โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID
Email
@cmu.ac.th
Password
Confirm code


Forgot Password ?


 ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชำระค่าธรรมเนียมคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ชำระผ่าน QR Code โดย Application ของธนาคารที่ให้บริการ
2. ชำระผ่าน Barcode โดย SCB ATM หรือ Application SCB Easy

Enrollment for graduation's payment channels:
1. QR code via any bank's mobile apps
2. Barcode via Siam Commercial Bank (ATM or Easy app)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:21:42
 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:09:45
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students First Semester of the Academic Year 2019


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:10:05


ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562)

สามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา" (อยู่ทางกรอบด้านซ้าย)

 เข้าใช้งานโดยใช้ (รหัสนักศึกษา,เลขบัตรประชาชน,วัน/เดือน/ปีเกิด) เพื่อตรวจสอบสถานะค่ะ

***ตัวอย่างการใส่วันเดือนปีเกิด คือ 01/01/2562 (พิมพ์ / คั่นกลางระหว่างวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ)***

 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:23:11
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Dress code for digital photo taking for undergraduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:23:44

ตรวจสอบข้อมูลวันที่นักศึกษาเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร และวันสุดท้ายได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ของนักศึกษาต่างชาติ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ระดับ คณะ สาขา วันทีเข้ามาพำนัก ในราชอาณาจักร วันสุดท้ายได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักร
1 570631081 คอนสะหวัน สีลิวัน ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
2 571631022 ชัยสงคราม สุขธรรมวงศ์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559
3 570435811 SARY MOM ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559
4 570631120 ซิน ซิน ซอ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
5 570232190 ซื่อลือ นอตัวลี ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
6 570132064 ยูมิโกะ ชิมะ ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ ญี่ปุ่นศึกษา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
7 580535802 KIMBERLY ATIENZA ILAO ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
8 580535806 S M ARIFUL ISLAM ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560
9 580535805 NGUYEN DUY QUANG ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
10 580535801 HUGO RANTE ALLO ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11 580535804 MUHAMMAD ROZALLI ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12 580535803 MOHD FAIZAL BIN BIDIN ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 31 มกราคม พ.ศ. 2560
13 570435806 JA SAN RA ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
14 560531202 วันเพ็ง แพงสวัสดิ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15 581731003 ประทีป โพคราเรล ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
16 581635808 KAKDA KEO ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568
17 570535808 ALOIS MATHEW NGONYANI ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 มกราคม พ.ศ. 2558 2 เมษายน พ.ศ. 2560
18 581635812 PHEARA PHEANG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558
19 551255803 ABBAS UDDIN ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20 581635811 MONINEATH EL ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 31 มกราคม พ.ศ. 2560
21 581635813 THEARA CHHORN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558
22 570831073 จันทร์มณี สุพรรณวงค์ ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
23 581635815 SHWE YI WIN HTUT ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 31 มกราคม พ.ศ. 2560
24 581635806 WENXING DUAN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
25 581635817 WINT WAR LWIN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
26 570435810 SAI KHAM PHU ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
27 551255804 FOYEJUR RAHMAN ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
28 570631122 เสตฟฟานี่ พลาธ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 28 ธันวาคม พ.ศ. 2533 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
29 580631144 นิโก บางสุลิน ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
30 580831045 คำบู ไตยะมาด ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
31 581635818 YAW ZAR LING ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
32 580435808 SOVANN MAM ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
33 560835808 TAMIERATE DEBELE ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 3 เมษายน พ.ศ. 2560
34 560835801 BEREKET ISSACK ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 7 เมษายน พ.ศ. 2560
35 570835802 JAN LIBERA ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 7 เมษายน พ.ศ. 2560
36 570835801 JANA BERSCHNEIDER ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 7 เมษายน พ.ศ. 2560
37 582132005 ชิ่งหวี่ ซึ้ง ปริญญาโท ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการความรู้ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
38 580331021 เดบบอรา ฟอส ปริญญาโท วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 6 กันยายน พ.ศ. 2561
39 570331001 เอริ ทาคาฮาชิ ปริญญาโท วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
40 581335801 PHAN THI KIM KHANH ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
41 581335802 LE VU HONG PHUC ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
42 570635802 NGUYEN HO KHOI ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 1 เมษายน พ.ศ. 2561
43 580435804 JESSICA WALKER COUNSELL ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
44 571731012 สกุณา เหลือง ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 5 ธันวาคม พ.ศ. 2567
45 580231034 ฟ่งอยาเน่ง เจียเจอเหล่า ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
46 582132006 เสี่ยวเซี๋ย หวัง ปริญญาโท ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการความรู้ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
47 581235805 TONG HUAN ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
48 581235808 YANG TING ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
49 581235811 ZHU XIAOLING ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
50 581235807 WU HAIYUN ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
51 581235801 FU JIFEN ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
52 581235802 HE YINLAI ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
53 581235810 ZHOU LI ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 7 มิถุนายน พ.ศ. 2568
54 581235803 MA WEILI ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
55 570835804 JOHANNES MUELLER ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
56 581235804 MU QINCAI ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
57 581235809 YANG XIANGYUN ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
58 580331001 ลินเน็ตต์ เทเลอร์ ปริญญาโท วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
59 580631145 ราชิด อิง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
60 581235812 VINITHTHIRA VELAUTHAPILLAI ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 1 เมษายน พ.ศ. 2563
61 580232186 ลี่เซี้ย หวง ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ อาชีวศึกษา 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
62 580435812 MAHMUD MOHAMMED AHMED ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
63 580132092 แดง แสงอรุณ ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
64 580631148 ออนทอง วิไลพน ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 29 กันยายน พ.ศ. 2560
65 581635842 SAN YAE MOE ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
66 581635836 NYEIN EI CHO ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
67 581635825 EI MON WIN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
68 581635839 PYAE PHYO MAY ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
69 581635829 KYI KYI WIN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
70 581635849 YAMIN KYAW KHIN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
71 581635838 POE THET NGON ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
72 581635850 YADANAR MOE KYAW ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
73 581635846 THAN WIN HTAY ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
74 580631146 เอกศักศรี พิลาวง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
75 581635835 NIANG SAN CING ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
76 581635831 LWAY KHIN NWE HTAY ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
77 580631147 คำพูวิน สมบูรณ์ขัน ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
78 581635826 HTOO MAY ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
79 581635841 PYIT ZONE MOE ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
80 571431009 กูนาวัน เซอตียาจิ ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
81 571435801 DHONY KARTIKA NUGROHO ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
82 582232033 บัววรรณ ว่างไซซัว ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
83 570755802 EI EI HLAING ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ ชีวเคมี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
84 581635801 BIREN HU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569
85 580535807 AMINULLAH YOUSAFZAI ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 มกราคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
86 580232123 ไฉ่เตี๋ย จาง ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การศึกษา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
87 551255801 BIPLAB HALDER ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
88 581635837 PHYU ZIN AUNG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
89 581031015 จินดาพร พลวงศ์ ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ การจัดการเภสัชกรรม 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 7 มิถุนายน พ.ศ. 2570
90 580435807 SAN YIN YIN TUN ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
91 561635808 RUJUN XU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
92 581532228 จันทะสุก ลาดสะอาด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน 21 กันยายน พ.ศ. 2559 21 กันยายน พ.ศ. 2569
93 581635807 YEFAN ZHOU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
94 581635802 ZHIQI XIONG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 19 มกราคม พ.ศ. 2568
95 581635810 LU LIU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
96 580232194 เหมา เจียยี่ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การศึกษา 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
97 571655801 KONGLIANG ZHU ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 5 มกราคม พ.ศ. 2565
98 582132015 รุย หวาง ปริญญาโท ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการความรู้ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
99 580535808 KALUAPPU HANNADEGE SAMEERA MADHUSANKA DHARMADASA ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 มกราคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
100 590535805 CAUE VIVIAN HESS ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
101 590535807 SHEFA UL KARIM ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
102 590535804 ANDI ALAMSYAH ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
103 571731005 PAVISOUDA KHATTIGNARATH ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
104 591635810 SETHAMONY SAR ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
105 590535802 MOHAMMAD ZAHIR AKBARI ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
106 561255804 MOSAMMET KHALEDA AKTER ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
107 570435803 ELIZABETH KING ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 20 เมษายน พ.ศ. 2569
108 580331002 มิเชล เดย์ ปริญญาโท วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 19 กันยายน พ.ศ. 2564
109 580631149 บุญถนอม วิไลสัก ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
110 580631079 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
111 580631150 ช้างอย่าง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2566
112 580435805 NANG HTOI RAWNG ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
113 591635808 HUI LI ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
114 591635814 SHUYI WANG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 23 มกราคม พ.ศ. 2567
115 591635802 YANGNAN CHENG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
116 591635807 ZIHE LI ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 27 มกราคม พ.ศ. 2567
117 590631116 วิลันดอน แก้วพิลา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
118 591635816 SIYUE YANG ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
119 581635828 KHAING ZAR NYEIN ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
120 581635820 AYE AYE KHAING ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 15 มกราคม พ.ศ. 2564
121 581635848 WUT HMONE PHOO ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
122 581635844 SAW LALBWEL HTOO ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
123 570755801 MAY THUU MON ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ ชีวเคมี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564
124 580631161 ริทธี กง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน 30 เมษายน พ.ศ. 2557 30 เมษายน พ.ศ. 2564
125 571255803 WANG QING JUN ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566
126 591635809 LI LIU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
127 580851009 เตือนใจ พงศ์คำพัน ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
128 580435801 ALEJANDRO ALFREDO HUETE ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569
129 580431036 บุญเครือ จันทร์ศรี ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
130 590331015 เมียว มิตต์ ปริญญาโท วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
131 591635805 GUO WEI ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 12 มกราคม พ.ศ. 2569
132 591635815 WEI ZHAI ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 7 มีนาคม พ.ศ. 2563
133 591635806 JIN XIAOYU ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 31 มกราคม พ.ศ. 2569
134 590535803 MOSES GOGONYA COSMAS WANI ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
135 591635812 TECHENG EAR ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
136 590435804 JUSTINE MUKANDAKEBUKA ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 6 มกราคม พ.ศ. 2564
137 590435803 ERIMIAS BINIAM FIRRE ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
138 580635801 QUEK XIN YI TIMOTHY ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
139 591635813 VANDET HO ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 2 เมษายน พ.ศ. 2564
140 591235815 XIAOLU XUE ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 18 เมษายน พ.ศ. 2569
141 591235813 MIN YOU ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571
142 591235816 SHUJUN XU ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 27 เมษายน พ.ศ. 2569
143 581635809 MIN LI ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 11 มกราคม พ.ศ. 2570
144 591435807 HUYNH THI THANH HOA ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
145 591435801 HNIN SET PWINT AUNG ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
146 591435806 VU DUNG MINH ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
147 591435804 SHIKHA RIMAL ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 17 มกราคม พ.ศ. 2561 15 เมษายน พ.ศ. 2562
148 591435809 RUHENA BEGUM ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
149 591435808 SAMUN SARKER ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
150 591435803 NUROCHMAH ISHIYAMA HAMID ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
151 591435805 VANDARA LOEURNG ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
152 550851008 MANFRED WERNER HELMUT HAUNER ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563
153 581331030 สมชัย โพวิชัย ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 เมษายน พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
154 590431018 เคเล็บ ลิง ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
155 580955801 WIN PA PA AUNG ปริญญาเอก ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
156 570635803 HONGXIANG YIN ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 27 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai