เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่
จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2563

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 81 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 13 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 35 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 34 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
703 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 28 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
704 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 25 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
705 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 38 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
706 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
707 000 3 0
TuF
1000-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 37 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
708 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 27 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
709 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 12 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
710 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 28 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
711 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 19 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
712 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 34 0
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
713 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ทิวาพร ธงทอง
07 SEP 2020
02 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
38 0 0
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 10 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 37 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
702 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 36 0
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
703 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 0 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
704 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 41 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
705 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 34 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
706 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 28 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
707 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 13 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
708 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 42 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
709 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 25 0
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
710 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
07 SEP 2020
02 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
40 0 0
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
15 12 0
O Condition ORAL EXPRESSION 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
702 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
25 23 0
C ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
24 0 0
001230 - INTRODUCTION TO LANGUAGE ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRODUCTION TO LANGUAGE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
-
ชวดล เกตุแก้ว
10 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
30 31 0
C INTRODUCTION TO LANGUAGE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
702 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
ธีรนุช ศิริวิทยากร
10 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
25 0 0
C INTRODUCTION TO LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
ศตนันต์ เปียงบุญทา
10 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
0 0 0
001231 - ENGLISH PHONETICS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGLISH PHONETICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
-
จิรภัทร แจ้งจำรัส
12 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
15 15 0
O Condition ENGLISH PHONETICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
702 000 3 0
MTh
0930-1100
-
-
พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
12 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
16 16 0
001281 - ENGLISH LANGUAGE AND CULTURES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENGLISH LANGUAGE AND CULTURES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
บดินทร์ จินดา
0 0 0
C ENGLISH LANGUAGE AND CULTURES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
กัลยา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
0 0 0
001291 - ENGL FOR HOSP SERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
09 SEP 2020
09 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
25 25 0
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
702 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
คณาจารย์
09 SEP 2020
09 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
25 20 0
001310 - ORAL EXPRESSION 2 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ORAL EXPRESSION 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
MATTHEW CHRISTIE
12 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
20 18 0
C Condition ORAL EXPRESSION 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
702 000 3 0
Tu
1630-1930
-
TBA
คณาจารย์
12 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
20 0 0
001311 - READING AND WRITING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition READING AND WRITING 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
ณัฏฐลักษณ์ ถิรโชติกุล
11 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
5 4 0
003201 - INTERMEDIATE GERMAN I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERMEDIATE GERMAN I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
1 0 0
003216 - GERMAN CONVERSATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GERMAN CONVERSATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
RB5209
ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 31 0
O INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
13 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
40 23 0
011151 - REASONING ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O REASONING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
สมหวัง แก้วสุฟอง
35 19 0
O REASONING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
สมหวัง แก้วสุฟอง
35 31 0
011269 - PHIL OF SUFFICIENCY ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PHIL OF SUFFICIENCY ECON
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ระพี แสงสาคร
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
0 0 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7306
ภาสกร เตวิชพงศ์
12 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
60 28 0
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7504
ภาสกร เตวิชพงศ์
12 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
40 24 0
015101 - BEGINNING PALI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BEGINNING PALI 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
ระวี จันทร์ส่อง
20 0 0
016101 - BEGINNING SANSKRIT 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BEGINNING SANSKRIT 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
ระวี จันทร์ส่อง
20 0 0
016102 - BEGINNING SANSKRIT 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BEGINNING SANSKRIT 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
017101 - BEGINNING HINDI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BEGINNING HINDI 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB 7709
ปัทมา สว่างศรี
12 NOV 2020
12:00-15:00
2 2 0
017102 - BEGINNING HINDI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BEGINNING HINDI 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ปัทมา สว่างศรี
20 0 0
017111 - HINDI CONVERSATION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition HINDI CONVERSATION 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
online
คณาจารย์
25 24 0
017112 - HINDI CONVERSATION 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HINDI CONVERSATION 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
ปัทมา สว่างศรี
20 0 0
017210 - HINDI FOR TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O HINDI FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
HB7607/1
คณาจารย์
1 1 0
018111 - BASIC JAPANESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BASIC JAPANESE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0930-1100
-
HB7505
สรัญญา คงจิตต์
08 SEP 2020
03 NOV 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
2 2 0
019106 - CHINESE IN DAILY LIFE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB6460
อรชพร พวงทอง
09 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
1 1 0
020101 - FUNDAMENTAL BURMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL BURMESE 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB 7608/1
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
11 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
9 7 0
020102 - FUNDAMENTAL BURMESE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL BURMESE 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1600-1800
-
TBA
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
13 SEP 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
0 0 0
020231 - SPEAK & LISTEN IN BURMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEAK & LISTEN IN BURMESE 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1600-1800
-
TBA
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
09 NOV 2020
15:30-18:30
10 0 0
021101 - SPANISH I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPANISH I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7505
คณาจารย์
09 SEP 2020
03 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
4 3 0
021203 - SPANISH III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPANISH III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
1 0 0
021204 - SPANISH IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SPANISH IV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1600-1730
-
HB7506
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
10 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
1 1 0
021270 - SPANISH SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SPANISH SOCIETY AND CULTURE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
HB7506
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
1 1 0
025101 - THAI IN EVERYDAY LIFE I ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI IN EVERYDAY LIFE I
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
0000
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
30 20 0
C THAI IN EVERYDAY LIFE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
30 0 0
C THAI IN EVERYDAY LIFE I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
คณาจารย์
30 0 0
025103 - BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 6 0
MTh
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
36 0 0
025104 - BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
0000
คณาจารย์
40 40 0
025105 - BASIC LISTEN & SPEAK TH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BASIC LISTEN & SPEAK TH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7704
พรวิภา ไชยสมคุณ
36 23 0
025106 - INTERMEDIATE LISTENING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERMEDIATE LISTENING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
36 0 0
025107 - INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
0000
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
36 12 0
025108 - BASIC READ & WRIT THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BASIC READ & WRIT THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7703
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
36 28 0
025109 - INTERMEDIATE READING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERMEDIATE READING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
จิรัชย์ หิรัญรัศ
36 0 0
025110 - INTERMEDIATE WRITING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERMEDIATE WRITING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
36 0 0
025201 - LISTENING AND SPEAKING THAI I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LISTENING AND SPEAKING THAI I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
35 0 0
025204 - ADVANCED SPEAKING IN THAI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ADVANCED SPEAKING IN THAI 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
0000
ภคภต เทียมทัน
30 23 0
025206 - THAI FOR BUSINESS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI FOR BUSINESS 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
0000
พรวิภา ไชยสมคุณ
36 36 0
025207 - ADVANCED READING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ADVANCED READING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
0000
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
30 29 0
025208 - ADVANCED WRITING IN THAI ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ADVANCED WRITING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
0000
อัลภา เมืองศรี
30 30 0
C Condition ADVANCED WRITING IN THAI
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
คณาจารย์
15 0 0
025304 - ADVANCED SPEAKING IN THAI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ADVANCED SPEAKING IN THAI 2
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
0000
อัลภา เมืองศรี
30 13 0
025310 - CHAR OF TH LANG FOR FOREIGNERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CHAR OF TH LANG FOR FOREIGNERS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ปนัดดา บุณยสาระนัย
35 0 0
025322 - THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
0000
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
35 34 0
025370 - INTRO LIT STUD FOR FOREIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INTRO LIT STUD FOR FOREIGN
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
0000
อัลภา เมืองศรี
35 13 0
025411 - TRANSLATION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TRANSLATION 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
มาริสา แซ่เฉิง
36 0 0
025420 - THAI CULTURE IN THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI CULTURE IN THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
0000
นันทริยา สาเอี่ยม
35 35 0
025422 - THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
30 0 0
025480 - THAI MAST LIT FOR FOREIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THAI MAST LIT FOR FOREIGN
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
0000
สุภาวดี เพชรเกตุ
35 34 0
025489 - IND STUDY IN TFL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition IND STUDY IN TFL
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 1 2
TuF
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
35 31 0
025490 - SEL TOPICS TH LANG LIT & CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEL TOPICS TH LANG LIT & CUL
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
0000
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
40 35 0
026101 - KOREAN 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition KOREAN 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7501
ศยามล ศรสุวรรณศรี
Co-Instruc
CHOI KYUNG
12 NOV 2020
15:30-18:30
3 2 0
030101 - FUNDAMENTAL VIETNAMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition FUNDAMENTAL VIETNAMESE 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB 7702
รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
03 NOV 2020
15:30-18:30
1 1 0
050100 - USAGE OF THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
11 NOV 2020
08:00-11:00
5 0 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 2
We
1300-1630
-
7804
ระพี แสงสาคร
50 22 0
057122 - SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0800-0900
-
TBA
ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
30 0 0
057125 - RHYM ACT FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RHYM ACT FOR LIFE & EXERC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0930-1030
-
TBA
ภัทร ยันตรกร
12 NOV 2020
12:00-15:00
2 0 0
057127 - BADMIN FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition BADMIN FOR LIFE & EXERC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
We
0900-1000
-
EB9204
กฤษณะ บุญประสิทธิ์
12 NOV 2020
12:00-15:00
25 24 0
103271 - MUSIC APPRECIATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MUSIC APPRECIATION
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
9B
อาศิษฐ์ เกตุจันทรา
14 NOV 2020
12:00-15:00
30 8 0
109100 - MAN AND ART ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MAN AND ART
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
FB1303
SEBASTIEN TAYAC
Co-Instruc
MONTANA TORREY
06 NOV 2020
08:00-11:00
35 8 0
127101 - INTRO TO POL SCIENCE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRO TO POL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
Online
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
13 SEP 2020
06 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
40 36 0
C INTRO TO POL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
13 SEP 2020
06 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
0 0 0
128100 - BASIC GG ADMIN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC GG ADMIN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
Tu-F
1300-1430
-
TBA
พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
15 5 0
152101 - THE WORLD OF SOCIAL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THE WORLD OF SOCIAL SCIENCE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4202
TA-WEI CHU
24 22 0
152201 - CONTEM THEORIES IN SOC SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONTEM THEORIES IN SOC SCI
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
SB4310
อัมพร จิรัฐติกร
Co-Instruc
อัมพร จิรัฐติกร
20 18 0
152232 - REFUGEES AND DISPLACEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C REFUGEES AND DISPLACEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
28 0 0
152241 - RELIGIONS AND SOCIAL CHANGES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition RELIGIONS AND SOCIAL CHANGES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4201
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Co-Instruc
SHIRLEY WORLAND
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
22 16 0
152302 - RESEARCH METHODS IN S.SC. ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RESEARCH METHODS IN S.SC.
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SB4201
SHIRLEY WORLAND
Co-Instruc
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
18 18 0
152303 - PAR DEV FIELD RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PAR DEV FIELD RESEARCH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 2 1
TBA
1600-1730
-
0000
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1 0
152312 - MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SB4202
อัมพร จิรัฐติกร
15 13 0
152313 - ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
We
1300-1600
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
3 3 0
152321 - TRANSNALISM SOC ISSUES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TRANSNALISM SOC ISSUES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB4202
TA-WEI CHU
10 NOV 2020
15:30-18:30
18 16 0
O TRANSNALISM SOC ISSUES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB4201
อารตี อยุทธคร
Co-Instruc
มาลี สิทธิเกรียงไกร
10 NOV 2020
15:30-18:30
23 22 0
152332 - INFORMAL AND ILLICIT ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INFORMAL AND ILLICIT ECONOMY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4201
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
25 23 0
152343 - POVERTY AND HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POVERTY AND HEALTH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
We
1300-1600
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
5 5 0
152351 - ECON DEV & SPAT INTEG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECON DEV & SPAT INTEG
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Mo
1300-1600
-
SB4202
สิญา อุทัย
10 8 0
152422 - RES MGMT AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RES MGMT AND DEVELOPMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4202
อารตี อยุทธคร
37 35 0
152431 - GENDER AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GENDER AND DEVELOPMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
We
0900-1200
-
SB4201
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
20 20 0
152481 - COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
0 0 0
C COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 702 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
0 0 0
152489 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
9000-1200
-
01-003
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
36 36 0
152499 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
1 1 0
153236 - GEODESY AND GEOINFORMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEODESY AND GEOINFORMATICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
STEFAN SYLLA
10 0 0
153411 - SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วาทินี ถาวรธรรม
15 0 0
153499 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
We
1300-1600
-
TBA
คณาจารย์
15 0 0
154141 - HUMAN GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HUMAN GEOGRAPHY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
06 NOV 2020
08:00-11:00
0 0 0
154276 - FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDA DIGIT PHOTOGRAMMETRY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
5 0 0
154281 - ECONOMIC GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECONOMIC GEOGRAPHY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ชาคริน เพชรานนท์
08 SEP 2020
06 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
0 4 0
154363 - GEOGRAPHY OF MIGRATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEOGRAPHY OF MIGRATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
30 0 0
154376 - DIGITAL IMAGE PROCESSING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DIGITAL IMAGE PROCESSING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
154377 - MULTIMEDIA CARTOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MULTIMEDIA CARTOGRAPHY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
154377 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
5 0 0
154382 - ENER, ENVI & SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENER, ENVI & SOCIETY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
5 0 0
154385 - GEOGRAPHY OF SETTLEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEOGRAPHY OF SETTLEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
10 0 0
154389 - ENV & SOC MOVE SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENV & SOC MOVE SEA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
30 0 0
154433 - SPATIAL ANAL & GIS MODEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPATIAL ANAL & GIS MODEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
10 0 0
154443 - SPACE, SOCIETY AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPACE, SOCIETY AND DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SB4209
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
18 14 0
154711 - ENVMTLSM & PUBLIC POLICIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVMTLSM & PUBLIC POLICIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
อาคารปฎิบัติการ 02-001
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
10 3 0
154714 - POLITICAL ECOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C POLITICAL ECOLOGY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
10 0 0
156702 - CONCEPTS & THEORY ETHNIC & DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONCEPTS & THEORY ETHNIC & DEV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
5 0 0
156716 - LOCAL WIS & SUS DEVELOP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LOCAL WIS & SUS DEVELOP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
มาลี สิทธิเกรียงไกร
5 0 0
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SB10-003,SB01-005
วัฒนา สุกัณศีล
03 NOV 2020
15:30-18:30
100 101 0
159101 - FUN IN SOCIO AND ANTHRO ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUN IN SOCIO AND ANTHRO
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
08 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
0 0 0
C FUN IN SOCIO AND ANTHRO
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
08 SEP 2020
05 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
30 0 0
159151 - LANNA SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LANNA SOCIETY AND CULTURE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
SB 4202
ขวัญชีวัน บัวแดง
30 12 0
159221 - FAMILY AND CHANGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FAMILY AND CHANGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
วัฒนา สุกัณศีล
40 0 0
159412 - CULTURAL POLITICAL & RESISTANCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CULTURAL POLITICAL & RESISTANCE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
วัฒนา สุกัณศีล
40 0 0
159723 - ECONOMIC SOC AND ANT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECONOMIC SOC AND ANT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
SB3204
อานันท์ กาญจนพันธุ์
10 3 0
159789 - SELECTED TOPICS IN SOC AND ANT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECTED TOPICS IN SOC AND ANT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 0 0
166701 - DEVELOPMENT THEORIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEVELOPMENT THEORIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
We
0900-1200
-
02-001
อานันท์ กาญจนพันธุ์
Co-Instruc
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
16 16 0
166711 - REGIONAL IN DEVELOP PROCESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O REGIONAL IN DEVELOP PROCESS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
Co-Instruc
TA-WEI CHU
10 5 0
166721 - KNOW, RIGHTS AND GLOBAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C KNOW, RIGHTS AND GLOBAL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Th
0900-1200
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
15 0 0
166741 - ETHNIC POLITICS IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ETHNIC POLITICS IN SEA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Th
0900-1200
-
02-001
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Co-Instruc
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
10 4 0
166751 - TRANSBORDER STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TRANSBORDER STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
TBA
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
15 0 0
166761 - LAND RELATIONS IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LAND RELATIONS IN SEA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Tu
1300-1600
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
10 0 0
166789 - SELEC TOP ON DEV STUDIES ( 16 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELEC TOP ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
02-001
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
10 6 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อานันท์ กาญจนพันธุ์
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
704 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
705 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
706 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
707 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
708 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
709 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
710 000 3 0
Tu
0900-1200
-
TBA
อรัญญา ศิริผล
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
711 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
712 000 3 0
TBA
0900-1200
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
713 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
714 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
715 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
C SELEC TOP ON DEV STUDIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
716 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วสันต์ ปัญญาแก้ว
1 0 0
166791 - SPEC INSUES ON DEV STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC INSUES ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
TBA
อารตี อยุทธคร
15 0 0
166799 - M.A.THESIS ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 702 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 703 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อานันท์ กาญจนพันธุ์
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 704 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 705 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 706 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 707 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 708 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 709 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 710 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อรัญญา ศิริผล
5 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 711 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 712 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
5 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 713 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
5 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 714 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 715 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
5 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 716 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
5 0 0
C M.A.THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 717 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
168100 - GENDER AND SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GENDER AND SOCIETY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
09 NOV 2020
15:30-18:30
10 3 0
168700 - CRIT INTERD WOM STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRIT INTERD WOM STUD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
wsc
อริยา เศวตามร์
5 3 0
168750 - DEV GEND PERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DEV GEND PERS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
5 3 0
168753 - GEND MED LANG LIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GEND MED LANG LIT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 0 0
168754 - WOM DIV GEND HLT WEL-BE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C WOM DIV GEND HLT WEL-BE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 0 0
168789 - SEL TOPS WOM GEND STUD ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEL TOPS WOM GEND STUD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 1 0
C SEL TOPS WOM GEND STUD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C SEL TOPS WOM GEND STUD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
703 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 0 0
C SEL TOPS WOM GEND STUD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
704 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
1 0 0
168799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 12
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 0 0
168899 - DISSERTATION ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
อริยา เศวตามร์
1 0 0
C DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 702 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
O DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 703 0 36
TBA
0000-0000
-
wsc
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 1 0
O DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 704 0 36
TBA
0000-0000
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 1 0
O DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 705 0 36
TBA
0000-0000
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 1 0
169701 - SOCIAL SCIENCE THEORIES 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SOCIAL SCIENCE THEORIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
SB3204
ยศ สันตสมบัติ
Co-Instruc
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
อริยา เศวตามร์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
ชยันต์ วรรธนะภูติ
10 4 0
O SOCIAL SCIENCE THEORIES 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
702 000 3 0
Mo
0900-1200
-
02-001
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
Co-Instruc
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
อัมพร จิรัฐติกร
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
SHIRLEY WORLAND
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
ชยันต์ วรรธนะภูติ
20 19 0
169703 - RES METHO IN SOC SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES METHO IN SOC SCI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
TBA
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
169789 - SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE ( 31 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
704 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
705 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
706 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
707 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
จามะรี เชียงทอง
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
708 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
709 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB 3026
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
710 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB 3026
อัมพร จิรัฐติกร
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
711 000 3 0
TBA
0900-1200
-
ROBERT FARNAN
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
712 000 3 0
TBA
0900-1200
-
คณาจารย์
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
713 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
714 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ROBERT FARNAN
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
715 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
716 000 3 0
TBA
0000-0000
-
N/A
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
717 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
718 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
719 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
720 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
721 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อริยา เศวตามร์
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
722 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
กรุณา รักษวิณ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
723 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
724 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
725 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
TA-WEI CHU
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
726 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
LEE CHENG
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
727 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
LEE CHENG
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
728 000 3 0
-
0000-0000
-
-
อริยา เศวตามร์
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
729 000 3 0
-
0000-0000
-
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
730 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
731 000 3 0
-
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 0 0
169799 - THESIS ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 15
TBA
1300-1600
-
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 702 0 15
TBA
0930-1030
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 703 0 15
Mo
1300-1400
-
อานันท์ กาญจนพันธุ์
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 704 0 15
Mo
1300-1600
-
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 705 0 15
Mo
1300-1600
-
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 706 0 15
Mo
1300-1600
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 707 0 15
Mo
1300-1600
-
อารตี อยุทธคร
1 0 0
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 708 0 15
Mo
1300-1600
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
1 1 0
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 709 0 15
Mo
1300-1600
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 710 0 15
Mo
1300-1600
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 711 0 15
Mo
1300-1600
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 712 0 15
Mo
1300-1600
-
SHIRLEY WORLAND
1 0 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 713 0 15
Mo
1300-1600
-
มาลี สิทธิเกรียงไกร
1 0 0
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 714 0 15
Mo
1300-1600
-
สตรีศึกษา
อริยา เศวตามร์
1 1 0
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 715 0 15
Mo
1300-1600
-
สตรีศึกษา
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 716 0 15
Mo
1300-1600
-
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 717 0 15
Mo
1300-1600
-
02-001
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 1 0
169801 - PHILOSOPHY SO SC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHILOSOPHY SO SC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
SB3206
อานันท์ กาญจนพันธุ์
10 4 0
169898 - DOCTORAL THESIS ( 29 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 702 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 703 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 704 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 705 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 706 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
จามะรี เชียงทอง
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 708 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 709 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 710 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 712 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 713 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 714 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 715 0 36
TBA
0000-0000
-
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 1 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 716 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 717 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 718 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 719 0 36
TBA
0000-0000
-
-
อริยา เศวตามร์
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 720 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 721 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 722 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 723 0 36
-
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 724 0 36
-
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 725 0 36
-
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 726 0 36
-
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
1 1 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 727 0 36
-
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 728 0 36
-
0000-0000
-
TBA
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 729 0 36
-
0000-0000
-
-
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 730 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 731 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0 0
169899 - DOCTORAL THESIS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
1 0 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 0 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 703 0 48
-
0000-0000
-
-
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 1 0
C DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 704 0 48
-
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0 0
170108 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
60 1 0
170109 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
50 0 0
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 702 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
176101 - INTRODUCTION TO LAW ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRODUCTION TO LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
พลอยแก้ว โปราณานนท์
12 SEP 2020
04 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
100 0 0
O INTRODUCTION TO LAW
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
TuF
0930-1100
-
ONLINE
พลอยแก้ว โปราณานนท์
12 SEP 2020
04 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
70 53 0
C INTRODUCTION TO LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
703 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
สุธาสินี สุภา
12 SEP 2020
04 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
25 0 0
201110 - INTEGRATED MATH SC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTEGRATED MATH SC
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ณัฐวัชร์ สนธิชัย
Co-Instruc
ณัฐวัชร์ สนธิชัย
พิษณุ เจียวคุณ
ปราการ อุณจักร
11 SEP 2020
05 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
50 0 0
201111 - THE WORLD OF SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition THE WORLD OF SCIENCE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SCB1719
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
วาทิต โคกทอง
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กุลภา ชนะวรรโณ
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
11 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
40 32 0
201117 - MATH AND SCI IN CIVILIZATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MATH AND SCI IN CIVILIZATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
RB5201
อติชาต เกตตะพันธุ์
Co-Instruc
อติชาต เกตตะพันธุ์
คมสันติ โชคถวาย
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
50 40 0
201193 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 1
TBA
TBA-TBA
-
TBA
ชัยพร ตั้งทอง
Co-Instruc
ว่าน วิริยา
30 0 0
202101 - BASIC BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BASIC BIOLOGY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
BB1-A402
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
13 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
30 33 0
202103 - BIOLOGY LABORATORY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BIOLOGY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
000 701 0 1
Fr
1430-1730
-
TBA
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
50 32 0
202143 - BIOLOGY FOR NURSING STUDENTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BIOLOGY FOR NURSING STUDENTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 0
TuF
0800-0900
-
BB1309
วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
08 SEP 2020
06 NOV 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
40 30 0
202759 - INDEP STUDY FOR GRADUATE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEP STUDY FOR GRADUATE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
202764 - SYSTEMATICS OF HELMINTHS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SYSTEMATICS OF HELMINTHS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
Mo
TBA
1300-1500
0000-0000
TBA
TBA
ปรียาพร บุตรบุญชู
10 0 0
202776 - INSECT ECOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INSECT ECOLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
Mo
Mo
0900-1100
1430-1730
TBA
SCB1614
เดชา ทาปัญญา
10 0 0
202802 - AQUATIC INSECTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C AQUATIC INSECTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
Mo
Mo
0900-1100
1500-1800
TBA
SCB1614
เดชา ทาปัญญา
10 0 0
202848 - POSTHARVEST TECH FRUIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O POSTHARVEST TECH FRUIT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 1
We
Fr
0930-1200
1430-1730
BB1214
BB1104
กานดา หวังชัย
10 1 0
202873 - WILDLIFE CONSERVATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O WILDLIFE CONSERVATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 1
WTh
1300-1600
-
BB1309
STEPHEN ELLIOTT
15 2 0
202890 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0900-1000
-
TBA
อุษรา ปัญญา
5 0 0
202891 - PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
10 4 0
202892 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
10 1 0
202893 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
อุษรา ปัญญา
10 0 0
202897 - Ph.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
ณัฐวดี นันตรัตน์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 1 0
202898 - Ph.D. DISSERTATION ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
อุษรา ปัญญา
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 2 0
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
อรุโณทัย จำปีทอง
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
กอบเกียรติ แสงนิล
5 4 0
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 703 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
อรุโณทัย จำปีทอง
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
5 1 0
203111 - CHEMISTRY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHEMISTRY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SCB1718
นัทธวัฒน์ เสมากูล
Co-Instruc
กุลภา ชนะวรรโณ
วสุท พรพัชรพงศ์
10 SEP 2020
06 NOV 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
35 32 0
203115 - CHEMISTRY LABORATORY 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHEMISTRY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 701 0 1
We
1430-1730
-
scb1804
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
คณาจารย์
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
18 14 0
O CHEMISTRY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 702 0 1
We
1430-1730
-
TBA
คณาจารย์
18 18 0
203206 - ORG CHEM FOR NON CHEM STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ORG CHEM FOR NON CHEM STU
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SCB1719
ภควรรณ พวงสมบัติ
Co-Instruc
นัทธวัฒน์ เสมากูล
11 SEP 2020
11 NOV 2020
08:00-11:00
08:00-11:00
25 13 0
203209 - ORG CHEM LAB FOR NON CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ORG CHEM LAB FOR NON CHEM
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 1
Th
0930-1230
-
SCB1904
ภควรรณ พวงสมบัติ
Co-Instruc
นัทธวัฒน์ เสมากูล
นุชนิภา นันทะวงศ์
25 13 0
203332 - INSTRUMENTAL ANALYSIS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INSTRUMENTAL ANALYSIS I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
MTh
0900-1000
-
CB1310
ชนิดา พวงพิลา
12 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
65 1 0
203705 - PHYTOCHEMICAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYTOCHEMICAL ANALYSIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 2 0
MTh
1430-1530
-
CB1128
สุกัญญา มหาธีรานนท์
Co-Instruc
ชำนาญ ราญฎร
12 SEP 2020
REGULAR EXAM
08:00-11:00
10 1 0
203753 - SCI READ WRI CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SCI READ WRI CHEM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 0
TuF
1100-1200
-
CB1128
อภินภัส รุจิวัตร์
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
15 12 0
203791 - GRAD SEM IN CHEMISTRY I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 2 0
203792 - GRAD SEM IN CHEMISTRY II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 6 0
203891 - GRAD SEM IN CHEMISTRY III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GRAD SEM IN CHEMISTRY III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 2 0
203897 - Ph.D. DISSESTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSESTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 1 0
203898 - PH.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 14 0
204100 - IT AND MODERN LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O IT AND MODERN LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
MS Team
ปราการ อุณจักร
100 89 0
O IT AND MODERN LIFE
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
MS Team
ปราการ อุณจักร
50 23 0
204101 - INTRODUCTION TO COMPUTER ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INTRODUCTION TO COMPUTER
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 2 1
Fr
Tu
1430-1630
1430-1630
CSB203
CSB303
นพรัตน์ วนิชชานันท์
08 SEP 2020
10 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
41 39 0
O INTRODUCTION TO COMPUTER
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
702 000 2 1
Fr
Tu
1430-1630
1430-1630
CSB209
CSB307
วาริน เชาวทัต
08 SEP 2020
10 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
41 36 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 572 000 5 2 0
204217 - COMP PROG LANGUAGES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP PROG LANGUAGES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 1
Fr
Tu
1430-1630
1430-1630
TBA
CSB308
จักรเมธ บุตรกระจ่าง
10 0 0
204251 - DATA STRUCTURES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DATA STRUCTURES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
CSB203
นพรัตน์ วนิชชานันท์
45 24 0
204721 - DATA ENGINEERING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DATA ENGINEERING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
Sa
0830-1130
-
TBA
ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
50 0 0
204764 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ARTIFICIAL INTELLIGENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
Sa
0830-1130
-
TBA
จักรเมธ บุตรกระจ่าง
Co-Instruc
ปภังกร อิ่นแก้ว
50 0 0
205100 - EARTH AND ITS GEOL PROCESSES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EARTH AND ITS GEOL PROCESSES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
ScB3204
นิพาฎา แสนทา
12 SEP 2020
12 NOV 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
20 16 0
205421 - TECTONICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O TECTONICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
ScB3402
นิติ มั่นเข็มทอง
5 1 0
205496 - SELECT TOPICS IN GEOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELECT TOPICS IN GEOLOGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 2 0
TuF
1300-1400
-
TBA
0 0 0
205712 - ADVANCED GEOL THAILAND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED GEOL THAILAND
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
Co-Instruc
พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
5 5 0
205735 - MIN OF PRINC SILICATES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MIN OF PRINC SILICATES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
205735 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
GB211-1
บูรพา แพจุ้ย
5 2 0
205761 - ADVANCED SEDIMENTOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED SEDIMENTOLOGY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
205761 มี Lab พ่วง
701 000 3 1
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
วิทยา คันธรส
5 2 0
205765 - PETROLEUM SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PETROLEUM SYSTEMS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
5 0 0
205783 - ADVANCED GEOCHEMISTRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADVANCED GEOCHEMISTRY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
205783 มี Lab พ่วง
701 000 3 1
Tu
0930-1230
-
GB110
จิรัฏฐ์ แสนทน
Co-Instruc
บูรพา แพจุ้ย
5 3 0
205791 - JOURNAL CLUB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O JOURNAL CLUB 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
We
0930-1030
-
GB110
บูรพา แพจุ้ย
Co-Instruc
กรรณนิภา โมทนะเทศ
5 5 0
205792 - JOURNAL CLUB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O JOURNAL CLUB 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
We
0930-1030
-
GB110
บูรพา แพจุ้ย
5 0 0
205797 - MASTER' S THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 36
-
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
3 0 0
C MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 36
-
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
3 0 0
205799 - MASTER' S THESIS ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 15
-
0000-0000
-
0000
บูรพา แพจุ้ย
3 0 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 15
-
0000-0000
-
0000
พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
3 0 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 703 0 15
-
0000-0000
-
0000
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
3 0 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 704 0 15
-
0000-0000
-
0000
ยุพา ทาโสด
3 0 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 705 0 15
-
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
3 0 0
205805 - GW MODEL TECH ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GW MODEL TECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
205805 มี Lab พ่วง
701 000 3 1
Th
0930-1230
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
5 1 0
C GW MODEL TECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
205805 มี Lab พ่วง
701 701 3 1
Tu
0900-1200
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
5 0 0
205897 - Ph.D. THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0 0
205898 - Ph.D. THESIS ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
3 1 0
O Ph.D. THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
3 1 0
O Ph.D. THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 703 0 48
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0 0
206111 - CALCULUS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CALCULUS 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
SCB4303
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
08 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
50 32 0
206113 - CAL FOR SOFTWARE TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CAL FOR SOFTWARE TECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
Online
ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
13 SEP 2020
REGULAR EXAM
15:30-18:30
120 116 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
206161 - CALCULUS FOR ENGINEERING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CALCULUS FOR ENGINEERING 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SCB4101 (Online)
จูลิน ลิคะสิริ
11 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
60 51 0
206162 - CAL ENG II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CAL ENG II
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SCB4301 (Online)
ธีรนุช บุนนาค
Co-Instruc
จูลิน ลิคะสิริ
09 SEP 2020
05 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
35 9 0
206171 - GENERAL MATHEMATICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition GENERAL MATHEMATICS 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
ECB (Online)
สุปรีดี แดงสกุล
09 SEP 2020
04 NOV 2020
12:00-15:00
08:00-11:00
120 149 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 2 0
206172 - GENERAL MATHEMATICS II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GENERAL MATHEMATICS II
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
Online
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
12 SEP 2020
03 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
80 50 0
206261 - CAL ENG III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CAL ENG III
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
MB2212 (Online)
ธีรนุช บุนนาค
08 SEP 2020
03 NOV 2020
08:00-11:00
15:30-18:30
35 8 0
206281 - DISCRETE MATHEMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DISCRETE MATHEMATICS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
MB2213-14 (Online)
ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
08 SEP 2020
13 NOV 2020
15:30-18:30
12:00-15:00
60 32 0
206362 - APPLIED DIFF EQN FOR ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O APPLIED DIFF EQN FOR ENG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
Online และ SCB4304
มรกต เก็บเจริญ
09 SEP 2020
09 NOV 2020
08:00-11:00
12:00-15:00
35 9 0
207105 - PHYS ENG AND AGRO STUD I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS ENG AND AGRO STUD I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
PB2-205
พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
Co-Instruc
ชนกพร ไชยวงศ์
08 SEP 2020
03 NOV 2020
15:30-18:30
08:00-11:00
50 46 0
207115 - PHYS LAB ENG AND AGRO I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PHYS LAB ENG AND AGRO I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 702 0 1
We
1430-1730
-
SCB-1312
สุกฤต สุจริตกุล
10 NOV 2020
08:00-11:00
20 17 0
207416 - PLASMA PHYSICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PLASMA PHYSICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ธีรวรรณ บุญญวรรณ
08 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
10 0 0
207741 - THEORY OF SOLIDS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THEORY OF SOLIDS 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 3 0
WTh
0930-1100
-
PB2-104
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
10 0 0
207808 - STATISTICAL MECHANICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STATISTICAL MECHANICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
0930-1100
-
ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
5 1 0
207868 - SEL TOP PLASMA & BEAM PHYSICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEL TOP PLASMA & BEAM PHYSICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
สาคร ริมแจ่ม
10 0 0
207878 - SELE TOPIC IN OPT PROB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELE TOPIC IN OPT PROB
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
701 000 3 0
TBA
00-00
-
TBA
วรานนท์ อนุกูล
10 0 0
207891 - PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 0 0
207892 - PH.D.SEMINAR IN PHYSICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D.SEMINAR IN PHYSICS 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 4 0
207893 - PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 3
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
15 0 0
207899 - DOCTORAL THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 4 0
O Ph.D. DISSERTATION
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
10 1 0
208150 - PROBABILITY AND STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PROBABILITY AND STATISTICS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
RB3411
กุณฑลี ไชยสี
12 SEP 2020
14 NOV 2020
12:00-15:00
12:00-15:00
80 72 0
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 7 3 0
208251 - REGRES ANALYSIS AND NON-PARA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O REGRES ANALYSIS AND NON-PARA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 1
Mo
Th
0900-1100
0900-1100
SCB4401
SCB4405-06
กมลรัตน์ สุภาวรรณ
12 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
30 19 0
208263 - ELEMENTARY STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ELEMENTARY STATISTICS
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
RB5301
ศิริมา สุวรรณ
11 SEP 2020
10 NOV 2020
15:30-18:30
15:30-18:30
25 25 0
208265 - ENVIRONMENTAL STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ENVIRONMENTAL STATISTICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SCB1719
นวพร นาคหฤทัย
09 SEP 2020
REGULAR EXAM
12:00-15:00
25 13 0
208271 - ELEM STAT FOR SOC SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELEM STAT FOR SOC SCI 1
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
RB3405
ศิริมา สุวรรณ
10 SEP 2020
09 NOV 2020
12:00-15:00
15:30-18:30
80 67 0
208272 - ELEM STAT FOR SOC SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition ELEM STAT FOR SOC SCI 2
รูปแบบการเรียน (ออนไลน์ทั้งหมด)
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ศิริมา สุวรรณ
Co-Instruc
ดลภาค พรนพรัตน์
04 NOV 2020
08:00-11:00
40 35 0
209898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
-
จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
10 4 0
210891 - PH.D. SEM MATS SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM MATS SCI 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
We
1300-1500
-
SCB2-502
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
อนุชา วัชระภาสร
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 0 0
210892 - PH.D. SEM MATS SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM MATS SCI 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
We
1300-1500
-
SCB2-502
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
อนุชา วัชระภาสร
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 0 0
210893 - PH.D. SEM MATS SCI 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PH.D. SEM MATS SCI 3
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
We
1300-1500
-
SCB2-502
อนุชา วัชระภาสร
Co-Instruc
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กมลพรรณ เพ็งพัด
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 1 0
210898 - Ph.D. DISSERTATION ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
อนุชา วัชระภาสร
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
5 2 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
กมลพรรณ เพ็งพัด
Co-Instruc
รัตติยากร เรียนยอย
5 1 0
212701 - GOPH PROCESS OF EARTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GOPH PROCESS OF EARTH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
Co-Instruc
นิติ มั่นเข็มทอง
สุวิมล อุดพ้วย
5 4 0
212703 - GEOPHYSICAL SIGNAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEOPHYSICAL SIGNAL ANALYSIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
212703 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
MTh
0930-1100
-
ScB3-402
ศิริพร ชัยศรี
5 4 0
212711 - SEISMIC PROSPECTING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEISMIC PROSPECTING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
212711 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
5 4 0
212721 - ELECTRI AND EM PROSP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ELECTRI AND EM PROSP
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
212721 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิมล อุดพ้วย
5 2 0
212741 - BOREHOLE GEOPHYSICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O BOREHOLE GEOPHYSICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
212741 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
5 4 0
212771 - MATHS AND PHYS FOR GOPH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MATHS AND PHYS FOR GOPH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
จูลิน ลิคะสิริ
Co-Instruc
วีระเดช ทองสุวรรณ
5 0 0
212773 - GEOLOGY FOR GEOPHYSICISTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O GEOLOGY FOR GEOPHYSICISTS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
ScB3402
นิติ มั่นเข็มทอง
5 2 0
212791 - SEMI IN APP GEOPHYS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMI IN APP GEOPHYS 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิมล อุดพ้วย
Co-Instruc
ศิริพร ชัยศรี
6 4 0
212792 - SEMI IN APP GEOPHYS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SEMI IN APP GEOPHYS 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
-
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0 0
212796 - SPEC PROB IN APPL GEOPH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SPEC PROB IN APPL GEOPH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
ScB3403
ศิริพร ชัยศรี
5 2 0
212798 - INDEPENDENT STUDY ( 7 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิมล อุดพ้วย
3 0 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
3 0 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 703 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
3 0 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 704 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
3 1 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 705 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
3 2 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 706 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0 0
O INDEPENDENT STUDY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
000 707 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0 0
212799 - MASTER'S THESIS ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 701 0 12
-
0000-0000
-
0000
สุวิมล อุดพ้วย
3 1 0
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 702 0 12
-
0000-0000
-
0000
นิติ มั่นเข็มทอง
3 0 0
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 703 0 12
-
0000-0000
-
0000
ศิริพร ชัยศรี
3 2 0
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 704 0 12
-
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0 0
O MASTER'S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
000 705 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0 0
213201 - PRIN ENV SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PRIN ENV SCI
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
TuF
1300-1400
-
ScB1719
อลิส ชาร์ป
25 13 0
213706 - BIOMON ECO MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BIOMON ECO MANAGEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
701 000 2 1
MTh
0930-1100
-
TBA
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
15 0 0
213707 - ENVIRONMENTAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENVIRONMENTAL ANALYSIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site)
213707 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
Tu
0930-1100
-
TBA
สมพร จันทระ
15 0 0
213711 - EIA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EIA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
Th
1330-1630
-
TBA
อลิส ชาร์ป
20 0 0
213712 - STD AND REGUL IN ENVI LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STD AND REGUL IN ENVI LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
SCB1718
วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
10 1 0
213714 - ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 2 0
We
1330-1530
-
BB1214
ธนียา เจติยานุกรกุล
5 1 0
213718 - FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 3 0
We
900-1200
-
ScB1719
จิรัฏฐ์ แสนทน
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
15 0 0
213779 - SELECTED TOPIC IN ES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SELECTED TOPIC IN ES 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
Scb1719
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
2 2 0
213791 - SEMINAR IN ES I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN ES I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
Mo
1300-1500
-
1720
สมพร จันทระ
10 1 0
213792 - SEMINAR IN ES II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEMINAR IN ES II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียนและออนไลน์)
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
0000
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
10 0 0
213799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
-
สมพร จันทระ
10 1 0
213891 - Ph.D. SEMINAR IN ES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Ph.D. SEMINAR IN ES 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน (On site and Online/e-learning)
701 000 1 0
Mo
1300-1500
-
SCB1720
สมพร จันทระ