โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID
Email @cmu.ac.th
Password
Forgot Password ?

ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อเรา
Contact us

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
Degree Conferment and Certificate Section
(053) 948935
pilaisri@reg.cmu.ac.th, tassanee@reg.cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

สามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา" (อยู่ทางกรอบด้านซ้าย)

 เข้าใช้งานโดยใช้ (รหัสนักศึกษา,เลขบัตรประชาชน,วัน/เดือน/ปีเกิด) เพื่อตรวจสอบสถานะ

***ตัวอย่างการใส่วันเดือนปีเกิด คือ 01/01/2562 (พิมพ์ / คั่นกลางระหว่างวันเดือนปีเกิดด้วย)***

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ :-

1. กรอกข้อมูลทาง www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect และชำระเงินผ่าน QR Code เท่านั้น
2. พิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ใบที่มีบาร์โค๊ด,ชื่อ-นามสกุล,วันเดือนปีเกิด และที่อยู่)
 ให้ผู้รับบริการตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง
3. พิมพ์ใบเสร็จที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice  แล้วนำไปยื่นคณะที่ผู้รับบริการสังกัด
4. ให้ผู้รับบริการนำแบบฟอร์มคาดว่าฯ (ที่มีบาร์โค๊ด), ใบเสร็จฯ และปกวิทยานิพนธ์ นำมายื่นในวันที่ต้องถ่ายรูป

5. แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตสีล้วนไม่มีลวดลาย (ไม่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว)  เสื้อสูทกรุณา นำมาเอง  (เสื้อสูทสีดำ หรือสีกรมท่าเท่านั้น) 

 ** ผู้รับบริการเตรียมเอกสาร(ข้อ 4) และยื่นถ่ายรูปที่ชั้น 2ตึกสำนักทะเบียนและประมวลผล**

**ดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่**

ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาระดับบัณฑิต

>> ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย

ทุกครั้งที่ติดต่อถ่ายรูป << 

Registration Office Announcement

1. Student apply enrollment for graduation at www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect and payment from mobile banking using QR code via any bank's mobile apps.
2. Printout your receipt at https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/ for submitting to the faculty staff.
3. Printout the application form and cover Thesis/IS for photoshoot at the Registration Office.

>>>Students can take a photo official working hours
(08.30 a.m. – 04.30 p.m.).<<<

Please dress properly and wearing a shirt with no pattern (not white).
Please use your own suit (Black or navy blue only).

 >>Request for cooperation wear a face mask before contact staff<<

We apologize for your inconvenience.

If you need any further information, please contact the staff by email or the number 0 5394 8935


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai