIC DATA PROCESSING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEISMIC DATA PROCESSING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
ScB3403
ศิริพร ชัยศรี
Co-Instruc
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
7 6 0
212713 - SEISMIC ATTRIBUTE ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEISMIC ATTRIBUTE ANALYSIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
ScB3403
พิษณุ วงศ์พรชัย
Co-Instruc
คณาจารย์
7 3 0
212714 - SEISMIC DATA INTERPRETATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEISMIC DATA INTERPRETATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
ScB3403
พิษณุ วงศ์พรชัย
7 4 0
212731 - GRAV AND MAGNC PROSP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAV AND MAGNC PROSP
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
ScB3403
ศิริพร ชัยศรี
Co-Instruc
นิติ มั่นเข็มทอง
7 3 0
212793 - GOPH READ AND WRITING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GOPH READ AND WRITING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
0000
พิษณุ วงศ์พรชัย
Co-Instruc
นิติ มั่นเข็มทอง
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
ศิริพร ชัยศรี
7 6 0
212799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
นิติ มั่นเข็มทอง
3 0 0
213708 - EXP DESIGN ENVI DATA ANAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EXP DESIGN ENVI DATA ANAL 701 000 2 1
We
930-1100
-
SCB1718
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
Co-Instruc
วิทยา ภีระ
5 1 0
213715 - HEALTH IMPACT ASSESSMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HEALTH IMPACT ASSESSMENT 701 000 2 0
We
1330-1500
-
Bb1214
ธนียา เจติยานุกรกุล
10 0 0
213717 - AIR QUAL MON AND ASSESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O AIR QUAL MON AND ASSESS 701 000 3 0
TuF
930-1100
-
SCB1718
สมพร จันทระ
Co-Instruc
ว่าน วิริยา
5 1 0
213718 - FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
SCB1719
จิรัฏฐ์ แสนทน
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
15 0 0
213763 - INT WASTE MGMT TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INT WASTE MGMT TECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
SCB1719
อลิส ชาร์ป
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
15 1 0
213791 - SEMINAR IN ES I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN ES I 701 000 1 0
Mo
1330-1500
-
SCB1720
ว่าน วิริยา
10 0 0
213792 - SEMINAR IN ES II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN ES II 701 000 1 0
Mo
1330-1500
-
scb1720
อลิส ชาร์ป
10 0 0
213799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
000
สมพร จันทระ
5 0 0
213891 - Ph.D. SEMINAR IN ES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. SEMINAR IN ES 1 701 000 1 0
Mo
1330-1500
-
1720
สมพร จันทระ
15 1 0
213892 - Ph.D. SEMINAR IN ES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. SEMINAR IN ES 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 1 0
Mo
1330-1500
-
SCB1720
สมพร จันทระ
10 0 0
213893 - Ph.D. SEMINAR IN ES 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. SEMINAR IN ES 3
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 1 0
Mo
1330-1500
-
SCB1720
สมพร จันทระ
10 1 0
213897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 72
TBA
000-000
-
สมพร จันทระ
15 2 0
213898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
000-000
-
สมพร จันทระ
15 2 0
214442 - APPLIED ANIMAL PHYSIOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O APPLIED ANIMAL PHYSIOLOGY 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
สิริวดี ชมเดช
1 0 0
215711 - FOOD BACTERIOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FOOD BACTERIOLOGY 701 000 2 1
MTh
Tu
1100-1200
0930-1230
SCB2720
SCB2716
อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
10 3 0
215741 - PHYSIOLOGY OF FUNGI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYSIOLOGY OF FUNGI 701 000 2 1
MTh
Mo
1000-1100
1430-1730
SCB2804
SCB2818
สมจิตร อยู่เป็นสุข
10 0 0
215742 - ADV PHYSIOL PLANT DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV PHYSIOL PLANT DIS 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SCB2804
สมจิตร อยู่เป็นสุข
10 0 0
215743 - ADV BACT PHYSIOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ADV BACT PHYSIOL 701 000 2 1
TuF
We
0800-0900
1430-1730
SCB2804
SCB2816
นฤมล ทองไว
10 0 0
215759 - INDEP STUDY FOR GRAD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEP STUDY FOR GRAD 000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยากร ภูมาศ
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
215771 - SOIL BACTERIOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SOIL BACTERIOLOGY 701 000 2 1
TuF
Fr
1300-1400
0930-1230
TBA
SCB2818
สกุณณี บวรสมบัติ
10 0 0
215781 - MICROBIAL TECHNOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MICROBIAL TECHNOLOGY 701 000 2 1
MTh
Tu
1300-1400
1430-1730
TBA
SCB2818
วสุ ปฐมอารีย์
10 0 0
215783 - ADV MICROB ENZ TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV MICROB ENZ TECH 701 000 2 1
MTh
Mo
0800-0900
1430-1730
SCB2804
SCB2816
ชยากร ภูมาศ
10 5 0
215791 - M.S. SEM APPL MICB I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O M.S. SEM APPL MICB I 701 000 1 0
We
0900-1000
-
SCB2718
ยิ่งมณี ตระกูลพัว
10 6 0
215792 - M.S. SEM APPL MICB II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O M.S. SEM APPL MICB II 701 000 1 0
We
1000-1100
-
SCB2718
อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
10 5 0
215795 - SELECT TOPIC MICROB TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECT TOPIC MICROB TECH 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SCB2718
จีรพร เพกเกาะ
10 2 0
215797 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยากร ภูมาศ
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 1 0
215799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยากร ภูมาศ
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 12 0
215891 - PH.D. SEM APPL MICB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL MICB 1 701 000 1 0
We
0930-1030
-
SCB2718
วสุ ปฐมอารีย์
10 2 0
215892 - PH.D. SEM APPL MICB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL MICB 2 701 000 1 0
We
0930-1030
-
SCB2718
วสุ ปฐมอารีย์
10 1 0
215893 - PH.D. SEM APPL MICB 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL MICB 3 701 000 1 0
We
0930-1030
-
SCB2718
วสุ ปฐมอารีย์
10 0 0
215894 - PH.D. SEM APPL MICB 4 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL MICB 4 701 000 1 0
We
0930-1030
-
SCB2718
วสุ ปฐมอารีย์
10 0 0
215897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยากร ภูมาศ
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 1 0
215898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยากร ภูมาศ
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 3 0
217891 - PH.D. SEM APPL PHYS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL PHYS 1 701 000 1 0
We
1300-1400
-
PB2-112
สุภาพ ชูพันธ์
Co-Instruc
จิตรลดา ทองใบ
ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
10 1 0
217892 - PH.D. SEM APPL PHYS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL PHYS 2 701 000 1 0
We
1300-1430
-
TBA
สุภาพ ชูพันธ์
10 0 0
217893 - PH.D. SEM APPL PHYS 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM APPL PHYS 3 701 000 1 0
We
1300-1430
-
TBA
สุภาพ ชูพันธ์
10 0 0
217898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
สุภาพ ชูพันธ์
Co-Instruc
จิตรลดา ทองใบ
10 3 0
220702 - BIOSYSTEMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BIOSYSTEMATICS 701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
BB1214
อังคณา อินตา
10 1 0
220704 - ETHNOBOTANY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ETHNOBOTANY 701 000 2 1
MTh
0930-1100
-
BB1-A402
อังคณา อินตา
10 0 0
220890 - SEMINAR BIOD ETHNO 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR BIOD ETHNO 1 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
10 3 0
220892 - SEMINAR BIOD ETHNO 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR BIOD ETHNO 2 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
10 0 0
220897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
220898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 4 0
220899 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
226705 - STELLAR ASTROPHYSICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C STELLAR ASTROPHYSICS 1 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์
5 0 0
226709 - PHYSICS OF SOLAR SYSTEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PHYSICS OF SOLAR SYSTEM 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
PB1-132
สุวิชา วรรณวิเชียร
5 0 0
226805 - COSMIC GAS DYNAMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COSMIC GAS DYNAMICS 701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิชา วรรณวิเชียร
5 2 0
227722 - VEL MOD AND DEP CON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C VEL MOD AND DEP CON 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227732 - SEISMIC STRATIGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEISMIC STRATIGRAPHY 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227733 - AVO AND INVERSION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C AVO AND INVERSION 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227734 - SEISMIC ATTRIBUTES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEISMIC ATTRIBUTES 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227752 - STRU STY IN PETRO SYS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C STRU STY IN PETRO SYS 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227762 - PETROPHYSICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PETROPHYSICS 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227771 - PROS ANA RISK AND ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROS ANA RISK AND ECON 701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
227782 - PETROLEUM GEOPHYSICS FIELDTRIP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PETROLEUM GEOPHYSICS FIELDTRIP 000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
CHRISTOPHER MORLEY
0 0 0
228897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
2 2 0
228898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
3 1 0
252281 - FUNDA OF ELEC CIRCUIT FOR ISNE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUNDA OF ELEC CIRCUIT FOR ISNE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
16-205
ปารเมศ วิระสันติ
Co-Instruc
ธนวัฒน์ เที้ยศิริเพชร
ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
20 10 0
254205 - MECHANICAL DRAWING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MECHANICAL DRAWING 701 000 1 1
Fr
0800-0900
-
302
ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
22 APR 2020
08:00-11:00
20 0 0
254206 - ENGINEERING DYNAMICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENGINEERING DYNAMICS 1 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
204
กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
24 APR 2020
12:00-15:00
0 6 0
254207 - MODEL & GRAPHIC FOR ME DESIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MODEL & GRAPHIC FOR ME DESIGN 701 000 2 1
Fr
0800-1000
-
302
ธรณิศวร์ ดีทายาท
25 12 0
254215 - MECHANICS OF SOLIDS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MECHANICS OF SOLIDS 1 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
202
ใฝ่ฝัน ตันฑกิตติ
21 APR 2020
12:00-15:00
0 3 0
254216 - MECHANICS OF SOLIDS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MECHANICS OF SOLIDS 2 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
313
ใฝ่ฝัน ตันฑกิตติ
29 APR 2020
08:00-11:00
15 7 0
254222 - MECHANICS OF MACHINERY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MECHANICS OF MACHINERY 1 701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
214
MATTHEW OWEN THOMAS COLE
27 APR 2020
08:00-11:00
30 12 0
254231 - ENGR THERMODYNAMICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENGR THERMODYNAMICS 1 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
201
กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
0 0 0
254232 - THERMODYNAMICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THERMODYNAMICS 2 701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
214
JAMES CHRISTOPHER MORAN
26 APR 2020
15:30-18:30
30 13 0
254271 - MAT PRO LAB FOR MA DES APPL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAT PRO LAB FOR MA DES APPL 000 701 0 1
Th
1630-1930
-
ME4
กัญญา รัตนะมงคลกุล
Co-Instruc
ยุทธนา โมนะ
29 APR 2020
15:30-18:30
20 8 0
254325 - MACHINE DESIGN 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MACHINE DESIGN 1 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
222
ตะวัน สุจริตกุล
0 0 0
254334 - HEAT TRANSFER ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HEAT TRANSFER 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
312
ณัฐ วรยศ
27 APR 2020
15:30-18:30
25 12 0
254362 - MANUFACTURING PROCESS FOR ME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MANUFACTURING PROCESS FOR ME 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
214
ขจรเดช พิมพ์พิไล
28 APR 2020
08:00-11:00
16 16 0
254371 - MECHANICAL ENGR LAB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MECHANICAL ENGR LAB 1 000 701 0 1
We
0930-1230
-
ME4
วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์
Co-Instruc
มานะ แซ่ด่าน
21 APR 2020
15:30-18:30
18 14 0
254373 - SYS ANAL & CONTROL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SYS ANAL & CONTROL 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
201
MATTHEW OWEN THOMAS COLE
25 APR 2020
08:00-11:00
20 9 0
254398 - SPECIAL STUDY FOR COOP EDU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPECIAL STUDY FOR COOP EDU 000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
1 0 0
254400 - RESEARCH METHODOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH METHODOLOGY 701 000 1 0
We
0830-0930
-
214
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
20 14 0
254421 - MECHANICAL VIBRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MECHANICAL VIBRATION 701 000 3 0
TuF
1600-1730
-
201
MATTHEW OWEN THOMAS COLE
20 15 0
254435 - COMBUSTION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMBUSTION 701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
204
นคร ทิพยาวงศ์
20 12 0
254441 - REFRIGERATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O REFRIGERATION 701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
201
อาภิรักษ์ หกพันนา
20 17 0
254451 - POWER PLANT ENGINEERING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POWER PLANT ENGINEERING 701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
212
JAMES CHRISTOPHER MORAN
20 11 0
254453 - GAS TURBINES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GAS TURBINES 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
214
JAMES CHRISTOPHER MORAN
10 4 0
256713 - ADVANCED GEOSTATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED GEOSTATISTICS 701 000 3 0
MTh
0900-1030
-
ไพฑูรย์
พันธุ์ลพ หัตถโกศล
5 1 0
256719 - SELECT TOPIC IN MINING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECT TOPIC IN MINING 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
ไพฑูรย์
พันธุ์ลพ หัตถโกศล
5 0 0
256741 - MIN GEO IND MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MIN GEO IND MGMT 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
ไพฑูรย์
พันธุ์ลพ หัตถโกศล
5 1 0
256743 - OR IN MINERAL INDUSTRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C OR IN MINERAL INDUSTRY 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
ไพฑูรย์
พันธุ์ลพ หัตถโกศล
0 0 0
256745 - MIN GEO COST EST CON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MIN GEO COST EST CON 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
ไพฑูรย์
ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์
0 0 0
256752 - MAT CHAR GEO ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAT CHAR GEO ENGR 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
ไพฑูรย์
อัมรินทร์ บุญตัน
5 1 0
256753 - SITE RECLM GEO ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SITE RECLM GEO ENGR 701 000 3 0
TuF
0900-1030
-
ไพฑูรย์
คมสูรย์ สมประสงค์
5 1 0
256754 - MONITOR TECH FOR MINE AREA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MONITOR TECH FOR MINE AREA 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
ไพฑูรย์
อัมรินทร์ บุญตัน
5 0 0
256772 - NUM TECH FOR ROCK MECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C NUM TECH FOR ROCK MECH 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
ไพฑูรย์
เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
5 0 0
256779 - SELECT TOPIC IN ROCK MECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECT TOPIC IN ROCK MECH 701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
ไพฑูรย์
อัมรินทร์ บุญตัน
0 0 0
256791 - SEMINAR MINING ENGR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR MINING ENGR 701 000 1 0
We
1500-1600
-
ไพฑูรย์
อัมรินทร์ บุญตัน
5 1 0
256798 - - ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O - 000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
--------
เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
1 1 0
256799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS 000 701 0 18
TBA
0000-0000
-
------
คมสูรย์ สมประสงค์
1 1 0
259107 - ENGINEERING MECHANICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENGINEERING MECHANICS 1 701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
212
พฤกษ์ อักกะรังสี
19 FEB 2020
23 APR 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
30 5 0
259108 - ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE 701 000 3 0
TuF
1630-1800
-
202
ปารเมศ วิระสันติ
21 FEB 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
10 8 0
259195 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 5 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 5 000 701 0 1
MTh
0930-1100
-
212
JAMES CHRISTOPHER MORAN
Co-Instruc
MATTHEW OWEN THOMAS COLE
25 14 0
259201 - COMP PROG FOR ENGINEERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COMP PROG FOR ENGINEERS 701 000 2 1
We
We
0800-1000
1000-1300
304
สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
22 FEB 2020
28 APR 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
25 9 0
261111 - INTERNET AND ONLINE COMMUNITY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTERNET AND ONLINE COMMUNITY 701 000 3 0
We
1230-1530
-
2-402
KENNETH COSH
80 75 0
261205 - DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 701 000 3 0
TuF
1500-1630
-
402
KENNETH COSH
40 35 0
261342 - FUND OF DATABASE SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FUND OF DATABASE SYSTEMS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
516
จักรพงศ์ นาทวิชัย
15 10 0
261343 - DATABASE SYSTEM LABORATORY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition DATABASE SYSTEM LABORATORY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 1
Th
1430-1730
-
516
จักรพงศ์ นาทวิชัย
15 10 0
261433 - NETWORK PROGRAMMING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O NETWORK PROGRAMMING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
402
พฤษภ์ บุญมา
15 10 0
266703 - CELL & MOLECUL PHYSIO FOR BME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CELL & MOLECUL PHYSIO FOR BME
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
BMEI Classroom
ชวัล มนัสพล
10 2 0
266721 - FLUID BIOMECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FLUID BIOMECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Tu
1500-1800
-
BMEI Classroom
ยศธนา คุณาทร
10 4 0
266723 - BME INSTR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BME INSTR
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
BMEI classroom
ภาธินันท์ แพ่งนคร
Co-Instruc
ยศธนา คุณาทร
ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ชวัล มนัสพล
10 1 0
266725 - MECHANICS OF BONE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MECHANICS OF BONE 701 000 3 0
We
0900-1200
-
-
สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ
10 0 0
266791 - SEMINAR IN BME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN BME 701 000 1 0
Th
1030-1130
-
BMEI classroom
นิพนธ์ ธีรอำพน
10 1 0
266799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 701 0 12
TBA
0800-1630
-
-
นิพนธ์ ธีรอำพน
1 1 0
266801 - RESEARCH METH BME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH METH BME
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 2 0
We
1300-1500
-
BMEI classroom
ภาธินันท์ แพ่งนคร
10 1 0
266898 - PH.D.THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PH.D.THESIS 000 701 0 48
TBA
0800-1630
-
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
1 0 0
266899 - PH.D THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 36
TBA
0800-1630
-
-
ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
1 0 0
269103 - PROGRAMMING FOR ISNE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROGRAMMING FOR ISNE 701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
412
ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
25 21 0
269105 - ISNE LAB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ISNE LAB 1 000 701 0 1
Th
1430-1730
-
402
KENNETH COSH
15 21 0
269130 - DATA & COMP COMMU FOR ISNE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DATA & COMP COMMU FOR ISNE 701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
501
กานต์ ปทานุคม
15 22 0
269210 - COM ARCH FOR ISNE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O COM ARCH FOR ISNE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
502
ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
15 11 0
303703 - RESEARCH ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RESEARCH ETHICS 701 000 1 0
Mo
1300-1600
-
603
ธีระ ชีโวนรินทร์
10 0 0
303724 - INTRA SIGNAL MOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRA SIGNAL MOL 701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
201
พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
5 3 0
303821 - STRUC & METAB OF BIOMOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C STRUC & METAB OF BIOMOL 701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
603
พีรพรรณ โปธาเจริญ
10 0 0
303881 - BIOC & MOL BIOL OF CANCER ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BIOC & MOL BIOL OF CANCER 701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
ห้อง 201
พรสิริ พิจการ
5 1 0
303891 - Ph.D. SEMINAR I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Ph.D. SEMINAR I 701 000 1 0
Fr
1100-1200
-
บรรยาย 4
วรนนที กอศรีพร
10 0 0
303892 - Ph.D. SEMINAR II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Ph.D. SEMINAR II 701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
2024
คณาจารย์
5 0 0
303893 - Ph.D.SEMINAR IN BIOCHEMISTRY III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D.SEMINAR IN BIOCHEMISTRY III 701 000 1 0
Th
0900-1200
-
บรรยาย 4
พรสิริ พิจการ
5 1 0
303897 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION 000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
LAB 2022
คณาจารย์
10 3 0
303899 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION 000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
Lab2022
คณาจารย์
20 1 0
311224 - MICR FOR NURSING STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MICR FOR NURSING STUD 701 000 2 1
Fr
1300-1500
-
1035
ศิริวุฒิ สุขขี
50 35 0
314799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS 000 701 0 36
Fr
1430-1600
-
ห้องเรียนอาจารย์สุรีย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล
10 1 0
314891 - SEM IN OBG3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM IN OBG3 701 000 1 0
We
1300-1430
-
ห้องเรียนอาจารย์สุรีย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล
10 0 0
314892 - SEM IN OBG4 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM IN OBG4 701 000 1 0
Fr
1300-1430
-
ห้องเรียนอาจารย์สุรีย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล
10 0 0
314893 - SEM IN OBG5 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM IN OBG5
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
701 000 1 0
Mo
1300-1430
-
ห้องเรียน อ สุรีย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล
10 1 0
314898 - DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
000 701 0 48
Mo
1100-1230
-
ห้องเรียน อ สุรีย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล
10 0 0
317221 - PARASIT FOR NURSING STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O