โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University


 Sign in CMU IT Account

Sign in Forgot Password ?

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID

ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อเรา
Contact us

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
Degree Conferment and Certificate Section
(053) 948935
pilaisri@reg.cmu.ac.th, tassanee@reg.cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
และประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

(Work from Home)

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กรณีต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล

Registration Office will be temporarily closed

from July 13 - 31, 2021

During the new spread of the COVID-19 situation.

We would like you contact us via email.

Thank you for your cooperation. We apologize for your inconvenience.

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ :-

1. กรอกข้อมูลทาง www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect 

2. ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล,วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ ให้ถูกต้อง

3. ชำระเงินผ่าน QR Code เท่านั้น

4. พิมพ์ใบเสร็จที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/graduate/?T=U 

    แล้วนำไปยื่นคณะที่ผู้รับบริการสังกัด  (สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรไทยเท่านั้น)

 

Application for Graduation of graduate Students

1. Students apply enrollment for graduation at www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect 

2. Check the information on the expected graduation form. (Name-Surname/Family name,

    Date of birth and address).

3. Payment from mobile banking using QR code via any bank's mobile apps.

4. Printout your receipt at https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/graduate/?T=U 

    for submitting to the faculty staff.  We apologize for your inconvenience.

If you need any further information, please contact the staff by email : pilaisri@reg.cmu.ac.th and tassanee@reg.cmu.ac.th

 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

สามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา" (อยู่ทางกรอบด้านซ้าย)

 เข้าใช้งานโดยใช้ (รหัสนักศึกษา,เลขบัตรประชาชน,วัน/เดือน/ปีเกิด) เพื่อตรวจสอบสถานะ

***ตัวอย่างการใส่วันเดือนปีเกิด คือ 01/01/2562 (พิมพ์ / คั่นกลางระหว่างวันเดือนปีเกิดด้วย)***


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai