ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online registration for the 55th commencement ceremony Chiang Mai Universityลงชื่อเข้าใช้


ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-948933-6, 084-0470559
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email.
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th,
ampai@reg.cmu.ac.th,
pilaisri@reg.cmu.ac.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และประสงค์ขอรับปริญญาบัตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ (เฉพาะส่งภายในประเทศ)
         ให้ดำเนินการขอจัดส่งปริญญาบัตร ผ่านระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document ในรายการ 06090 - ค่าจัดส่งใบปริญญาบัตร (ครั้งที่ 55)
ทั้งนี้ สำนักทะเบียนฯ จะจัดส่งปริญญาบัตร เฉพาะรายการที่กรอกที่อยู่และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

2. ประสงค์มารับปริญญาบัตรที่สำนักทะเบียนฯ (งดบริการช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.)
     2.1 กรณีมารับด้วยตนเอง - ให้แสดงบัตรประชาชนของบัณฑิต
     2.2 กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน - ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต
            ที่เขียนมอบอำนาจบนสำเนาบัตร โดยระบุชื่อบุคคลที่มารับ และแสดงบัตรประชาชนผู้มารับแทน

สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55