โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:12:23
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students Sีummer Session of the Academic Year 2018


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:13:00
 

ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:18:26
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562)


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:19:11
 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:12
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:29

เมื่อไหร่....นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถึงจะรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  • นักศึกษาสามารถมารายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตลอดภาคการศึกษา ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai